archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EU reviderer offentlig anskaffelses regelverket | Avfall Norge:
  egenregi på 80 selvkost og antyder fortsatt mulighet for å tildele enerett EU systemet både i EU Parlamentet Kommisjonen og Ministerrådet arbeider nå med sluttfasen av det nye direktivet Endelig direktiv vil foreligge i begynnelsen av 2013 Viktig for avfallsbransjen har vært hvor stor andelen eget omsetningen må være i et offentlig eid selskap eller kommune for at denne kan operere innenfor egenregi I siste kompromissutkast er denne andelen foreslått å skulle ligge på minimum 80 Konsekvensene av forslaget er at offentlig infrastruktur i begrenset grad kan tilbys til behandling av næringsavfall med mindre anleggene organiseres på nye måter Et annet forhold er muligheten for å kunne tildele offentlig eide selskaper enerett på visse oppgaver Foreliggende utkast ser ut til å åpne opp for dette med en formulering som holder tjenestekontrakter basert på enerett utenfor direktivet The Directive shall not apply to public service contracts awarded on the basis of an exclusive right Avfall Norge følger saken med offentlig anskaffelse nøye gjennom vår europeiske organisasjon for offentlige selskap for husholdningsavfall Municipal Waste Europe Municipal Waste Europe har laget et eget posisjons notat til denne saken som ligger vedlagt Posisjonsnotatet lobbes nå inn både via Municipal Waste Europe og via våre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27035&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Ostetoll på norsk avfall? | Avfall Norge:
  börjat diskutera en tull på norska sopor precis som de lägger en tull på svensk ost Dette for å demme opp for norsk avfallseksport til Sverige som han mente var årsak til at svensk skogbruk ikke får solgt nok biomasse til svenske fjernvarmeanlegg Aftenposten fulgte 17 12 opp med en sak på de samme uttalelsene og den fanget vi opp og fikk svart på 18 12 Vi er glad for at saken nå har fått oppmerksomhet og har i etterkant fulgt opp svenske journalister og Gõran Persson med dokumentasjon om hva både klima og de nordiske forbrenningsanleggene har å tjene på en ny type samhandling der norsk avfall i svenske anlegg erstattes av deponeringsavfall fra sør og øst Europa sier Avfall Norges fagrådgiver på forbrenning Roy Ulvang i en kommentar Den oppdaterte saken i Svenska Dagbladet leser du her Etterspør bedre rammebetingelser Avfall Norge har gjennom flere år arbeidet for å bedre rammebetingelsene for å utnytte restavfall til energiformål i Norge fortsetter han Det er gjennom produksjon av fjernvarme damp og el vi kan ta ut miljøfordelene av den fornybare delen av restavfallet Å flytte restavfall mellom likeverdige land med hensyn til energiutnyttelse av avfallet er en dårlig miljøløsning Ledig kapasitet må benyttes til å behandle avfall fra land som deponerer avfall ikke fra land som selv har bruk for energien i restavfallet Dette er også faglig dokumentert gjennom to rapporter utarbeidet av PROFU i Sverige Ikke bærekraftig prisnivå Avfall Norge er bekymret over at prisnivået som er etablert gjennom svenske forbrenningsanlegg ikke er bærekraftig over tid verken i Sverige eller Norge Investerings og driftskostnader for nye anlegg kan ikke forsvares gjennom dagens priser Når svenske selskaper likevel går for et slikt lavt nivå er det fordi det anses nødvendig for å dekke det økende restavfallsbehovet til stadig nye svenske

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27023&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Julehilsen fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  alle medlemmer og samarbeidspartnere god jul og godt nytt år Vi ønsker oss visjonære miljøpolitikere til jul 2012 går mot slutten Avfall Norges ønskeliste er sendt til Miljøverndepartementet Øverst står en mer visjonær avfallspolitikk Denne gaven ligger nok ikke under juletreet men kanskje som en forsinket vårgave Uansett takker vi alle medlemmer samarbeidspartnere og andre for året som gikk Og vi gleder til neste år Med hilsen Håkon Jentoft Direktør

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27010&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vårens arrangementer i Avfall Norge | Avfall Norge:
  de åpne kursene du finner på nett Bedriftsinterne kurs Avfall Norge tilbyr bedriftsinterne kurs til medlemmene Det innebærer at kurset holdes i selskapets egne lokaler som også sørger for eventuell servering På denne måten reduseres reisetid reiseutgifter og kursavgift for medlemmene Vi anbefaler bedriftsinterne kurs dersom mer enn 10 personer fra samme selskap trenger opplæring For tilbud ta kontakt med sekretariatet i Avfall Norge Nytt kurs for renovatører Det siste året har vi arrangert en rekke bedriftsinterne asbestkurs og grunnkurs Denne våren tilbyr vi et nytt bedriftsinternt kurs for renovatører Målgruppen er renovatørene som jobber med å hente avfall og til daglig møter befolkningen Kurset gir grunnleggende innsikt i lov og regelverk myndighetenes målsetting forholdet mellom renovasjonsselskapet kommunen renovatøren og abonnenten Det gir også en innføring i service og HMS relaterte temaer Kurset kan arrangeres over en hel arbeidsdag eller to ettermiddager Selvkost i ny drakt I kursoversikten på nett finner du en rekke kurs som er åpne for både medlemmer og ikke medlemmer Kurs i selvkost har møtt stor interesse det siste året Vi tilbyr nå et dagskurs hvor de viktigste prinsippene for selvkost i vår bransje blir gjennomgått Kurset holdes av May Rostad som er utdannet ingeniør og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=27009&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Redusert utsortering av matavfall fra tjenesteytende næring | Avfall Norge:
  andelen blandet avfall fra tjenesteyting i Norge øker Tjenesteytende næringer genererte ifølge ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå SSB 1 5 millioner tonn avfall i 2011 og varehandelen var den klart største bidragsyteren Mindre matavfall mer blandet Mengden blandet avfall økte på bekostning av de rene avfallsmaterialene Blandet avfall utgjør den klart største delen av avfallet med en andel på 51 prosent Dette er en økning på 5 prosentpoeng fra 2010 Nedgangen i andre avfallstyper er tydeligst for våtorganisk matavall som går ned fra 10 til 4 prosentpoeng dette er mer enn en halvering av det som ble utsortert i 2010 Etterlyser virkemidler i kommende biogasstrategi Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge etterlyser virkemidler for å øke utsorteringen av matavfall fra storhusholdninger butikker og lignende Mens de fleste norske kommuner legger til rette for innsamling av matavfall fra husholdningene så går næringen den andre veien Dette viser behovet for virkemidler som gjør det mulig å skape lønnsomhet i alle ledd av verdikjeden fra matavfall til biogass biorest og kompost sier Håkon Jentoft Avfall Norge mener det er et realistisk potensial for innsamling av 50 av matavfallet som oppstår fra husholdninger og næring innen 2020 Dette vil kunne gi miljøvennlig biodrivstoff tilsvarende

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26989&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kampanje 2014 i støpeskjeen | Avfall Norge:
  kommunikasjon farlig avfall og innsamling gjenvinning Kampanjen skal støtte lokalt kommunikasjonsarbeid på farlig avfallsområdet og ikke minst den skal samle og engasjere Avfall Norges medlemmer Alle medlemmer samarbeidsparter og støttespillere inviteres til å delta Hvorfor felles workshop Det gjør vi fordi vi ønsker å begynne med en felles forståelse av oppgaven og utfordringene som kampanjen skal løse Fra holdingsanalysen og egne erfaringer blant medlemmene vet vi at kommunikasjon er et hjelpemiddel for andre områder den løser sjelden oppgaver alene I vår bransje er kommunikasjon et viktig verktøy for å nå miljømål og ta i bruk ordningene som tilbys Gjennom å belyse samme tema via ulike innganger får vi et godt utgangspunkt for utviklingsarbeidet videre Tema farlig avfall Farlig avfall er valgt som tema i 2014 etter ønske fra Avfall Norges medlemmer Målet er at mer farlig avfall blir sortert ut fra kretsløpet og blir riktig håndtert Avfall Norges medlemmer og samarbeidsparter inviteres nå til i fellesskap å definere hovedutfordringer og behov ta stilling til tema og kjernebudskap Alle vil bli spurt om de kan forberede seg med enkle lekser hjemme før de stiller på workshop Lekse kan her være egne plukkanalyser gjøre en runde internt for å sjekke hvor skoen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26962&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • VG ble med avfallet på tur | Avfall Norge:
  at de sorterer Og det dreide seg om holdninger Journalisten syntes det var mye spennende stoff å jobbe videre med Og det gjorde hun Hun jobbet både bredt og dypt og snakket med hundrevis av bransjefolk som hun sa Onsdag kveld kom saken på VG no Da hadde den endret karakter fra å handle om holdning og handling til å bli en landsdekkende oversikt over avfallets ulike ordninger rundt i landet Og om avfallets reise i kretsløpet Kommentarer tikket inn På Avfall Norges facebook forum for kommunikasjon tikket kommentarene inn utover torsdagendagen Mye positivt ble sagt om at VG hadde tatt fatt i dette materialet og at det var gjort en solid jobb Noen viste til at alt ikke var helt i tråd med faktiske forhold og det ble ryddet opp i Journalisten korrigerte På slutten av dagen oppsummerer Odd Terje Døvik administrerende direktør i Returkraft AS det hele på en god måte Han skriver i en e post Når støvet har lagt seg synes jeg vi skal være fornøyd med at landets største avis setter søkelys på dette Selv om ikke alt ble helt riktig Det samme kan vi slutte oss til på vegne av medlemmene som kommenterte saken

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26905&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ingen henteplan for EE-avfall | Avfall Norge:
  ut til å bli en landsdekkende henteplan for EE avfall fra kommunene i 2013 Returselskapene signaliserer imidlertid at situasjonen for to år siden ikke vil skje igjen Avfall Norge innledet i høst samtaler med ERP Norway Elretur Euroenvironment og Elsirk med formål å bli enige om en henteplan for kommunene i 2013 Forhandlingene har nå strandet og det ser ikke ut som det blir en slik henteplan for 2013 Anbefaler lengre avtaler Avfall Norge anbefaler at medlemmene med basis i eksisterende kommuneavtaler inngår nye avtaler med returselskapene med minimum 12 mnd varighet og 3 mnd oppsigelsesfrist Dette for å sikre mer forutsigbarhet for henting av EE avfallet og bedre mulighet for å innrette seg dersom endring skjer Manglende henting skal rapporteres Hvis Avfall Norges medlemmer opplever at de ikke får avtale om henting eller at EE avfall ikke blir hentet skal dette meldes umiddelbart til Fylkesmannen med kopi til Avfall Norge Manglende henting av EE avfall innebærer brudd på Avfallsforskriftens kapittel 1 1 14 Avfall Norge vil følge situasjonen nøye og dessuten kontakte miljømyndighetene for å få til en endring av forskriften som vil tydeliggjøre returselskapenes ansvar Dessuten er det ønskelig å få på plass en clearing mellom selskapene uten

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26900&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive