archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Varsler strenge reaksjoner | Avfall Norge:
  over de dårlige resultatene sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet Hun varsler hyppigere kontroller og strengere virkemidler fremover for å få bransjen til å ta dette nok på alvor Som bransjeorganisasjon ser vi svært alvorlig på situasjonen og vil gjøre det vi kan for å redusere avvik og brudd på miljøkravene sier Malin Granlund fagrådgiver for farlig avfall i Avfall Norge Hun er overrasket over de høye negative tallene og at de gjentar seg at samme type avvik skjer om igjen ved samme anlegg Spesielt siden vi kjenner våre medlemmer som seriøse og svært bevisste sitt ansvar er det svært skuffende meldinger å få sier hun Samarbeider om å få ned avvik Et av tiltakene for å bedre situasjonen er en samarbeidsavtale mellom Avfall Norge og Norsk Forening for Farlig Avfall NFFA der målet er å redusere antall avvik Samarbeidet omfatter også arbeid med kompetanseheving i bransjen Avfall Norge har på sin side satt i gang et prosjekt for å kartlegge avvikene på de kommunale mottakene for å samle kunnskap om hvorfor og hvordan avvik skjer Gjennom å dele kunnskap og erfaring kan vi bli bedre sier Malin Granlund På publikumssiden er årets holdningskampanje om farlig avfall godt i gang

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33076&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Klimagevinst ved forbrenning i Norge | Avfall Norge:
  i dag fram på et seminar i Kristiansand der kommunale eiere av forbrenningsanlegg er representert Rapporten viser en klar miljøgevinst ved at restavfall energiutnyttes i Norge sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge Altså er energiutnyttelse i Norge et godt miljøtiltak samtidig som vi på den måten får nytte av avfallet som ikke er egnet for ombruk eller annen gjenvinning til varme og strøm her Gir dobbel klimaeffekt Rapporten viser en dobbel klimaeffekt ved å la avfallet gå til forbrenning i Norge heller enn å eksportere det til Sverige I Sverige brukes energien fra det norske avfallet primært til å erstatte fornybare fjernvarmekilder mens det i Norge i større grad erstatter fossile energikilder I tillegg kommer reduserte utslipp som følge av mindre tungtransport over landegrensen Stram økonomi for norske anlegg Rapporten viser at energigjenvinningsanleggene i Norge sliter med lønnsomheten etter flere år med lave priser på energiutnyttelse av avfall i Sverige og Norge Dette skyldes blant annet at finanskrisen i 2008 2009 førte til et dramatisk fall i avfallsmengdene i Sverige samtidig som store norske avfallsmengder kom på markedet ved innføringen av deponiforbudet i 2009 Kan påvirke annen gjenvinning negativt Selv om det ikke er dokumentert direkte i denne rapporten

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33057&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utnytter deponigass maksimalt | Avfall Norge:
  ellers ville gått til spille Anlegget åpnet torsdag 27 2 og er det første i sitt slag i Norge Å lage strøm fra deponigass er ikke nyheter Det skjer ved rundt halvparten av Norges 85 deponi som har oppsamling av metangass Men stabil utnyttelse av forurenset gass med helt ned til 20 prosent metaninnhold har ikke vært gjort før Det er mulig ved anlegget som er tatt i bruk i Asker Vanlige gassmotorer får konkurranse I Asker produseres nå elektrisitet fra fem såkalte stirlingmotorer et pionerprosjekt der ny teknologi utnytter metangass av lav kvalitet i langt større grad enn tidligere Vanlige forbrenningsmotorer har vist seg å få driftsproblemer ved bruk av forurenset deponigass Minikraftverket på Yggeset vil produsere strøm for rundt 300 000 kroner i året Noe strøm går til eget bruk på anlegg og gjenbruksstasjon resten slippes inn på nettet Overskuddsvarmen fra motorene holder avfallsparken isfri om vinteren Slike anlegg åpner for økt utnyttelse av deponigass noe som kan gi et svært positivt bidrag til miljøet sier Malin Granlund fagrådgiver for deponi i Avfall Norge Sannsynligvis er dette avfallsbransjens viktigste bidrag til fortsatt reduksjon av klimagasser Det samme er uttrykt i Miljødirektoratets Klimakur 2020 der oppgradering av eksisterende deponigassanlegg

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32967&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny veileder for selvkost | Avfall Norge:
  dem Om Avfall Norges høringsinnspill Avfall Norge leverte i mai 2013 høringsuttalelse til Kommunal og regionaldepartementet som innspill til utarbeidelsen av de nye retningslinjene Vi er glad for at departementet nå har åpnet for at kostanden ved kjøp av tomt kan inngå i selvkost sier Ellen Halaas fagrådgiver for rammevilkår og juridiske spørsmål i Avfall Norge På den andre siden er vi skuffet over at innspillet om å kunne legge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32879&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen på Facebook | Avfall Norge:
  gylden anledning til å teste ut sosiale medier Via Avfallskonferansen på Facebook kan du få deg mange venner raskt Hvis du er usikker på hvordan du blir medlem på Facebook så spør en kollega det er helt sikkert noen som vet hvordan Og så setter vi naturligvis stor pris på om du LIKER Avfallskonferansen Følg med ny app versjon Det kommer til å bli lagt ut mye interessant informasjon i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32849&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen 2014 - lær av Marit Breivik! | Avfall Norge:
  håndballjentene overbeviste oss Breivik kommer selv på Avfallskonferansen i Trondheim 15 mai for å fortelle oss om sin lederfilosofi team som metode grip sjansen og la deg inspirere Sportslige prestasjoner har siden tidenes morgen hatt stor overføringsverdi til alle deler av samfunnet Vi tror at Marit Breiviks metode kan gi ledere og ansatte i avfallsbransjen nyttig inspirasjon Jeg gleder meg til å møte både ledere og ansatte i avfallsbransjen Dere gjør en svært viktig jobb og hvis jeg kan bidra til å inspirere noen av dere ville det glede meg Sier Marit Breivik til Avfall Norge Marit Breivik Bilde fra Olypiatoppens nettside Breivik utfordrer toppidrettsverdenens tradisjonelle prestasjonslogikk med en inkluderende og pedagogisk lederstil Hun definerer team som metode og er opptatt av å synliggjøre kunnskapen hos medtrenere støtteapparatet og i spillergruppen Større innsikt i spillernes egne opplevelser danner blant annet grunnlaget for en mer helhetlig tenking Den tradisjonelle toppidrettspraksisen står i sterk kontrast til ovennevnte Her blir treneren sett på som eksperten med nøkkelen til utøvernes suksess Man har også svært mye fokus på fysisk form og teknisk kunnskap Marit Breivik er i dag assisterende toppidrettssjef for Olympiatoppen og hovedcoach for lagspillidretter Hun er utdannet allmennlærer og har mellomfag fra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32842&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder for avfallsplan i havner | Avfall Norge:
  felles avfallsplan for sine småbåthavner innen 1 juli En veileder er under utarbeidelse men inntil videre viser Miljødirektoratet til Avfall Norges veileder fra 2004 Her finner du Avfall Norges veileder for avfallsplan i havner Kravet gjelder også øvrige kysthavner ikke bare småbåthavner Bakgrunnen for kravet er endringer i forurensningsforskriftens kapittel 20 foretatt i oktober 2013 Blant annet innebærer disse at avfallsplanene må godkjennes av fylkesmannen i tillegg til at de

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32785&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strandrydding - en ildsjel forteller | Avfall Norge:
  Frivillige organiserer seg i hopetall for å ta et tak Stranda i Rekvika ryddes nå fast to ganger i året og her føres nitid statistikk over hva som plukkes opp og hvor mye Et nært samarbeid med Kystvakten og andre aktører som opererer langs kysten er en viktig del av maskineriet som bidrar til et ryddig marint nærmiljø Myndighetene må ta ansvar Slik Bo Eide ser det er det ikke mangel på engasjement og frivillig innsats De sårbare punktene i kjeden er henting og videre håndtering av innsamlet avfall Vi må være absolutt sikre på at avfallet blir henta Det er alfa og omega for å kunne drive på med dette og for å holde liv i engasjementet Derfor nøler han heller ikke med å oppfordre myndighetene til å ta ansvar Ansvaret for opprydding av det marine avfallet må tas sentralt Sammen med dette må det komme virkemidler og ressurser Å redusere avfallsmengden i sjøen er enda viktigere Tiltak må iverksettes for å redusere tilfeldig søppel og avfall fra marine næringer som ender opp langs strendene Her nevner han ansvarliggjøring av næringsaktører som helt nødvendig og at det fins avfallsmottak og sorteringsmuligheter i havner langs kysten Og forresten hva med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32761&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive