archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hvordan oppnå økt kvalitet på sentralsortering | Avfall Norge:
  innsamling DEFRA påpeker noen grunnleggende spørsmål Hva skjer med avfallstyper som er samlet inn eller sortert Blir alt som samles inn faktisk gjenvunnet Hva blir det til Blir noe av det som samles inn sendt til andre verdensdeler Dette er viktige spørsmål og som et ledd i å sikre materialgjenvinning og mulighet for å kontrollere dette foreslår blant annet DEFRA å innføre krav til kvalitet på materialgjenvinning fra sentralsortering Dette

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28694&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Stor interesse for avfallstransport i rør | Avfall Norge:
  miljø og klimautslipp Samler ny kompetanse For å møte interessen for denne typen løsninger arrangerte Avfall Norge i høst for tredje gang temadag om avfallssug og nedgravde løsninger Deltakerne kom fra nettverk for nedgravde avfallsløsninger der kommuner avfallsselskaper konsulenter og leverandører er med Nylig arrangerte Avfall Norge også en studietur hvor 23 medlemmer deltok Turen gikk til en finsk produsent og leverandør av et litt annerledes avfallssug Rørledning i et ringsystem redusert rørdiameter og komposittmateriale i rørene åpner for nye perspektiver i planleggingen av avfallssug Studieturen ga også tilgang til leverandørens test og utviklingssenter for avfallssug Flere av deltakerne benyttet anledningen til å teste sine egne medbrakte poser beregnet for optisk sortering og fikk umiddelbart svar på om posekvaliteten holdt Også muligheten som ligger i å kombinere rørtransport med maskinell sortering av kildesortert avfall ble testet ut Dermed fikk deltakerne både kunnskap om nye muligheter for avfallssug knyttet til innovasjon og samtidig anledning å teste ut praktiske problemstillinger de hadde med seg fra egne anlegg forteller rådgiver Roy Ulvang i Avfall Norge Stort potensial for økt bruk Avfallssug betraktes av mange som fremtidens avfallslogistikk Høye investeringskostnader sammenlignet med tradisjonell avfallsinnsamling stiller andre krav til langsiktighet og strategisk planlegging i kommunene

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28690&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ressurseffektivt Tyskland | Avfall Norge:
  utnytte ressursene i avfallet Det er den tyske organisasjonen VKU Verband kommualer Unternehmen har utarbeidet sin strategi for å møte ambisjonene både på europeisk og nasjonalt nivå VKU understreker at lokale myndigheter er nøkkelen til å få til en bedre ressursutnyttelse av husholdningsavfallet VKU foreslår å oppløse det tyske dualsystemet der produsentene har ansvaret for innsamling av blant annet emballasje fra husholdningene og overføre dette ansvaret til kommunene Dette er nødvendig for å sikre både økt innsamling og høyere grad av gjenvinning av avfallet fra ulike avfallsstrømmer VKU mener det også er helt nødvendig å etablere konkrete mål for ulike avfallsstrømmer VKU lanserer følgende mål for sine medlemmer Bioavfall inkludert park og hageavfall 130 kg pr år pr innbygger som et gjennomsnitt Papir avfall 90 kg pr år pr innbygger Glass 25 kg pr år pr innbygger Metaller ikke nytt år men kommunene samler inn allerede 15 kg pr år pr innbygger EE avfall 10 kg pr år pr innbygger Tekstilavfall 10 kg pr år pr innbygger Treavfall her er skal det både samles inn til bioenergi og til ombruk Mål om 10 kg pr år år innbygger til ombruk Plast VKU har ikke satt mål fordi man må se

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28614&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ønsker du å påvirke KOSTRA rapporteringen for avfall? | Avfall Norge:
  felles workshop i Oslo 21 mai kl 12 16 SSB ønsker å redusere omfanget av inndata og nøkkeltall til neste KOSTRA rapportering i 2014 De inviterer rapportører og brukere av KOSTRA dataene til å gi innspill til forbedringer Kun inndata nøkkeltall og indikatorer som aktivt blir brukt gir nødvendig styringsinformasjon til kommuner myndigheter og offentligheten eller trengs til å lage indikatorer foreslås videreført I tillegg kan brukerne melde inn ønsker

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28632&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Våtorganisk avfall – fremtidens råvare for biogass | Avfall Norge:
  fremheves som den råvaren med størst potensialet for biogassproduksjon Beregningen er basert på at 50 av matavfallet fra husholdninger og 80 av matavfallet fra storhusholdninger og handel blir utsortert og samlet inn I dag er utsorteringsgraden for matavfall fra husholdninger rundt 30 og rapporten hevder at det kreves en betydelig økning i kildesorteringen av matavfallet for å utløse hele det realistiske potensialet I følge Klifs beregninger er det mulig å øke produksjonen av biogass fra dagens cirka 0 5 terawattimer til 2 3 TWh i 2020 hvorav ca 1 TWh er ny produksjon fra våtorganisk avfall Beregninger i rapporten viser at det både er mest samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk å produsere biogass fra våtorganisk avfall Det er i liten grad tatt høyde for sambehandling av våtorganisk avfall med husdyrgjødsel Behov for virkemidler Klif er tydelige på behovet for langsiktighet og forutsigbarhet både når det gjelder råstofftilgang og etterspørsel etter biogass og biogjødsel Rapporten peker på at dette er mer avgjørende for at dagens potensiale ikke utløses enn selve lønnsomheten Økt forutsigbarhet i regelverk avgiftsnivåer og støtteordninger fremheves Virkemidler som gjør at mer våtorganisk avfall leveres til biogassanlegg og at det skapes et større marked for biogass pekes på som aktuelle Krav

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28562&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vi trenger nye mål for avfallshåndteringen | Avfall Norge:
  fornyelsen fremskyndes vil det sannsynligvis skape mer avfall Altså for å nå mål om energieffektivisering kan avfallsmengden øke En rekke elektriske apparater er gamle og svært energi sløsende i forhold til nyere apparater Disse bør skiftes ut altså bli til avfall for å redusere energiforbruket Det er mål å redusere miljøgiftene vi omgir oss med En rekke produkter bør derfor kasseres og bringes til destruksjon og erstattes med andre produkter Dette vil skape mer avfall men være riktig i en total miljøvurdering Ingen ting forsvinner fra jorden alle mineraler og andre stoffer er her fortsatt men det ligger i infrastruktur møbler klær og andre produkter som vi omgir oss med Urban mining vil gi mye avfall som kan omgjøres til ressurser Det sies at verdens største forekomst av kobber er i New York City Vi kan ikke lenger ta vare på alt Våre foreldre generasjons sparsommelighet må faktisk byttes ut med kast Men kast til råvare ikke til avfall Revidere avfallspyramiden Avfallspyramiden avfallshierarkiet har i dag 5 trinn Dette er altfor grove trinn for å kunne styre avfallspolitikken til en bedre ressursutnyttelse I forbindelse med det svenske forskningsprosjektet Waste refinery har forskningsinstitusjonen PROFU lansert en 9 tinns pyramide Hensikten med dette er å tydeliggjøre at vi ikke bare kan materialgjenvinne vi må materialgjenvinne med høy gjenvinningsgrad I dag måler vi innsamling av avfall til materialgjenvinning ikke hva som faktisk gjenvinnes Det samme gjelder for biologisk behandling Illustrasjon PROFU mars 2013 Dumping av avfall er ulovlig Likevel skjer det i Norge og ikke minst i store deler av Europa Deponering skal derfor skje i kontrollerte moderne deponier På samme måte må alle dagens steg i avfallspyramiden revideres og tydeliggjøres Ta hånd om det avfallet som oppstår Avfallsbransjens oppgave og forpliktelse overfor samfunnet er å samle inn og behandle alt avfall som

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28605&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny avfallspolitikk – ombruk eller ny giv? Avfallskonferansen i Ålesund 4.-6. juni. | Avfall Norge:
  Sund Arbeiderpartiet Nikolai Astrup Høyre Oskar Grimstad Fremskrittspartiet og Kjell Ingolf Ropstad Kristelig folkeparti kommer til paneldebatt om framtidens avfallshåndtering Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell er invitert til å komme med innspill via videointervju og statssekretæren stiller til debatt Avfallskonferansen er en viktig arena for å sette søkelys på den nasjonale avfallsplanen som er under utarbeidelse Vi har invitert representanter fra opposisjonen for å utfordre den sittende regjeringen til å tenke mer visjonært om framtidens avfallspolitikk sier leder for programkomiteen Håkon Jentoft Hva skjer i nabolandene våre Kan vi lære av dem når vi skal definere framtidens avfallspolitikk Lars Ekercrantz tidligere enhetssjef i det svenske miljødepartementet gir oss innblikk i hva søta bror er opptatt av i årene som kommer Den danske filosofen Tor Nørretranders tar oss med i sine visjonære refleksjoner om framtidig avfallshåndtering Tøff dame Årets konferanse avrundes med en av Norges absolutt tøffeste damer Cecilie Skog Hun er oppvokst i Ålesund og er den eneste kvinnen i verden som har vært på alle de høyeste fjellene på de syv kontinentene 7 summits Hun har også gått til Syd og Nordpolen The Grand Slam og krysset Antarktis Hennes fortelling handler om livet som fjellklatrer og ekspedisjonsfarer Vi får høre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28549&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EU reviderer Rammedirektivet for avfall | Avfall Norge:
  i følge Potocnik karakterisert ved Produsentene er i stand til å tilbake produktene Informasjon om produktet kan ombrukes eller gjenvinnes skal være tilgjengelig Bedre design av produkter for å redusere miljøeffekter Dette kan gjøres gjennom lengre levetid muligheter for reparasjon og ombruk samt at produktet er letter tilgjengelig for omdanning til råvare når det ender som avfall Du kan lese hele Potocniks tale her Grønn bok om plast Rammedirektivet for avfall er EUs viktigste avfallslovverk og ble vedtatt i 2008 EU kommisjonen starter arbeidet med revidering og har laget en Grønn bok om plast og inviterer alle til å besvare spørsmål knyttet til produksjon bruk og avfallshåndtering av plast Grønn boken følger på mange måter opp Potocniks presentasjon på Zero Waste Europe konferansen Vi antar derfor at andre tilsvarende dokumenter vil følge den samme lest som Grønn bok for plast Grønnboken ligger vedlagt i dansk og engelsk versjon opp til høyre Avfall Norge har i forbindelse med Miljøverndepartementets kommende avfallsstrategi utarbeidet et eget notat om plast Dette notatet kan du lese her På oppdrag for Klif har Mepex utarbeidet en utredning om plastavfall i Norge Utredningen danner grunnlag for Klifs anbefaling til Miljøverndepartementet unntatt offentlighet Du kan finne utredningen på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28404&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive