archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner, Avfall Norge | Avfall Norge:
  med Stillinger Medlem Aktivitetskalender English Logg inn Forside Arrangementer Kurs Seminar Workshop Kursinformasjon Vi beklager En feil har oppstått og feilmeldingen er sendt til WebSite Vennligst kom tilbake om en liten stund Technical error We re sorry but an error

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kursinformasjon.cfm?pAction=Article&TipPage=TipPage&pWebProfilFunkId=96568&pEMSId=17142&pCompanyId=95172&pArticleId=42686 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Utstillerseminar, Avfall Norge | Avfall Norge:
  med Stillinger Medlem Aktivitetskalender English Logg inn Forside Arrangementer Kurs Seminar Workshop Kursinformasjon Vi beklager En feil har oppstått og feilmeldingen er sendt til WebSite Vennligst kom tilbake om en liten stund Technical error We re sorry but an error

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kursinformasjon.cfm?pAction=Article&TipPage=TipPage&pWebProfilFunkId=96568&pEMSId=16904&pCompanyId=95172&pArticleId=42430 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mellomlederskolen, Avfall Norge | Avfall Norge:
  med Stillinger Medlem Aktivitetskalender English Logg inn Forside Arrangementer Kurs Seminar Workshop Kursinformasjon Vi beklager En feil har oppstått og feilmeldingen er sendt til WebSite Vennligst kom tilbake om en liten stund Technical error We re sorry but an error

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kursinformasjon.cfm?pAction=Article&TipPage=TipPage&pWebProfilFunkId=96568&pEMSId=16909&pCompanyId=95172&pArticleId=42436 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kommunikasjonsseminar, Avfall Norge | Avfall Norge:
  med Stillinger Medlem Aktivitetskalender English Logg inn Forside Arrangementer Kurs Seminar Workshop Kursinformasjon Vi beklager En feil har oppstått og feilmeldingen er sendt til WebSite Vennligst kom tilbake om en liten stund Technical error We re sorry but an error

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kursinformasjon.cfm?pAction=Article&TipPage=TipPage&pWebProfilFunkId=96568&pEMSId=16933&pCompanyId=95172&pArticleId=42461 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kurs for driftsoperatører på mottak for farlig avfall, Avfall Norge | Avfall Norge:
  med Stillinger Medlem Aktivitetskalender English Logg inn Forside Arrangementer Kurs Seminar Workshop Kursinformasjon Vi beklager En feil har oppstått og feilmeldingen er sendt til WebSite Vennligst kom tilbake om en liten stund Technical error We re sorry but an error

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kursinformasjon.cfm?pAction=Article&TipPage=TipPage&pWebProfilFunkId=96568&pEMSId=17145&pCompanyId=95172&pArticleId=42691 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  feste seg i godt samarbeid med våre medlemmer Les mer Del artikkelen 17 12 2015 Handlingsplan mot miljøgifter lagt fram Regjeringen la denne uken fram handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter Tiltak mot miljøgifter i avfall vil være en viktig forutsetning for en vellykket omstilling til den sirkulære økonomien Les mer Del artikkelen 17 12 2015 Ny kommunikasjonssjef i Avfall Norge Avfall Norge ønsker vår nye kommunikasjonssjef Pia Prestmo velkommen Pia starter 1 april 2016 og kommer da fra rollen som kommunikasjonssjef i ExtraStiftelsen Les mer Del artikkelen 17 12 2015 Hva forvandles juleavfallet til Nyhetene florerer av tips rundt å tenke miljøvennlig i julen og hvordan man skal kaste eller fokusere på gjenbruk Bak kulissene jobbes det på spreng for å sikre at det som kastes blir utnyttet så godt som mulig til fordel for forbruker miljø og samfunn Les mer Del artikkelen 15 12 2015 Norge har fått en mulighet Energi og miljøkomiteen har annonsert behovet for en stortingsmelding rundt Norges avfalls og gjenvinningspolitikk Les mer Del artikkelen 15 12 2015 Veilederen for avslutning og etterdrift av deponi er klar Dersom du jobber med avslutning og etterdrift av deponier har Avfall Norge en gladnyhet Veilederen er klar

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/Nyheter.cfm?FuseAction=Article&pWebprofilfunkid=46882 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endringer i Renovasjonsbenchmarking 2016 | Avfall Norge:
  bistå for en effektiv og presis gjennomføring av dette viktige arbeidet Komplett sammenlikning av renovasjonspraksis Forskjeller i resultater skyldes ofte forskjeller i måten renovasjonsoppgavene utføres på For å lette forståelsen av resultatene er derfor resultatrapportene utvidet med et eget kapittel som sammenlikner renovasjonspraksis Deltakerne vil her få klare bilder av hva som skiller egne løsninger fra andre når det gjelder beholdersystem beholderkapasitet hentefrekvens mottakskapasitet og satsing på kildesortering kontra sentralsortering og på ulike gjenvinningsformer Resultatrapportene dokumenterer også hvordan ressursinnsatsen fordeler seg på aktiviteter avfallstyper og behandlingsformer og de resulterende enhetskostnadene pr tonn og pr kunde sammenliknes Mer rettferdig og nøyaktig sammenlikning av renovasjonstjenestenes standard I RBM16 er definisjonen av hentehyppighet endret til antall ganger et gjennomsnittlig beholdervolum hentes i løpet av året uten hensyn til forskjeller i deltakerne faktiske beholder park Dette gjør denne viktige indikatoren på tjenestestandard mer sammenliknbar deltakerne i mellom Andre forbedringer omfatter inkludering av hjemmekompostering nye former for kundekommunikasjon og riktigere beregning av kundenes bringeavstand Det vil nå også bli hensyntatt en samtidighetsfaktor for kundehenvendelser som gjør at behovet for svarkapasitet på telefon øker saktere enn innbyggerantallet Mer rettferdig og nøyaktig sammenlikning av miljøstandard Modellen foretar nå en mer nøyaktig grenseoppgang mellom næringsavfall og husholdnings avfall som gjør at indikatoren for miljøstandard bare reflekterer monopoldelen av virksomheten I tråd med dette regnes indikatoren for mengde farlig avfall som innsamlet og mottatt farlig avfall pr husholdning Det er også gjort forbedringer når det gjelder beregning av gjenvinningsgrad og transportavstand til behandling En kartlegging av kvaliteten på mengdetallene muliggjør en ny indikator på miljøstandard Mer nøyaktig sammenlikning av kostnadseffektivitet Det har begrenset både nøyaktigheten og bruken av resultatene at en så viktig aktivitet som innsamling har blitt betraktet som én aktivitet I RBM16 vil den bli splittet i tre delaktiviteter innsamling av beholdere som tømmes i oppsamlingsbil på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42884&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Renere by med bossnett | Avfall Norge:
  oktober 2015 Det har vært et tett samarbeid mellom BiR og Bergen kommune Bergens nye Bossnett viser at sentrumsdekkende avfallssug også kan gjennomføres i andre norske byer der befolkingsvekst og økte avfallsmengder gjør det vanskelig å håndtere avfall på en måte som ikke er til bry for innbyggerne Skal vi møte fremtidens utfordringer må vi satse på moderniserte innsamlingsløsninger Det er viktig at et slikt initiativ tar utgangspunkt i lokale behov men at infrastrukturen blir tillagt tilsvarende vekt som vann og avløp sier Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Bedre luft mindre brann Overfylte avfallscontainere skadedyr og brannfare er noen av problemene som følger økte mengder avfall Brannfare var et særlig et problem i Bergen som er karakterisert av bevaringsverdig gammel trehusbebyggelse trange smug og redusert fremkommelighet for større kjøretøy Bossnettet er viktig for bedre brannsikkerhet Det er tryggere med faste bossnettnedkast i metall enn bosspann i plast sier Nygård Havre I tillegg kan den lokale luftkvaliteten i norske byer og tettsteder bli svært dårlig Mengden svevestøv PM10 overskrider fortsatt nasjonale målsetninger blant annet i Oslo Stavanger og Mo i Rana I Bergen er nitrogendioksid NO2 er problem PM10 og NO2 kan forårsake alvorlige luftveislidelser særlig hos barn gravide eldre og personer med underliggende sykdommer Norge har fortsatt ikke nådd egne nasjonale mål om luftkvalitet Kilde miljøstatus no Veitrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning Nedgravde avfallsløsninger fjerner eller reduserer behovet for renovasjonsbiler i sentrum Det bidrar til å møte nasjonale mål for luftkvalitet I Bergen er trafikken av tunge kjøretøy i sentrum merkbart redusert Bossnettet har ført til redusert tungtrafikk inn i sentrum Dette vil bli enda bedre når større deler av bossnettet åpner sier Nygård Havre Nedgravde løsninger slipper ut mindre NO2 og PM10 enn tradisjonelle innsamlingsløsninger Kilde TØI 2012 STIMA 2012 HBEFA 2009 VTT 2007

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42734&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive