archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reknes fikk prisen for beste stand på Avfallskonferansen | Avfall Norge:
  av Avfall Norges arbeidsgruppe for kommunikasjon og jobber til daglig som kommunikasjonssjef i BIR Øvrige jurymedlemmer er Arne Buseth informasjonskonsulent i RIR Sissel W Schmidt grafisk designer i Spirdesign Ålesund og Torstein Grønningen informasjons og prosjektleder i Hamos Forvaltning IKS Se her for juryens evalueringskriterier Juryens begrunnelseGjennomført stand med tydelig budskap 1 plass Reknes Standen hadde et klart budskap som raskt gjorde at vi forstod hva de presenterte Det var en stilig og fresh profil Selv kaffekoppene og kaffekannen passet inn i fargevalget Det tekniske utstyret var tilgjengelig og de ansatte ga gode demonstrasjoner på hvordan deres produkter fungerer Ville man vite mer så ga standen mulighet for å utforske nettsiden til bedriften gjennom en veggmontert pc De ansatte ga tydelig inntrykk av at de er stolte over å jobbe for avfallsbransjen Det underbygges ved at de bruker sine egne ansatte i profilbilder på veggene og hjemmesiden De ansatte viser at de identifiserer seg med kundene Vinneren av årets beste stand sier selv at de har IT løsninger bygget utelukkende for avfallsbransjen 2 plass Enviro Pac Andreplassen gikk til et selskap som viser frem sine produkter i et tenkt utemiljø ved å ta inn brostein grus og blomster i messehallen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29136&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Lover kontaktutvalg for avfallsbransjen | Avfall Norge:
  avfallsstrategi som kommer i løpet av sommeren Dette sa Audun Garberg politisk rådgiver i Miljøverndepartementet på Avfallskonferansen i Ålesund onsdag Dermed får Avfall Norge innfridd sitt ønske om en kommunikasjonsplattform slik også andre bransjer har i forhold til myndighetene Mer forretning mindre forvaltning Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolay Astrup varslet økt konkurranseutsetting og privatisering innen avfallsbehandling om det blir en borgerlig regjering til høsten Regjeringen tar ikke inn over seg hvor internasjonal avfallsbransjen er blitt og dette er noe en avfallsmelding må adressere sier Astrup som ønsker en total gjennomgang av avfallspolitikken Dette i motsetning til regjeringen som erstattet avfallsmeldingen med en avfallsstrategi Avfallspolitikk berører mange sektorer avgifter landbruk miljø næring og energi Derfor må vi ha en helhetlig tilnærming til helhetlig avfallspolitikk dette må skje i form av en stortingsmelding sier Astrup som også mener at private kan og bør ta et større ansvar for avfallshånteringen som i dag ligger hos kommunene Astrup lover også en realisering av et kontaktutvalg hvis det blir borgerlig regjering høsten 2013 Vi er godt fornøyd med regjeringens løfte om et avfallsutvalg sier konstituert direktør i Avfall Norge Henrik Lystad Og Høyres løfte om en ressursmelding ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten viser en opposisjon

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29124&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Velkommen til Ålesund! | Avfall Norge:
  ny giv er det duket for mange ulike innfallsvinkler fra både faglige innledere og politikere Vi ser fram til paneldebatt med temperatur og krysser fingrene for at politisk rådgiver Audun Garberg vil gi oss noen smakebiter fra avfallsstrategien som er rett rundt hjørnet sier Henrik Lystad konstituert direktør i Avfall Norge Alt er klappet og klart i Ålesund Vi har et flott program å by på og 850 påmeldte deltakere fra landet rundt det er bare å glede seg Avfallsfilosofiske betraktinger Et stykke unna partipolitikk og operasjonell avfallshverdag finner vi filosof Tor Nørretranders som har skrevet boken Afskaf Affald Alt ligger til rette for et inspirerende foredrag når han deler sin versjon av ressursperspektivet på avfall med forsamlingen Papir ut app inn Flere godbiter finner dere i programmet som kan lastes ned som en app sammen med deltakerlisten og andre praktiske opplysninger Konferansemappen er i år byttet ut med app en som en del av miljøprofilen til konferansen og i avfallsreduksjonens tegn Last ned app en ved å logge deg inn via mobilen din på www ak2013 no eller du kan gjøre det ved ankomst Det vil være plakater med QR koder for app nedlasting både ved registreringen og i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29098&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forbrenning under lupen | Avfall Norge:
  til sortering av avfall og hvor flinke innbyggerne er til å sortere Det er grunn til å påpeke at det i den senere tid er flere kommuner som har begynt å kildesortere plastemballasje og våtorganisk avfall bl a Oslo som også eier et forbrenningsanlegg Dette er resultater av politiske beslutninger knyttet til miljø og klima ikke pris på forbrenning Overpris og kryssubsidiering I henhold til forurensningslovens 34 skal kommunen levere avfallstjenester til selvkost Dette betyr at alle kostnader skal dekkes men at avfallsgebyret ikke kan overstige kommunens kostnader Dette er et prinsipp alle kommuner og interkommunale selskaper er pålagt å følge Det er forskjell på avfallsgebyrene i de ulike avfallsselskapene Dette kommer av mange faktorer bl a valgt tjenestetilbud og hvorvidt kommunene eier behandlingsanlegg selv Lier Hansen hevder at det foregår en kryssubsidiering som bryter med EØS reglene Dette er ikke konklusjonen i rapporten Der står det at selv om det er forskjell i prisen som belastes husholdningene i henhold til selvkost og prisene som gjelder for konkurranseutsatt avfall er det likevel ikke ensbetydende med at det foreligger ulovlig kryssubsidiering eller konkurranseskadelig underprising I henhold til gjeldende praksis fra både Konkurransetilsynet og EU domstolen kan forbrenningsanleggene selge restkapasitet til marginalkostnad ESA har anbefalt at det norske regelverket for beregning av avfallsgebyrer blir mer tydelig for å unngå ulovlig offentlig støtte Dette er langt fra det Norsk Industri påstår nemlig at regelverket ikke er i tråd med EØS avtalen Et av ESAs ankepunkter var at regelverket i dag kun er retningslinjer ikke forankret i lovverket Avfall Norge ser frem til en slik tydeliggjøring av regelverket Overkapasitet Norsk Industri påstår at det finnes overkapasitet i norske forbrenningsanlegg dette stemmer ikke Rapporten fra Hjellnes Consult påpeker at det eksporteres opp mot 1 millioner tonn avfall til energiutnyttelse i Sverige Vi har med andre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29083&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen - påmelding stoppet | Avfall Norge:
  Parken i Ålesund har slått ut vegger og bygget om salen der festmiddagen skal holdes den 5 juni for å kunne ta imot over 800 feststemte deltakere Grensen er nådd også for hvor mange overnattingsgjester Ålesund kan ta imot Teknisk arrangør har booket det som er å oppdrive av hotellrom i sentrum men har likevel sett seg nødt til å plassere noen deltakere utenfor bykjernen Spørsmål om påmelding til konferansen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29073&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt materialgjenvinning gir miljøgevinst | Avfall Norge:
  er det er også lagt til grunn et større regionalt samarbeid mellom danske kommuner enn det som er tilfellet i dag Utredningen tar også frem forskjellen mellom innsamlet til gjenvinning og faktisk gjenvinning I rapporten er det faktisk gjenvinning som danner grunnlaget for de samfunnsøkonomiske beregningene Alle scenarioene med økt utsortering gir positive miljøgevinst i form av redusert klimapåvirkning og forsuring For fotokjemisk smog og ozonlagsnedbrytning er forskjellene få og små Scenarioene gir også lavere samfunnsøkonomiske og driftsøkonomiske kostnader for kommunene Utredningen skal gi inspirasjon Utrederne påpeker at hensikten med utredningen er å gi inspirasjon til både statlige og kommunale myndigheter i utforming av fremtidens avfallspolitikk Utredningen kan ikke benyttes direkte som beslutningsunderlag for kommunene men metodikken kan benyttes og tilpasses faktisk lokale forhold Dette er også understreket av Dansk Affaldsforening i sin kommentar til utredningen Det er en rigtig spændende rapport som blandt andet sætter fokus på det faktum at det ikke er nok at indsamle affaldet til genanvendelse Det er først når affaldet rent faktisk kommer tilbage i kredsløbet i produktionen at gevinsten opnås At myndighederne er bevidste om det faktum er gode nyheder for kvalitet er vejen frem siger Jacob H Simonsen direktør i Dansk Affaldsforening Du

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29027&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høringsuttalelse om selvkost | Avfall Norge:
  blant annet ulike kommunale og interkommunale selskap er mer vanlig enn da retningslinjene ble til Se vedlegg til høyre for saken her for å lese høringsuttalelsen God dialog og samarbeid på tvers Høringsuttalelsen er et resultat av tett dialog med Avfall Norges medlemmer og samarbeid med Norsk Vann og deres medlemmer Vi har vært opptatt av dette skal være en god prosess der de spesielle forutsetningene for avfallsbransjen blir synliggjort i arbeidet med nye retningslinjer sier fagrådgiver Elllen Halaas Hun fremhever at engasjementet som medlemmene har vist i denne saken har vært viktig for å få utarbeidet en god uttalelse det er jo medlemmene som vet hvor skoen trykker Retningslinjene for beregning av selvkost skal bidra til god og ensartet praksis for beregning av selvkost Utkastet til reviderte retningslinjer er i større grad enn før tilpasset interkommunale selskap og aksjeselskap blant annet ved at selskapets regnskap kan legges til grunn for selvkostberegningene Arbeid parallelt med justering av avfallsforskriften I tillegg til KRDs arbeid med nye retningslinjer for kommunale betalingstjenster skal Klif innen høsten ha utarbeidet et forslag til hvordan selvkost innen avfallssektoren kan forskriftsfestes og en tilhørende veileder Forslaget skal være klart for høring i høst med mål om ikrafttredelse

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29009&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen på mobil | Avfall Norge:
  delt ut papirprogram deltakerlister eller konferansemapper under årets Avfallskonferansen i Ålesund Det er likevel mulig å laste ned programmet via nettsidene www avfallskonferansen no Investering i fremtiden Ved å utvikle denne konferanseappen har Avfall Norge valgt å gjøre en viktig investering inn i fremtiden Den skal videreutvikles i årene som kommer og vil få flere nyttige funksjoner Teknologien og strukturen bak appen vil også etter hvert kunne benyttes i forbindelse

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28988&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive