archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Økt ressursutnyttelse med MBT | Avfall Norge:
  og kvalitet på de aktuelle produktene Prosjektet har hatt som mål å dokumentere om restfraksjoner fra prosessen kan møte relevante krav til stabilisering Grundig utprøving Prosjektet omfatter forsøk med restavfall fra fem ulike kommuner regioner Det er utført mekanisk forbehandling kompostering og forbrenningsforsøk Videre er et omfattende program for prøvetakning målinger og analyser gjennomført blant annet for å dokumentere stabilisering av organisk restfraksjon Rapporten konkluderer med at en kombinasjon av mekanisk forbehandling biologisk behandling forbrenning og mekanisk etterbehandling samlet sett gir Redusert mengde til forbrenning 20 40 Høyere brennverdi for brensel Redusert andel aske fra forbrenning til deponi Økt utsortering av metall og plast En kompost deponifraksjon som utgjør omlag 10 vektprosent av inngående mengde restavfall Gode argument for fjerning av deponikrav Kompostrestene fra de gjennomførte forsøkene inneholder betydelig andel forurensinger som begrenser mulighetene for å disponere produktet på grøntarealer Kompostresten tilfredsstiller imidlertid strenge krav til stabilisering og vil ikke gi klimagassutslipp dersom denne resten bli deponert Rapporten er på dette punktet i godt samsvar med internasjonal forskning Dagens grenseverdi for deponering på 10 prosent organisk innhold hindrer etablering av sentralsorteringsanlegg med biologisk behandling fordi en stabilisert deponirest normalt vil ha høyere organisk innhold enn dette Men den vil allikevel

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26870&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfallsplan – hva betyr dette? | Avfall Norge:
  avfallsplan og en strategi for forebygging vil inneholde Avfallsplanen vil inneholde omtale av Implementering av EUs rammedirektiv for avfall Plastavfall Bygge og anleggsavfall Tekstiler Biogass Justering av produsentansvar I tillegg vil det bli utarbeidet et program for avfallsforebygging som vil ta opp erfaringene fra og videreføre ForMat prosjektet som har som mål å redusere matsvinn Punktene over er i samsvar med de oppdrag departementet ga Klif i fjor høst og som Klif har oversendt sine anbefalinger fortløpende siden i sommer Og de samsvarer med de notater Avfall Norge har spilt inn til departementet se nyhetssaker som omtaler Avfall Norges innspill Md har understreket at avfallsplanen vil lede til endringer av dagens rammebetingelser Der det vil bli foreslått endring av lov eller avgifter vil dette bli fremmet til Stortinget gjennom statsbudsjett eller andre proposisjoner Møter med avfallsbransjen Departementet har også lovet å gjennomføre møter og diskusjoner med avfallsbransjen Avfall Norge har påpekt at de utredninger som er gjort for Klif danner et godt faglig grunnlag for diskusjon om utforming av målsettinger og bruk av virkemidler Vi mener at departementet vil kunne få frem en bedre avfallsplan hvis aktørene i avfallsbransjen blir invitert med i sluttfasen av planarbeidet Det avfallsplanen vil mangle

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26865&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mye å hente på tekstilgjenvinning | Avfall Norge:
  materialgjenvinning av tekstiler Effekten av å bruke klær om igjen og å materialgjenvinne heller enn brenne gir store energibesparelser reduserte CO2 utslipp og lavere vann og kjemikalieforbruk SIFO rapporten er levert som en del av avfallsplanarbeidet til Miljøverndepartementet Rapporten inneholder mye informasjon om tilgjengelige mengder tekstiler miljøgifter i tekstiler teknologier for materialgjenvinning miljøkonsekvenser av materialgjenvinning og holdninger Rapporten vurderer alternative tiltak sammenligner potensielle tekstilmengder og foreslår virkemidler for å øke innsamling av tekstiler i Norge Til slutt har rapporten et kapittel om økt innsamling av papir papp metall og glass SIFO anbefaler at det innføres et krav til kommunal innsamling av tekstiler Kommunen skal også informere om hvordan tekstilavfall kan forebygges og hvordan miljøbelastningen ved tekstilforbruket kan reduseres Når det gjelder øvrige avfallstyper er disse ikke behandlet veldig grundig og SIFO anbefaler ytterligere utredninger for å kartlegge hvor avfallsstrømmene går og potensialet for økt materialgjenvinning Avfall Norge sendte i mai 2012 inn våre innspill knyttet til økt ressursutnyttelse av tekstiler det finnes her Avfall Norge foreslår at Det må etableres et nasjonalt mål for ombruk og materialgjenvinning av tekstilavfall Det må innføres produsentansvar på tekstiler Kommunene bør stå for innsamling og håndtering av tekstiler og dette skal kompenseres av produsentansvarsordningene

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26776&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny dansk avfallsforening | Avfall Norge:
  i RenoSam frem til nå Frem til første ordinære generalforsamling vil de to styreledere fra RenoSam og affald danmark dele på hvervet Avfall Norge ønsker til lykke med den nye foreningen Denne prosessen har gått over lang tid og jeg tror at den danske avfallsbransjen og særlig de danske kommuner og interkommunale avfallsselskaper vil komme styrket ut av sammenslåingen sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge Vi har imange år

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26575&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny kommuneavtale for plastemballasje 2012-2014 | Avfall Norge:
  til bedre ressursforvaltning gjennom mest mulig høyverdig materialgjenvinning De viktigste endringene er Avtalen Godtgjørelsen økes fra 1100 kr tonn til 1250 kr tonn for 2013 og 2014 Kommuner IKS forplikter seg til å bli kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge Garanti fra GPN om at minst 75 av innsamlet mengde gitt at kvalitetskriteriene oppfylles blir utsortert for videre materialgjenvinning Avkortning i oppgjør etter kvalitetskontroll eller mottakskontroll hos sorteringsanlegg dersom forurensninger overskrider 10 Kvalitetsveilederen Fokus på at emballasjeplasten skal være ren EPS bør primært leveres til gjenvinningsstasjoner da dette vil gi høyere materialgjenvinning av EPS Hvis EPS samles inn sammen med annen husholdningsplast vil dette forringe kvaliteten Tilsvarende gjelder for vednett Forurensninger omfatter uønsket materiale herunder næringsavfall samt annen gjenvinnbar plast som overskrider 5 Er det forurensninger under 5 er kvaliteten godkjent mellom 5 og 10 skal tiltak gjennomføres og over 10 skal tiltak iverksettes og det vil bli foretatt avkorting i oppgjøret inntil ønsket kvalitet oppnås Grønt Punkt sender denne uken ut nye avtaler til signering Utfylt avtale i 2 eksemplarer må være oversendt Grønt Punkt innen 31 12 2012 for at Grønt Punkt vil opprettholde henting av plastemballasje fra kommunene etter nyttår Grønt Punkt Norge ønsker primært å inngå avtale

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26572&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ESA avslo klage | Avfall Norge:
  enerett til Returkraft og Ecopro ESA har gitt norske myndigheter og dermed norske kommuner fullt medhold i muligheten til å tildele enerett ESAs direktorat for det indre marked har konkludert med at dette ikke strider mot anskaffelsesreglene ESA har dermed avsluttet saken uten å finne brudd på regelverket for offentlige anskaffelser Avfall Norge har samarbeidet med KS Bedrift som har bistått norske myndigheter i saken Vi er svært fornøyd med resultatet sier Svein Kamfjord fagsjef i KS Bedrift Avfall Saken er av stor betydning for mange av våre medlemmer Vi er særlig fornøyd med at ESA legger til grunn at norske kommuner står fritt til å velge løsning ut fra egne behov og muligheter og ikke kan tvinges til å bruke én bestemt løsning Det er helt klart at avgjørelsen gir fullt medhold i alle de juridiske argumenter vi har fremført knyttet til enerett til offentligrettslig organ og gir nødvendig grunnlag for at kommunene kan velge ulike løsninger også å investere i egne anlegg der det er ønskelig ved hjelp av enerettstildeling sier advokat Hanne S Torkelsen i Advokatfirmaet Torkelsen Kinn som har vært involvert i enerettstildelingen til begge selskapene Klagen til Norsk Industri og svar fra ESA kan lastes

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26563&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klif + Naturforvaltning= Miljødirektoratet | Avfall Norge:
  at han ikke ønsker å bryte opp i godt fungerende fagmiljøer Avfallsområdet har i mindre grad overlapp mot naturforvaltningssiden Vi håper derfor den nye organiseringen ikke fører til lengre beslutningsveier og en nedprioritering av sakene på avfallsområdet sier Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge Som Avfall Norge påpekte overfor Stortinget i høringen til Statsbudsjettet for 2013 prioriterte Miljøverndepartementet særnorske miljøambisjoner som villaks skogvern og kulturminnevern på bekostning av forurensningsområdet og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26553&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biogasstrategi under arbeid | Avfall Norge:
  utredninger som alt er gjort På brukssiden er Klif bedt om å gjøre en nærmere vurdering blant annet av hvordan biogass best kan utnyttes innenfor ulike sektorer som for eksempel som topplast i energisektoren og innenfor transportsektoren Det skal også tas fram oppdaterte kostnadsestimater for å utløse deler av potensialet for biogass fra avfall husdyrgjødsel sambehandling og slam Vil gi oversikt over virkemidler Dagens virkemidler og en oversikt over mulige

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26552&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive