archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EU vil ha tiltak mot plastbæreposer | Avfall Norge:
  forbruket av plastbæreposer Plastbæreposer utgjør et stort forsøplingsproblem i Europa og gir særlig negative miljøeffekter når det havner i det marine miljøet Dette får også negative miljømessige effekter på land med lang kyst I tillegg er utkastet begrunnet i hensynet til avfallsforebygging og en bedre utnyttelse av ressurser i Europa forklarer miljøråd Jonas Landstad Fjeldheim ved EU delegasjonen Den forrige regjeringen under daværende miljøvernminister Erik Solheim tok et initiativ til å utrede muligheten for et plastposeforbud i Norge I den forbindelse utarbeidet Norconsult i 2008 rapporten Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer på oppdrag fra Miljødirektoratet der konklusjonen var at omtrent 80 av plastposene brukes til emballering av avfall eller annet samtidig som det blir slått fast at forsøplingsproblemet fra bæreposer er lite i Norge sammenlignet med andre land Økt avgift Rapporten konkluderer forøvrig med at dersom det er ønskelig å gjennomføre tiltak for å få ned bruken av bæreposer vil en avgift være veien å gå gjerne sammen med en informasjonskampanje om at posene kan brukes flere ganger En høy avgift i seg selv vil også stimulere til flergangsbruk av poser noe som er positivt ut fra et miljøsynspunkt Det bør i så fall igangsettes et arbeid for å fastsette

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30267&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Vellykket workshop om Kampanjen 2014 | Avfall Norge:
  i Avfall Norge møtte opp på Forsvarets flysamling på Gardermoen Workshopen var en viktig avsjekk med medlemmene våre for å kunne utvikle en kampanje alle føler eierskap til og som medlemmene ønsker å bruke tid og ressurser på lokalt sier Anniken Grundt Kommunikasjonsansvarlig i Avfall Norge Vi fikk fine tilbakemeldinger på kampanjeprofilen Try har utviklet samt konstruktive innspill som vi tar med videre I tillegg fikk vi med oss mange morsomme ideer til aktiviteter som blir med i verktøykassen avslutter Grundt Kampanjen tar form Omkranset av gamle militærfly presenterte Reklamebyrået Try sin idé til kampanjen De la blant annet frem skisse til en reklamefilm som skal sendes på TV i kampanjeperioden Reklamefilmen kan settes opp på lokale kinoer for de som ønsker det I tillegg ble det vist konkrete forslag til plakater webbannere og annet grafisk materiell Ideen om et felles stunt i kampanjeperioden skapte også stort engasjement blant deltakerne LOOP på sin side presenterte kampanjesiden hvor alt materiell vil være tilgjengelig Det meste av dette kan tilpasses lokalt bruk I tillegg ligger mye nyttig stoff tilgjengelig i verktøykassen på LOOP sine sider Verktøykassen vil oppdateres fortløpende både før og under kampanjen og her vil du finne blant annet bilder

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30148&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fremtidens deponidrift | Avfall Norge:
  deler av EU har kommet langt i utviklingen av fremtidens deponier I EUs arbeid med revidering av målene i rammedirektivet og andre avfallsdirektiver vurderes en ytterligere innskjerping av deponiregelverket Deponiene skal kun fylle behovet for sluttbehandling for avfall som ikke kan ressursutnyttes høyere i avfallshierarkiet Avfall Norges medarbeidere har i høst vært på Sardinia symposiet og ISWA konferansen Her har landfill mining vært blant de mest populære temaene Høstens deponiseminar

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30060&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Spennende fagtur på høstmøtet | Avfall Norge:
  i Bergen 6 7 november Anlegget er det første i sitt slag i Norge og ble åpnet 10 september i år Fagturen arrangeres i forbindelse med årets Høstmøte De som ønsker å være med blir hentet utenfor hotellet kl 09 00 den 6 november Det offisielle programmet for Høstmøtet begynner med lunsj kl 12 00 For mer informasjon om anlegget http www bir no birprivat Sider Mermetallfraasken aspx http www

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30053&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge i utvikling | Avfall Norge:
  medlemmene og i sekretariatet Dette har vært helt nødvendig for å få frem alle synspunkter og vi har hatt behov for tid for å modne tanken om endring Behov for tilbakemelding Avfall Norge har nå kommet et stort skritt videre i å sette endringen i system Vi jobber nå for klargjøring av veien videre og organiseringen av vårt faglige arbeid Vi vil presentere våre tanker og ideer for dere på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30022&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fremtidens miljøforskning | Avfall Norge:
  tidligere kalt NYMILJØ er godt igang Ett av områdene er knyttet til forurensning forbruk og avfall og det knytter seg selvsagt stor interesse til hvilke innspill som har kommet med i utkastet Avfall Norge sendte i samarbeid med Avfallsforsk innspill i oppstarten av prosessen som nå fire arbeidsgrupper arbeider med å sammenfatte i en rapport Les Avfall Norges innspill her Frist til å kommentere rapporten er satt til 11 november

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29974&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kontroller av farlig avfallsmottak | Avfall Norge:
  virksomhetene hadde brudd på regelverket Miljømyndighetene oppdaget da blant annet manglende mottakskontroll av det avfallet virksomhetene fikk inn og brudd på kravene til lagringsforhold Mange virksomheter hadde også for dårlig internkontroll i form av manglende rutiner og kompetanse Behov for klargjøring Et av miljømyndighetenes krav er at aktører skal ha skriftlig dokumentasjon på tilstrekkelig kompetanse Avfall Norge savner en presisering av hva som ansees som tilstrekkelig kompetanse i de ulike tilfellene for å sikre like vilkår for aktørene i bransjen Avfall Norge leverte før sommeren inn høringsuttalelse til Miljødirektoratet den gang Klif på forslag til endringer i forurensningsforskriften Her ble det også understreket behovet for definering av tilstrekkelig kompetanse Vi støtter også et krav om dokumentert kompetanse for alle som håndterer eller erhvervsmessig transporterer farlig avfall men savner en veileder som presiserer hva som ansees som tilstrekkelig kompetanse Link til høringsuttalelsen Skjerpede kompetansekrav til aktørene vil bidra til stadig sikrere og bedre håndtering av farlig avfall Kompetansekravene følges opp av bransjeorganisasjonene Både Avfall Norge og NFFA utvikler og tilbyr kompetanseutvikling og veiledingsmateriale hver for seg og gjennom nettverkssamarbeidet NHP som jobber spesielt med å bygge kompetanse om miljøgifter i BA avfall 17 oktober 2013 på Bygg Reis Deg vil for

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29913&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veiutbygging og flytting av deponi | Avfall Norge:
  veitrasé skal bli bredere rettere og til dels legges utenom sentrumsbebyggelser Det er da åpning for overraskelser i grunnen for eksempel avsluttede deponier Delstrekning 2 Vinstra Sjoa i Statens Vegvesens utbygging av E6 fra Biri til Otta møtte nettopp en slik utfordring det avsluttede deponiet på Rustmoen Ulike utredninger og vurderinger av forurensningsfaren ved flytting av deponimasser på Rustmoen har blitt utført i forkant av det omfattende gravearbeidet Man har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29872&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive