archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Konklusjon i klimarapport står støtt | Avfall Norge:
  gjort av ulike klimastudier for energi utnyttelse av avfall i Norge og Sverige bekrefter klimagevinstene som er offentliggjort i en rapport fra Thema Consulting Rapporten fra Thema Consulting slo fast at det er klimamessig mest gunstig å la restavfall gå til behandling i Norge heller enn i Sverige Analysen Thema Consulting gjorde på oppdrag fra Avfall Norge skapte reaksjoner da den kom ut tidligere denne måneden En rekke andre analyser ble trukket fram og Avfall Norge så derfor behovet for å sette de mange analysene og resultatene i sammenheng Notatet som nå foreligger fra Østfoldforskning viser at konklusjonen om klimagevinsten ved å behandle restavfallet i Norge er robust og i tråd med andre analyser Sammenstillingen viser også at det er særlig tre faktorer som påvirker resultatet av slike klimaanalyser Hvilken energikilde som erstattes Utnyttelsesgraden av produsert energi Utslipp fra transporten Konklusjonene kan variere Analysen til Østfoldforskning bekrefter at det er klimamessig mest gunstig å la restavfall gå til avfallsforbrenning i Norge heller enn Sverige sier direktør i Avfall Norge Nancy Strand Samtidig viser analysen at lokale forutsetninger kan gi ulike resultater I anbudsprosesser der det enkelte anlegg sammenlignes kan dette gi andre konklusjoner enn analyser som legger nasjonale gjennomsnittsdata til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33333&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • 'Avfallsstudenter søkes' | Avfall Norge:
  begynte ble Avfall Norges direktør Nancy Strand valgt til ny leder Hun overtok vervet fra Bjørn Øivind Østlie ass dir i Lindum AS som ble takket for solid innsats i sin periode Tema avfallsforskning Etter gjennomført årsmøte var det tid for workshop om forskning og utdanning Spørsmål til diskusjon var blant annet Hvordan sikre at høyere utdanning den kompetansen bransjen trenger i femtiden og Er bransjen villig til å bidra i så fall på hvilken måte En viktig premiss for diskusjonen var at studietilbud henger nøye sammen med forskning og vice versa Ingen konklusjoner ble tatt men styret fikk i oppgave å ta med innspillene fra dagen og formulere et forslag til opprop med konkrete idéer til handling Dette vil så tas opp i en parallellsesjon på Avfallskonferansen under temaet Avfallsbransjens behov for innovasjon og rekruttering Debatten er viktig for å sikre relevant rekruttering til bransjen sier Avfall Norges Roy Ulvang som er sekretær for nettverket Avfallsforsk Og debatten må tas nå Målet er å få fram konkrete tiltak som kan styrke avfallsfagenes akademiske rolle og gjøre det attraktivt for studentene å velge denne type fag Vi ser fram til å løfte temaet fram på årets Avfallskonferanse Avfallsforsk er et

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33331&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen 2014: Nye teknologier i praksis | Avfall Norge:
  finner oss her http www facebook com Avfallskonferansen Når du liker siden vil du bli automatisk bli oppdatert på hva som skjer på Avfallskonferansesiden via din egen facebookside Her får du mye nyttig informasjon og en del bransjefolk har allerede funnet oss Hovedhensikten med å ta i bruk blant annet Facebook er at DU kan komme med innspill Vi håper du gjør det både før og under konferansen og skal respondere etter beste evne Dine innspill kan hjelpe oss til å bli bedre Sosiale medier og paneldiskusjon på mobilen Nesten 80 av deltakerne på Avfallskonferansen tok i bruk konferanseapplikasjonen appen i fjor og de aller fleste var fornøyde Den omfattet da grunnleggende informasjon som program deltakerliste utstillerkart osv Årets versjon er mer interaktiv blant annet ved at vi har lagt til integrert feed til Facebook og Twitter samt vindu for streaming I praksis betyr det at du via appen mobilen kan følge med på hva som skjer i sosiale medier og ikke minst se paneldiskusjonen som foregår på scenen 14 mai Last ned appen fra 1 april Du laster ned appen på følgende måte Gå inn på nettleseren på din smarttelefon Iphone Skriv inn www ak2014 no i adressefeltet Følg

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33326&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stadig flere kommuner vil sammenlignes | Avfall Norge:
  et stadig bedre grunnlag for å vurdere egen drift og tjenestetilbud mot andres Vurderingen er nyttig som et verktøy for videre utvikling Oppstartmøte og inndatakurs ble avholdt 5 og 6 mars og kundemålingen er allerede i gang Resultatene vil bli drøftet på et møte 27 august og ferdige rapporter skal være klare ut til deltagerne i september Profesjonaliseringen som bransjen går gjennom krever bedre kjennskap til egne prestasjoner styrker og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33290&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponiavgiften har utspilt sin rolle | Avfall Norge:
  bakgrunn av dette ønsket Avfall Norge å vurdere den samfunnsøkonomiske effekten av en eventuell fjerning av avgiften Anbefaler fjerning av avgiften Rapporten fra Menon Business Economics er utført på oppdrag fra Avfall Norge og konkluderer med at deponiavgiften er samfunnsøkonomisk ulønnsom Avgiften er høyere enn reell miljøbelastning og den representerer store administrative kostnader for deponiene I tillegg kommer at dagens utnyttelse av deponikapasiteten ikke er samfunnsøkonomisk Anbefalingen i rapporten er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33188&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Miljøregnskap under lupen | Avfall Norge:
  meninger brytes oppstår ofte nye behov for avklaring Det kan gjelde avklaring av fakta eller å besvare nye spørsmål som er kommet opp undervegs I kjølvannet av diskusjonen som pågår pekes det på ulike vurderinger knyttet til miljøregnskap og energiutnyttelse Avfall Norge tar nå grep for å undersøke nærmere hvor robuste svarene fra disse analysene er Før vi kan diskutere mulige virkemidler er det helt nødvendig å se nærmere på en del av de konklusjonene debatten er tuftet på sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Østfoldforskning bistår Avfall Norge Mange avfallsaktører har de siste årene bestilt analyser for å vurdere de miljømessige sidene av energiutnyttelse i Norge og Sverige Konklusjonene er ikke entydige Trolig er forutsetningene som legges til grunn avgjørende for resultatet Etter at Thema rapporten nylig viste at det er best for miljøet å utnytte restavfallet i Norge heller enn å transportere det til Sverige for forbrenning der har det kommet innvendinger fra både medlemmer og andre Det stilles spørsmål ved enkelte av forutsetningene for analysen Dette er bakgrunnen for at Avfall Norge har bedt Østfoldforskning om å sammenstille resultatet i flere relevante rapporter og vurdere resultatene sett i lys av forutsetningene for denne typen analyser Østfoldforsknings

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33186&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ta godt i mot miljøagentene | Avfall Norge:
  for å levere dem til gjenvinning Nancy Strand direktør i Avfall Norge ber de ansatte på gjenvinningsstasjonene ta vel i mot batterijegerne Barna som er med i Batterijakten sørger for at batteriene kommer inn til gjenvinning istedenfor at de havner i restavfallet hjemme Vi håper de blir tatt i mot som de miljøheltene de er Anne Bleikelie kommunikasjonsleder i Miljøagentene kan bekrefte at over 1000 tonn batterier blir kastet i restavfallet hvert år Disse burde vært levert til gjenvinning slik at metallene i dem kunne blitt brukt til nye produkter Under Batterijakten i fjor samlet Miljøagentene inn 5 millioner batterier og gjorde dermed en solid innsats for miljøet I år håper de på å slå rekorden Batterijakten er et samarbeid mellom Miljøagentene Clas Ohlson Varta og Elretur Batteriene som samles inn skal leveres som husholdningsavfall enten til en lokal Clas Ohlson butikk eller til en lokal gjenvinningsstasjon Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorden og menneskene som bor på den Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at vi skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår Alle miljøagenter har rett til å si ifra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33176&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Energiutnyttelse i media | Avfall Norge:
  en høyere miljøgevinst enn å transportere avfallet til energiutnyttelse i Sverige Oppfølging i media Dagens Næringsliv fulgte opp med saker både tirsdag og onsdag Nrk P2 kjørte tirsdag debatt i Dagsnytt 18 der direktør Nancy Strand fra Avfall Norge møtte direktør Synnøve Bjørke Vi i Avfall Norge har tatt bekymringsmeldingen fra våre medlemmer på alvor og ønsket å få frem fakta i saken sier Nancy Strand Det er viktig å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33132&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive