archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunikasjonsseminaret 2014 - nytteeffekten av sosiale medier | Avfall Norge:
  Kommunikasjonsseminaret 2014 nytteeffekten av sosiale medier SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Mange foretak har tatt i bruk de nye mediene i løpet siste årene men hva vet vi om nytteeffekten Kommunikasjonsseminaret 20 mars 2014 holdes på Gardermoen Mange foretak har tatt i bruk de nye mediene i løpet siste årene men hva vet vi om nytteeffekten Påmelding og program klikk her Vi lar oss inspirere av et sitat fra Hans Petter Nygård Hansen sin blogg De færreste har en strategi som er sosial de færreste har satt seg klare endringsmål og de færreste måler noe som helst annet enn kling i kassa Det er det ingen grunn til for i digitale og sosiale kanaler kan ALT måles Hans Petter Nygård Hansen Fra bloggen http hanspetter info Vi har fått med oss Hans Petter Nygård Hansen som hovedforedragsholder Nygård Hansen er ansatt som senior rådgiver i PR og kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese Han skriver i tillegg sin egen blogg http hanspetter info Den har blant annet har blitt kåret til Norges mest innflytelsesrike blogg innen PR kommunikasjon markedsføring av Cision Seminaret byr på foredrag erfaringsutveksling og gruppearbeid Vi inviterer også til middag kvelden før seminaret den 19 mars meld

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32706&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • 'Det e' 'kje vakkert' | Avfall Norge:
  store konsekvenser også lokalt i form av alvorlig skade på dyreliv og økosystem Temaet ble grundig belyst gjennom de mange innleggene på konferansen Mange tar ansvar Mange frivillige er på ulike vis engasjert i å rydde langs kysten og i strandsonene slik ministeren også ga uttrykk for at hun er vant med I tillegg er lokale myndigheter og friluftsråd med og tar ansvar Men det savnes et overordnet nasjonalt ansvar Klima og miljøvernministeren adresserte dette i sin appell og pekte på Hold Norge rent som en aktuell tilrettelegger for et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom de viktigste aktørene i Norge som arbeider for å redusere marin forsøpling Vi ser fram til videre dialog om temaet og ønsker å samle de sentrale aktørene rundt samme bord for å stake ut en kurs for arbeidet videre sa Sundtoft I et slikt arbeid ser vi for oss at Hold Norge rent kan ha en koordinerende funksjon Dette tolker vi svært positivt for Hold Norge rent og for alle som på ulike vis er engasjert i arbeidet mot forsøpling sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Avfall Norge har i mange år vært økonomisk og juridisk ansvarlig for å holde initiativet Hold Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32646&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nye EU-kriterier for kompost og biorest foreslått | Avfall Norge:
  på det norske regelverket for organiske gjødselvarer som for tiden er under revisjon Blandet avfall og avløpsslam ikke med Kriteriene som skal definere når avfall går fra å være avfall til å bli en råvare end of waste har for kompost og biorest sin del vært omstridt i flere medlemsland Dette delvis med bakgrunn i at et tidligere utkast åpnet for at blandet husholdningsavfall kunne inngå i produksjon av kompost og biorestprodukt Forslaget som nå er oversendt EU kommisjonen inneholder derfor en mer begrenset liste over mulige avfallstyper som tillates Minste felles multiplum Dersom kriteriene går igjennom som foreslått vil det være opp til det enkelte medlemslands egen regulering som gjødselvareforskriften å eventuelt åpne for en utvidet råvareliste En slik nasjonal utvidelse vil i så fall ha som konsekvens at statusen til komposten og bioresten fortsatt vil være avfall ved handel over landegrensene Utkastet skiller seg fra den gjeldende norske gjødselvareforskriften blant annet på disse punktene Èn klasse for tungmetaller i stedet for fire i gjødselvareforskriften Definerte krav til produksjon når det gjelder temperatur og tid Andre analyseparametre og indikatororganismer Andre krav til kvalitetskontroll der blant annet tredjeparts prøvetaking inngår Samtidig som EU kommisjonen behandler kriteriene for kompost og biorest

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32633&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Regelverk for avfallsgebyr på høring | Avfall Norge:
  skal føres separat regnskap for den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall Kostnader skal fordeles forholdsmessig mellom husholdningsavfall og næringsavfall slik at det ikke foregår kryss subsidiering Det som er nytt i forhold til tidligere er 15 4 tredje ledd Dersom det for anlegg som er planlagt og bygget for behandling av husholdningsavfall kan dokumenteres at plikten til å håndtere dette avfallet medfører en økonomisk ulempe som følge av planlagt restkapasitet kan dokumenterte merkostnader knyttet til den planlagte restkapasitet dekkes over avfallsgebyret Et anlegg anses å være planlagt og bygget for behandling av husholdningsavfall når minst halvparten av kapasiteten benyttes til hushodningsavfall og denne andelen er gradvis økende Planlagt restkapasitet regnes som kapasitet som skal benyttes til fremtidig husholdningsavfall Miljødirektoratet vil i veilederen til forskriften presisere hva som kan sees på som en ulempe og hvordan denne typen merkostnader kan beregnes Miljødirektoratet ønsker innspill i høringsrunden om hva slags ulemper ulike anlegg møter og hvilke krav til dokumentasjon som bør stilles Det er ikke angitt noe knyttet til dette i utkastet til veileder I oversendelsesbrevet presiserer direktoratet at markedsprisene på næringsavfall er lave i seg selv ikke kan sees på som en økonomisk ulempe Hele høringsutkastet kan leses hos Miljødirektoratet Hva har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32619&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nytt fra Avfall Norges Hovedstyre | Avfall Norge:
  har behandlet årsregnskapet for 2013 og Avfall Norges prioriterte saksområder for 2014 Årsregnskapet for 2013 viser at Avfall Norge fortsatt har en stram økonomi På bakgrunn av økte kostnader blant annet til pensjon og rekruttering i 2013 sier Hovedstyret seg fornøyd med et regnskap i tilnærmet i balanse Resultat viser et underskudd på kroner 6 894 Det er en resultatforbedring fra 2012 som viste et underskudd på 107 000 kroner Viktige saker i 2014 Handlingsplanen for 2014 ble lagt frem for Hovedstyret og enkelte politiske og fagsaker ble særlig trukket frem Produsentansvar Innta en meglerrolle for å finne gode løsninger for produsentansvarsordningene Regelverk Arbeide for Helhetlige rammebetingelser for avfalls bransjen Farlig avfall Avfallstypen skal prioriteres herunder arbeidet med nasjonal kampanje 2014 Kompetanseheving Arbeide for å styrke høyere utdanning og forskning for avfallsbransjen Organisasjonsutvikling Oppfølging av generalforsamlingens vedtak i 2013 for å spisse organisasjonens formål og mandat og organiseringen av det faglige arbeidet Hovedstyret hadde en bred diskusjon med oppsummering av innspillene som kom frem på Høstmøtet i november 2013 En samlet konklusjon så langt er at Avfall Norge fortsatt skal være en åpen felles bransjeorganisasjon Samtidig har Avfall Norge et særlig ansvar for å ivareta det offentlige samfunnsoppdraget knyttet til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32630&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny administrasjonssjef i Avfall Norge | Avfall Norge:
  frem til å ta fatt på nye utfordringer her i Avfall Norge sier Nesheim Samtidig som jeg i det administrative arbeidet kan trekke veksler på erfaring vil jeg ha masse nytt å lære om bransje og fag Det gleder jeg meg til Jeg ser frem til å sette meg inn i en viktig og fremtidsrettet bransje Henrik Nesheim er 47 år og kommer fra Hartmark Consulting der han har vært

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32624&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hvem bør få Innovasjonsprisen 2014? | Avfall Norge:
  gis til enkeltpersoner eller bedrift Prisen kan gis både til private og kommunale bedrifter innen avfallsbransjen Den består av et diplom og en gavesjekk på kr 10 000 Har du tips til hvem som fortjener Innovasjonsprisen 2014 Send en epost med din begrunnelse til Nancy Strand direktør i Avfall Norge på epost nancy strand avfallnorge no Representanter for Isi Anlegget i Bærum kommune mottar Innovasjonsprisen i Ålesund i 2013 I

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32616&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Prøveprosjekt - vinduer med klorparafiner | Avfall Norge:
  er tillatelse gitt til forsøk med lokal behandling av isolerglassvinduer som inneholder klorparafiner Remiks Husholdning søkte i juni 2013 Fylkesmannen i Troms om tillatelse til forsøk med behandling av farlig avfall lokalt I januar kom det klarsignal fra fylkesmannen Bakgrunnen for søknaden er ønsket om å se på muligheten for større grad av lokal bearbeiding av isolerglassruter med klorparafiner Positivt forsøksresultat kan være et første skritt for å få ned mengden hele vinduer som i dag transporteres langt for sluttbehandling i godkjente anlegg Viktig sak for bransjen Saken har stor bransjeinteresse fordi resultatet vil være avgjørende for en mulig lokal og mer kostnadseffektiv behandling av klorparafinvinduer i framtiden Dette er et forsøk vi virkelig ser fram til å få i gang sier fagansvarlig for farlig avfall i Avfall Norge Malin Granlund Det har lenge vært et sterkt ønske i bransjen om å prøve ut slik lokal behandling Nå er vi spente på å følge prosjektet videre og om det vil føre til endring av dagens praksis Saken er spesielt aktuell i lys av ferske tall fra SSB Statistisk sentralbyrå som viser at innsamlet mengde isolerglassruter med klorparafiner økte fra 110 tonn i 2011 til 960 tonn i 2012 Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=32601&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive