archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfallsmengdene øker | Avfall Norge:
  i avfallsmengden skjer overraskende i bransjen avløps og renovasjonsvirksomhet med en økning på 38 prosent siden 2010 SSB er klar over at det her kan være usikkerhet knyttet til kilde og vil nå starte opp et prosjekt med gjennomgang av hele avfallsstatistikken Avfall Norge er svært positiv til en slik gjennomgang og vil bistå SSB hvis det er behov for dette Mer avfall blir gjenvunnet Samtidig som avfallsmengdene øker stiger også andelene material og energigjenvunnet avfall I 2011 ble 46 prosent av ordinært avfall til kjent håndtering materialgjenvunnet mens 34 prosent ble energigjenvunnet Innenfor begge disse kategoriene er det en økning fra 2010 Den totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent håndtering var på 87 prosent For øvrig ser vi også at store mengder masser av jord stein og grus nå går til godkjente deponier Dette er en positiv trend Det viser også at det er fortsatt behov for godkjente deponier Avfall Norge vil jobbe for at vi fortsatt har tilstrekkelig med deponikapasitet i tiden fremover og at disse har rammebetingelser for sikker og god drift Statistikken viser at norsk avfallshåndtering er blant de beste i Europa Vi har også høy standard på våre behandlingsanlegg Diskusjonene fremover vil være hvordan

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27834&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Veileder for regulering av luktutslipp | Avfall Norge:
  siden 2003 etterlyst en veileder for håndtering av lukt fra virksomheter Vi har derfor fulgt prosessen med å utarbeide en veileder og gitt innspill underveis Viktig med felles forståelse Vi stiller oss svært positive til at Klif nå har utarbeidet en veileder for håndtering av lukt fra virksomheter sier Henrik Lystad assisterende direktør i Avfall Norge Både avfallsbransjen berørte naboer og myndighetene er tjent med dette og det er viktig at partene har en felles forståelse for hva som forventes i søknadsprosesser og oppfølging av tillatelser Dette forutsetter god kunnskap om hva lukt er hvordan det påvirker mennesker hvordan det kan måles og hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre luktutslipp Vårt inntrykk er at veilederen gir en helhetlig og god oversikt over disse områdene sier Henrik Lystad Tydeliggjør tiltak mot lukt og hvordan lukt skal måles Veilederen tydeliggjør hvordan lukt kan begrenses ved ulike tiltak anbefaler grense for tillatte luktutslipp og hvordan dette skal måles og overvåkes Veilederen beskriver dokumentasjon det er viktig at virksomhetene utarbeider Vurdering av luktrisiko Driftsplan og daglig føring av driftslogg Loggen skal være en sjekkliste over at driftsplanen er fulgt men avvik skal også noteres og ses i sammenheng med klager på lukt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27799&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge igangsetter 11 FoU-prosjekter | Avfall Norge:
  nye prosjekter i 2013 inkludert overførte midler fra ikke igangsatte prosjekter i 2012 Ut fra en søknadsrunde i ale arbeidsgruppene forelå det skisser til prosjekter med behov for totalt kr 1 980 000 Totalt bevilget fagstyret kr 1 300 000 til 11 prosjekter Blant prioriterte prosjekter blir det som skal utrede muligheten for å behandle farlig avfall på kommunale mottak Et beløp på kr 400 000 er satt av blant annet til oppfølgerprosjekt i samdeklarering av farlig avfall til forbrenning Tabellen under viser oversikt over bevilgete prosjekter Mer info om hvert enkelt prosjekt legges ut senere Arbeidsgruppe Tittel Bevilget Totalt prosjektvolum Andre sam partnere Deponi Landfill mining 100 000 100 000 deponieiere Farlig avfall også energiutnyttelse Behandling av farlig avfall på kommunale mottak 300 000 618 000 Deltakende anlegg Energiutnyttelse Best practise mellom forbrenningsanleggene Benchmarking Spleiselag blant alle anlegg Energiutnyttelse Anbudsveileder for energiutnyttelse Kommunikasjon Frevar Kommunikasjon Avfallspyramiden del av miljøskolen 200 000 750 000 LOOP returs og Roaf Kommunikasjon Nøkkelinfo fra avfallsbransjen 0 Kjøres som internprosjekt Innsamling og gjenvinning Veileder for planlegging av renovasjonsløsninger 200 000 200 000 Innsamling og gjenvinning Oppdatering av plukkanalyseveileder 150 000 250 000 Juss Selvkost arbeid med veileder 100 000 100 000 Biologisk behandling Rammeprosjekt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27764&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Renovasjonsbenchmarking (RBM14) 2014 er under forberedelse | Avfall Norge:
  renovasjonsbenchmarking er i gang med å se på erfaringene fra 2012 runden Målet er å gjøre RBM14 enda nyttigere og mer brukervennlig for deltakerne ved å utbedre svakheter og realisere flere muligheter ved opplegget Ikke deltatt tidligere vi tilbyr en testrunde i 2013 Mange norske renovasjonsvirksomheter er allerede godt i gang med å utnytte benchmarkingen for objektiv måling og dokumentasjon av status muligheter og utfordringer overfor ansatte underleverandører og eiere Dersom du og din virksomhet ønsker å vurdere de mulighetene som ligger i regelmessig deltakelse i Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har vi gleden av å tilby en testrunde i 2013 som omfatter innføring i modellen og datafangst samt sammenlikning mot de 23 virksomhetene som deltok i RBM12 anonymisert og til redusert pris Testrunden kan om ønskelig også omfatte benchmarking av kundetilfredshet Testrunden kan også benyttes for 2012 deltakere som ønsker en oppdatering av sine resultatene før 2014 runden Ta kontakt hvis du har innspill til styringsgruppen i forbindelse med revisjon og forbedring av modellen eller hvis du er interessert i en testrunde Kontaktperson i Avfall Norge er Roy Ulvang roy ulvang avfallnorge no Renovasjonsbenchmarkingen er uviklet i et samarbeid mellom Avfall Norge og Energidata Les mer om renovasjonsbenchmarking på www renovasjonsbenchmarking

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27721&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsforbrenning øker fortsatt | Avfall Norge:
  2011 Norge fortsatt avhengig av eksport av avfall til forbrenning Om lag 1 3 millioner tonn avfall fra husholdninger og næring ble brent med energiutnyttelse i norske forbrenningsanlegg i 2011 Det er en økning på 14 fra året før i følge SSB Fra 2010 til 2011 har den norske forbrenningskapasiteten økt med om lag 18 som følge av utvidelse av eksisterende kapasitet og bygging av nye anlegg i følge tall fra Avfall Norge I tillegg kjenner vi til at omtrent 800 000 tonn avfall ble eksportert til forbrenning med energiutnyttelse i 2011 en firedobling fra 2007 Ny norsk forbrenningskapasitet er bygget ut over en fem års periode I perioden 2007 til 2011 har årskapasiteten på forbrenning med energiutnyttelse i Norge økt med 62 eller nærmere 700 000 tonn som følge av deponiforbudet som kom i 2009 I samme periode har mengden avfall behandlet ved forbrenning med energiutnyttelse i følge SSB økt med 43 eller 404 000 tonn Forbrenning bidrar til ressurseffektivitet Fra 2008 til 2011 har avfallsenergi levert som fjernvarme damp og strøm økt med om lag 38 og i 2011 leverte norske forbrenningsanlegg en avfallsenergimengde på til sammen 2 4 millioner MWh Les også 2 4 TWh avfallsenergi I

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27659&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gjødsel fra matavfall er trygt | Avfall Norge:
  at det ikke er funnet for høye verdier av mikrobiologiske parametre fremmedlegemer tungmetaller eller organiske miljøgifter i produktene En stor del av virksomhetene fikk likevel registrert avvik på sitt internkontrollsystem Tillit er viktig Bruk av avfallsbaserte gjødselvarer som kompost og biorest krever tillit hos brukeren sier Henrik Lystad fagrådgiver for biologisk avfall i Avfall Norge Regelmessig tredjepartskontroll er en viktig del av dette Avfall Norge hilser derfor denne tilsynskampanjen velkommen Vi ser alvorlig på at så mange av virksomhetene har forbedringspunkter innenfor bruk av internkontroll Avfall Norge vil derfor gjøre det vi kan for å sette på dagsorden hos våre medlemmer Behov for avklaring og veiledning Vi er også enige i anbefalingen om at Matilsynet bør avklare regelverket og komme med informative veiledninger I dag er mye av regelverket for produksjon av avfallsbaserte gjødselvarer i endring og det er vanskelig for den enkelte produksjonsbedrift å vite hvilke krav som gjelder i dag og framover fortsetter Henrik Lystad Bedre forståelse og veiledning vil også lette arbeidet med tilsyn og skape forutsigbare rammebetingelser for bransjen Avfall Norge arbeider for nærmere avklaring av hvilke krav som skal gjelder framover for biologisk behandling av animalske biprodukter som matavfall og andre I rapporten oppfordrer også

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27653&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fremtiden på dagsorden | Avfall Norge:
  Programmet er sydd for å favne bredt og gi relevant innsikt for vurderinger der fremtidens forbrukervalg spiller en rolle for vurderingene Ikke mange investeringer der dette ikke er en faktor Fremsikt Fremtid innsikt De færreste kan spå om fremtiden men noen er bedre kvalifisert enn andre til å gjøre det Ole Petter Nyhaug mannen bak begrepet fremsikt deler sine refleksjoner om trender i tiden med oss på Kommunikasjonsseminaret 2013 Han er kjent i markedsanalyse medie og marketingkretser som en innovatør og fagperson innen forbrukerinnsikt markedsanalyse og trender Ofte har han vært først ute med nye konsepter som senere er blitt adoptert av andre også internasjonalt Han har rundt 15 års erfaring som gründer og fagmann innen bransjen med spesiell interesse for innovasjon og fremtid Engasjement som drivkraft Vi får også besøk av direktør Jacob Simonsen fra vår danske søsterorganisasjon Dansk Affaldsforening Det vi savner av visjonær avfallspolitikk fra norske politikeres side får vi her kompensert for gjennom engasjement fremtidsperspektiv og en oppfordring til å tenke ut av boksen To av Avfall Norges medlemmer BIR og Follo Ren vil fortelle om sine prosjekter der fremtiden er ledestjerne Som vanlig blir det også god anledning å bidra selv gjennom kafébordsdiskusjoner og samtaler

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27628&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lite kunnskap om biorest og kompost i landbruket | Avfall Norge:
  gjennom programmet Klimatiltak i landbruket Prosjektet har blant annet til hensikt å bedre samarbeidet mellom produksjonsanleggene og landbruket lokalt gjennom Landbruksrådgivningen eller fylkeslagene i Bondelaget Det legges derfor opp til en stor regional aktivitet med anleggelse av demonstrasjonsfelt og arrangering av mark og fagdager i 2013 På Hamar møttes 23 representanter fra produksjonsanlegg landbruksrådgivningen m fl Opplegget for støtte til å anlegge lokale demonstrasjonsforsøk felt og markdager mv ble gjennomgått

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27627&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •