archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfallskonferansen – la deg inspirere av Norges tøffeste dame! | Avfall Norge:
  informasjon om Avfallskonferansen 2013 Høy på naturen Det er den naturen som er min inspirasjonskilde Avfallsbransjen gjør en svært viktig jobb får å bevare naturen og miljøet og jeg setter pris på å få delta på Avfallskonferansen sier Cecilie Skog Hun stiller opp med foredraget Cecilies verden på Avfallskonferansen i Ålesund 6 juni Mot i brøstet Cecilie kommer opprinnelig fra Ålesund og er vokst opp i de sunnmørske alpene Hun

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27563&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfall Norges innovasjonspris 2013 | Avfall Norge:
  avfallskonferansen 4 6 juni i Ålesund Formål Avfall Norges innovasjonspris skal belønne innsats som fremmer utviklingen innen avfallsbransjen Arbeidet som belønnes kan omfatte ulike aspekter innen teknologi og tjenester økonomi og markedsforhold Prisen kan gis til enkeltpersoner eller bedrift Prisen kan gis både til private og kommunale bedrifter innen avfallsbransjen Den består av et diplom og en gavesjekk på kr 10 000 Fjorårets pris gikk til Rudolf Meissner i Stavanger kommune for sitt langvarige engasjement for utvikling av avfallsbransjen se nyhetsoppslag Kandidater Forslag til kandidater til Årets innovasjonspris 2013 bes sendt direktør i Avfall Norge innen 16 april Kriteriene for vurdering av tildeling av innovasjonsprisen relevans i forhold til å ha bidratt til nytenkning innen avfallsbransjen dokumentert faglig kvalitet dokumentert effekt for eksempel i form av produkter eller løsninger som er kommet til anvendelse om arbeidet er banebrytende Potensial kandidaten kan ha for utviklingen av bransjen framover Formidling av resultater skal også telle med i vurderingen Jury Vinneren kåres av en sammensatt jury bestående av daglig leder i Avfall Norge en representant for årets lokale arrangør av avfallskonferansen og et medlem oppnevnt av styret i Avfall Norge I år er dette Øystein Solevåg fra ÅRIM og Knut Jørgen Bakkejord fra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27557&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bedriftsinterne kurs - skreddersys for medlemmene! | Avfall Norge:
  unødvendig fravær fra arbeidsplassen For 10 eller flere Vi anbefaler bedriftsinterne kurs dersom ti tolv ansatte eller flere har behov for samme kurs Kursbestiller holder selv lokaler bespisning og eventuell befaring Avfall Norge står for kursprogrammet og sender dere kompetente kursholdere I 2012 holdt vi en rekke bedriftsinterne asbestkurs og grunnkurs I år har vi flere nye kurs på agendaen Det er også mulig å melde inn spesielle ønsker vi imøtekommer medlemmene så langt det er mulig Interessert Ta kontakt med Avfall Norge på post avfallnorge no Kurs for renovatører Målgruppen er renovatørene som jobber med å hente avfall og til daglig møter befolkningen Kurset gir grunnleggende innsikt i lov og regelverk myndighetenes målsetting forholdet mellom renovasjonsselskapet kommunen renovatøren og abonnenten Det gir også en innføring i service og HMS relaterte temaer Kurset kan arrangeres over en hel arbeidsdag eller to ettermiddager Kurs om nye farlig avfallstyper Produktene som avfallsbransjen må håndtere er stadig mer komplekse og det er behov for kontinuerlig oppdatering innen nye farlige avfallstyper De som jobber på gjenvinningsstasjonene rundt om i landet bør være i stand til å identifisere farlig avfall og gi rette anvisninger til kunden Kurset er egnet for både ansatte og ansvarlige Dette

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27466&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lite miljøgifter rundt avfallsforbrenningsanleggene | Avfall Norge:
  avfallsforbrenningsanleggene ikke skader miljøet har Klima og forurensningsdirektoratet Klif i samarbeid med Avfall Norge og avfallsselskapet BIR kartlagt innholdet av miljøgifter rundt anleggene Les rapporten Lave nivåer Som en del av undersøkelsen er det i tillegg gjort målinger i nærmiljøet rundt avfallsforbrenningsanleggene på Klemetsrud i Oslo og i Rådalen i Bergen i 2007 og 2008 Mose er undersøkt for miljøgiftene kvikksølv kadmium krom bly arsen og dioksiner Kartleggingen viser at innholdet av miljøgifter i naturen rundt forbrenningsanlegg i Norge er lavt Ved ett begrenset område nord for forbrenningsanlegget i Bergen viser målingene noe høyere verdier Konsentrasjonene kan ha flere forklaringer men det kan ikke utelukkes at utslipp fra forbrenningsanlegget bidrar Klif mener at konsentrasjonene ikke gir grunn til bekymring Strenge krav Kartleggingen gir et godt grunnlag for å konkludere med at utslippene er lave og oppfølgingen av avfallsforbrenningsanleggene er god sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif Klif har hovedansvar for regulering og oppfølging av forbrenningsanleggene og Fylkesmannen stiller konkrete krav og fører tilsyn med hvert enkelt anlegg Viktig som behandlingsmetode Resultatene fra kartleggingen er ikke overraskende sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge Avfallsforebrenningsanlegg har blant de strengeste krav til utslipp fra industri og de fleste anleggene har god margin

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27430&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bli med på kampanjeopptakt | Avfall Norge:
  gjenvinning står bak Tema for neste kampanje er farlig avfall det vet vi Målet er at kampanjen skal bidra til at det sorteres bedre og mer farlig avfall I fellesskap må vi ta stilling til hvilke område r innen farlig avfall som skal stå sentralt og hvilke målgruppe som skal være i fokus Og vi må få fram medlemmenes lokale informasjonsbehov Virkemidler trenger vi også å ha en oppfatning av Er trykte annonser fortsatt vegen å gå Eller skal vi prioritere redaksjonelt stoff Skal vi ha en maskot frontfigur eller lage tegneserie Stunt for å få PR eller andre triks for oppmerksomhet Konkurranser Dataspill for barn Film Web kino Næring til nye tanker Et knippe medlemmer vil dele med oss sine ønsker for en ny kampanje sett fra sine ståsteder Klif og Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin miljøvernavdeling er invitert til å holde innlegg om hva de mener er viktig å satse på Representanter for arbeidsgruppene som står bak workshoppen kommunikasjon farlig avfall og innsamling gjenvinning vil komme med sine innspill til prosessen Styreleder Pål A Sommernes får vi også høre fra Til sammen gir disse oss et bakteppe for oppgaver og gruppediskusjoner til resten av dagen En ekstern

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27331&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav til energieffektivitet gir resultat | Avfall Norge:
  såkalte R1 faktoren i EU direktiv 2008 98 EU Waste Framework Directive for å forbedre avfallsforbrenningsanleggenes energieffektivitet har vist seg å være et incentiv til bedre energiutnyttelse av avfall i europeiske avfallsforbrenningsanlegg Dette går frem av CEWEPs tredje rapport 2007 2010 om energieffektivitet i europeiske avfallsforbrenningsanlegg med energiutnyttelse R1 0 6 78 1 prosent av avfallet Municipal Solid Waste tilsvarende 46 39 millioner tonn i 2009 ble energiutnyttet i avfallsforbrenningsanlegg som hadde R1 0 6 Antall anlegg som oppnådde gjenvinningsstatus R1 0 6 i 2009 var 206 anlegg eller 65 6 prosent av totalt 314 undersøkte anlegg På tross av strengere kriterier for R1 samt flere sørvest europeiske anlegg med i analysen i denne rapporten enn i rapport nr 2 2004 2007 viser denne rapporten bedre R1 energieffektivitet slår CEWEP fast i en pressemelding Forbedringene i energieffektivitet er oppnådd gjennom optimaliseringstiltak gjennomført av de mange forbrenningsanleggene Avfallsforbrenningssektoren er den første til å bli introdusert for energieffektiviseringskriteriet i avfallsrammedirektivet Det har vist seg å være et effektivt instrument for å oppnå effektiv energigjenvinning Mindre CO 2 utslipp Rapporten konkluderer også med at omtrent 12 millioner tonn CO 2 spares i årlige utslipp fra EU27 Sveits Norge som følge av substitusjon av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27326&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen 2013 – påmelding er åpnet! | Avfall Norge:
  Meld deg på via invitasjonen som du har mottatt på epost Har du ikke mottatt invitasjon meld deg på via www avfallskonferansen no Avfallskonferansen til Ålesund Årets avfallskonferanse arrangeres i samarbeid med Avfallsforum Møre og Romsdal Arrangementet finner sted i Sparebanken Møre Arena i Ålesund Konferanse og utstilling både inne og ute ligger vegg i vegg bare noen få skritt skiller dem stedet er ideelt for formålet Klikk her for mer om utstillingen Bilde Terje Rakke Nordic Life Destination Ålesund T ema Ny avfallspolitikk ombruk eller ny giv Målsettinger og virkemidler for den norske avfallspolitikken skal opp til vurdering i 2013 til tross for at løftet om en stortingsmelding om avfall har blitt erstattet med en nasjonal avfallsplan Avfallskonferansen vil ta opp mange viktige temaer som er nært knyttet til utformingen av norsk avfallspolitikk i årene som kommer og dermed utviklingen av avfallsbransjen Klikk her for mer om programmet Avfallsforum Møre og Romsdal Forumet arbeider aktivt for å øke kompetansen til medlemmene om aktuelle krav og retningslinjer og informerer om faglig utvikling knyttet til avfallsbehandling Avfallsforum Møre og Romsdal har 80 medlemmer fra fylket 37 kommuner 35 private firma fra avfallsbransjen 7 interkommunale avfallsselskaper og Fylkesmannen i Møre og Romsdal

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27227&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Målet er enhetlig kommunikasjon | Avfall Norge:
  samlet om felles mål selv om systemene lokalt er forskjellige Å bruke samme språk og felles begrepsapparat bidrar til en slik opplevelse av enhet Fra holdningsanalysen vet vi at ulike ordninger og begreper for å dekke samme formål kan virke forvirrende og i ytterste konsekvens demotiverende Målet med prosjektet har derfor vært å samles om færre begreper Hovedfunn fra kartleggingen På symbolsiden er det i dag et tydelig etablert fellesskap rundt grønne rødt for farlig avfall runde merker med enkle illustrasjoner Enkelte avfallstyper har etter innspill fra Avfall Norges medlemmer fått nye illustrasjoner gjennom prosjektet Full oversikt fins i rapporten fra Loop og på Loops hjemmesider På begrepssiden er ikke fellesskapet like fremtredende mange ulike begrep er i bruk for å beskrive det samme Medlemsundersøkelsen her viser eksempelvis at mer enn ti begrep fins for bemannet plass der innbyggerne selv kan levere kildesortert avfall selv om gjenvinningsstasjon er tydelig mest brukt 56 prosent For ubemannet plass der innbyggerne selv kan levere kildesortert avfall er imidlertid svaret tydelig 80 prosent bruker returpunkt her Oversikt over alle begreper i bransjen er samlet i Mepex rapporten Begge rapportene er lagt ut på Avfall Norges hjemmesider Anbefaling om felles begreper skal utarbeides Basert på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27157&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive