archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfall på dagsorden i Forskningsrådet | Avfall Norge:
  Hvert temaområde får nedsatt en arbeidsgruppe Arbeidet i gruppene vil lede frem til rapporter som vil være basis for et overordnet dokument som igjen vil være underlagsmateriale for Forskningsrådet i utarbeidelsen av et programnotat om miljøforskning Rapporten skal gi bakgrunn for en helhetlig og samfunnsrelevant satsning på ny miljøkunnskap som kobler forskningsmiljøer myndigheter næringsliv og samfunn nærmere sammen Les mer om bakgrunnen for satsningen på ny miljøforskning på Forskningsrådets sider Har jobbet for dette Satsningen er en gledelig nyhet for alle som jobber i avfalls og gjenvinningsbransjen og som er opptatte av ny kunnskap gjennom forskning og utvikling sier direktør i Avfall Norge Håkon Jentoft Avfall Norge har arbeidet for økt fokus på FoU innen avfallsfeltet blant annet gjennom opprettelsen av Avfallsforsk og gjennom innspill til Forskningsrådet og innspill til miljømyndigheter om behovet for forskning på avfallsområdet Veiledning til innspill Det er åpent for alle til å gi innspill Forskningsrådet har laget retningslinjer for innspill og bakgrunnsnotater for hvert temaområde Frist for innspill til Forskningsrådet er 17 mars Ber om innspill Avfall Norge vil lage et innspills notat og ber om at innspill fra medlemmene sendes roy ulvang avfallnorge no innen 8 mars Dersom man ønsker å sende innspill direkte

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28030&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Nye selvkostretningslinjer på høring | Avfall Norge:
  hjemmesider Retningslinjene vil erstatte eksisterende retningslinjer fra 2003 Det er i høringsbrevet spesielt bedt om synspunkter på forslag til kalkylerente fremføring av overskudd og underskudd plikt til å dokumentere selvkostberegningene kommunenes selskapenes eget regnskap som utgangspunkt Konstruktivt samarbeid Gebyrer for vann avløp og renovasjon utgjør i sum en svært stor andel av de kommunale betalingstjenestene Norsk Vann og Avfall Norge har avtalt å samarbeide i høringsperioden for å oppnå synergier på vegne av medlemmene i respektive organisasjoner Det vil bli arrangert en felles workshop i regi av Avfall Norge og Norsk Vann på Gardermoen den 19 april der man før lunsj drøfter felles problemstillinger for VAR området og der man etter lunsj har parallelle sesjoner for drøfting av spesifikke problemstillinger for hhv VA og avfallsområdet ESA avgjørelse på dagsorden I forbindelse med ESAs avgjørelse om at Norge må endre finansieringen av kommunale renovasjonsselskaper vil vi i parallellsesjonen etter lunsj også ta opp denne problemstillingen Vi vet at Klif arbeider med en forskrift om fastsettelse av avfallsgebyrer og dette vil bl a være tema etter lunsj Workshop etter først til mølla prinsipp Det er satt et tak på 50 deltakere for å få gjennomført en hensiktsmessig workshop og de 25 første

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27986&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Studiereise Til Tyskland 22.-24. mai | Avfall Norge:
  og gjenvinning Under den 2 3 dager lange reisen vil deltakerne få informasjon om den tyske avfallsbransjen samt besøke tyske produsenter og avfallhåndteringsanlegg Målgruppen er både norske kommuner og andre offentlige aktører organisasjoner samt privateide firmaer innen avfallsbransjen Prosjektet finansieres av det tyske næringsdepartementet og deltakerne betaler kun for opphold og reise til og fra Tyskland Programmet er nå klart og det er åpent for påmelding på hjemmesiden til Norsk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27980&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Frode Alnæs på Avfallskonferansen | Avfall Norge:
  Dance With a Stranger Han er utdannet ved jazzlinjen på Trøndelag Musikkonservatorium har skrevet musikk til rockeopera har gitt ut soloalbum og spilt sammen med en rekke ulike artister Frode Alnæs er opprinnelig fra Kristansund og vil uten tvil ha fans fra både fjern og nær blant deltakerne på Avfallskonferansen 2013 Vi gleder oss Påmeldingene strømmer på Avfallskonferansen går av stabelen i Ålesund 4 6 juni i år Antall påmeldte

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27982&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Viktig ESA- avgjørelse for kommunale avfallsselskap | Avfall Norge:
  i disse selskapene Dette fordi norsk regelverk ikke klart nok setter krav til skillet mellom lovpålagt og konkurranseutsatt forretningsdrift I tillegg har enkelte selskap skattefritak noe som bidrar til det ESA betegner som statsstøtte uforenelig med EØS avtalen Anbefaler større tydelighet ESA foreslår at Norge gjennomfører følgende tiltak Kommunale renovasjonsselskaper forpliktes til å føre adskilte regnskap for innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og annen økonomisk aktivitet Norske myndigheter bør sørge for at det ikke forekommer kryssubsidiering mellom renovasjonsselskapenes innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og deres økonomiske aktiviteter Spesielt bør de sørge for at en rimelig andel av de faste utgiftene føres på den økonomiske aktiviteten Alle kommunale renovasjonsselskaper som tilbyr kommersielle tjenester i markedet bør være forpliktet til å betale skatt Avgjørelsen kommer med bakgrunn i en klage over at kommunalt eide selskaps næringsaktiviteter kryssubsidieres over renovasjonsgebyrene Dette gjelder både innsamling av avfall og behandling av avfall ESAs pressemelding omhandler i hovedsak innsamling av husholdningsavfall Avventer offentliggjøring av vedtak Avfall Norge har vært i kontakt med ESA for å få tilgang til den fullstendige avgjørelsen men den er ikke offentlig før norske myndigheter har gått igjennom den Først når avgjørelsen foreligger i sin helhet vil det være mulig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27976&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt etterspørsel etter organisk gjødsel | Avfall Norge:
  for tiden sier Jan Petter Hammer fagsjef for biologi på Lindum AS Lindum har i flere år arbeidet målrettet for produktutvikling og deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter Gjennom prosjektet Levende matjord har det vært fokus på at kompost ikke bare bidrar med nærings stoffer men også til å skape forhold for god jordbiologi som er en forutsetning for en produktiv matjord Plassert i et jordbruksdistrikt med flere intensivdyrkere som grønnsaksprodusenter er det derfor gledelig at nettopp disse har fått øynene opp for verdien av kompost Betaler ekstra for kvalitetsgjødsel Med høy produksjon per dekar er grønnsaksdyrkere ikke fremmed for å betale godt for et produksjonsmiddel som bidrar til økt avling fortsetter Hammer Disse kundene ser verdien i å foredle komposten mest mulig med tanke på kvalitet Lindum mottok Avfall Norges Innovasjonspris i 2011 Økt etterspørsel også andre steder Hos Grønn Vekst som har produksjonssteder flere steder i landet bekreftes det samme bildet Fra 2011 til 2012 opplevde vi 15 prosent økt omsetning av avfallsbaserte gjødselprodukter sier Bernd Keller direktør i Grønn Vekst Siden etablering for ti år siden har selskapets omsetning økt jevnt år for år Begge selskapene er aktive deltakere i Avfall Norges prosjekt Økt avsetning

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27906&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • BIR og eierkommunene fikk medhold i KOFA | Avfall Norge:
  avfall fra BIRs eierkommuner BIR Privat til BIR Avfallsenergi AS inn for KOFA som en ulovlig direkteanskaffelse KOFA har i sin avgjørelse kommet frem til at regelverket for offentlige anskaffelser ikke er brutt Demokratene i Askøy klaget i 2012 BIR AS BIR Privat AS og eierkommunene i BIR inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser KOFA med påstand om at behandling av husholdningsafallet fra kommunene hos BIR Avfallsenergi AS var en ulovlig direkteanskaffelse Grunnen til klagen fra Demokratene Askøy var at da BIR Avallsenergi AS besluttet å bygge linje 2 ved forbrenningsanlegget i Rådalen innebar det at forutsetningene for å tildele enerett ikke var tilstede lenger Ved åpningen av linje 2 ble kapasiteten til anlegget så høy at ca 60 av avfallet som behandles er næringsavfall Demokratene mener at utbyggingen av linje 2 ikke var nødvendig for å utføre de lovpålagte tjenestene for eierkommunene i BIR og at levering av avfallet til BIR Avfallsforbrenning AS er en ulovlig direkteanskaffelse BIR AS BIR Privat AS og eierkommunene har anført at BIR AS er tildelt enerett for behandling husholdningsavfallet og således at regelverket for offentlige anskaffelser derfor ikke kommer til anvendelse i denne saken KOFA har i sin vurdering gitt BIR rett i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27859&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mengden farlig avfall øker | Avfall Norge:
  beregnes det mengder farlig avfall som går til både godkjent og ukjent håndtering Ukjent håndtering innebærer at avfallet ikke er registrert innlevert til godkjent mottager og for 2011 er denne mengden beregnet til 76 000 tonn Sett i lys av 1 3 millioner tonn levert til godkjent behandling betyr det at i overkant av 94 prosent av det farlige avfallet gikk til godkjent håndtering i 2011 Det er samme andel som året før Farlig avfall til ukjent håndtering kan være håndtert på en godkjent og trygg måte Avfall Norge vil anta at mye av det farlige avfallet følger restavfall til energiutnyttelse noe som gir en kontrollert destruksjon av det farlige avfallet Totalt 30 prosent av avfallet som gikk til godkjent behandling ble gjenvunnet det vil si enten materialgjenvunnet eller energiutnyttet Avfall Norge har spilt inn til Miljøverndepartementet at det må være et mål å ta vare på ressursene i det farlige avfallet altså å se på muligheter for både økt materialgjenvinning og energiutnyttelse av det farlige avfallet Dette må skje på forsvarlig måte og sikre at miljøgifter tas ut eller destrueres før gjenvinning Lite farlig avfall i husholdningene Husholdningene generer bare ca 3 av den totale mengden farlig avfall Innsamling

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27835&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •