archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rekordoppslutning om Høstmøtet | Avfall Norge:
  vil få høy oppmerksomhet i planarbeidet eksempelvis farlig avfall og miljøgiftsproblematikk økt gjenvinning av tekstiler og produsentansvarsordningene Spesielt var han opptatt av EE avfallet og at her kreves det innsats Han viste ellers til avfallsbransjen som foroverlent og at det jobbes godt Kan vi tolke det slik at regjeringen rett og slett ikke så behovet for en stortingsmelding Visjonene uteble men løfte om grundig arbeid på avfallsområdet sto igjen Planen forventes levert våren 2013 Innleggene fra våre nordiske bransjekolleger representert ved lederne i våre svenske og danske søsterorganisasjoner utvidet perspektivet i ulike retninger Fellesnevneren er å se mulighetene for ressursutnyttelse av avfall på helt nye måter åpne for å tøye grenser sette visjonære mål De kom for å lytte kommentere og diskutere Avfall Norges medlemsmøte samlet nærmere 100 deltakere på Hotel Continental 7 8 11 Her holder daglig leder Petter Bjørdal fra Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS sitt innlegg om Hva og hvem vil vi at Avfall Norge skal være Engasjert medlemsdiskusjon Tittelen Avfall Norge i fremtiden hvem hva og hvordan inviterte medlemmene til å dele sine meninger om hvordan de vil at Avfall Norge skal være og være med å påvirke utviklingen av Avfall Norge som medlemsorganisasjon Vi fikk løftet fram helt sentrale spørsmål til diskusjon sier styrleder i Avfall Norge Pål A Sommernes Spørsmålene ble belyst nærmere gjennom gruppearbeid og deretter spilt inn som skriftlige notat Disse innspillene er svært viktige for utvalget som nå skal arbeide videre med dette Utvalget består av Bård Jørgensen REMIKS Steinar Nævdal BIR Øivind Brevik ROAF Per Kirkesæther Bærum kommune og Elisabeth Haukaas Bjerke GLØR Utvalgets mandat er På grunnlag av bakgrunnsdokumenter skal strategigruppen utforme forslag til mål overordnet strategi og skisse til definisjon av medlemskategorier i Avfall Norge Arbeidet skal resultere i et forslag til arbeidsdeling mellom Avfall Norge og KS

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26484&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • MD møter oss på Høstmøtet | Avfall Norge:
  innlede med Arbeidet med avfallspolitikken framover Vi er spente på å høre mer om hva det innebærer og hvordan en avfallsplan vil erstatte en stortingsmelding Så følger innspill fra våre nordiske kolleger i Avfall Sverige og RenoSam om avfall i et ressurspersepktiv og hvordan dette perspektivet påvirker stragtegiske planer og daglig virksomhet Resultatet av Avfall Norges medlemsundersøkelse vil bli presentert på møtet og sette rammen for påfølgende medlemsdiskusjon Fire av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26376&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klimakvoter kan ikke løse alt | Avfall Norge:
  eksempelvis plastavfall og tekstiler er ikke eksisterende Som siste ledd i avfallets verdikjede har ikke behandlingsanleggene et slikt mulighetsrom Det er det avfallsbesitterne enten kommunene eller næringslivet som har Formålet med et avfallsforbrenningsanlegg er å destruere avfall som ikke er egnet til materialgjenvinning Dette skal gjøres på en trygg og miljømessig god måte samtidig som energien i avfallet utnyttes sier Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge For et avfallsforbrenningsanlegg er det lite aktuelt å bytte ut avfall som brensel med for eksempel rent biobrensel slik hensikten er med klimakvoter ETS er derfor ikke et egnet virkemiddel for å redusere utslipp av fossil CO2 fra avfallsforbrenning avslutter han Bakgrunn for ETS systemet Målet med ETS systemet er å redusere utslippene av klimagasser fra industrisektorer og luftfart på en mest mulig økonomisk og kostnadseffektiv måte og dermed bidra til at den gjennomsnittlig globale temperaturøkningen ikke overstiger 2 gr C Å være kvotepliktig industri eller virksomhet innebærer at man må ha få tildelt eller kjøpe det antallet kvoter som tilsvarer utslippet av klimagasser fra virksomheten Én klimakvote tilsvarer ett tonn fossil CO2 Virksomheter med lavere utslipp enn de tildelte kvotene kan selge disse Det samlede antallet kvoter i systemet reduseres gjennom perioden og på denne måten stimuleres en overgang til lavere utslipp av klimagasser Når EUs kvotehandelssystem nå går inn i sin tredje periode gjøres det samtidig endringer i de industriene som omfattes Nye sektorer og nye gasser er tatt med Tildelingsreglene er endret og det er laget to nye forordninger blant annet for overvåking og rapportering Avfallsforbrenningsanlegg og forbrenningsanlegg for farlig avfall er eksplisitt unntatt fra systemets målgrupper I 2011 ble det behandlet ca 1 5 mill tonn restavfall ved forbrenningsanlegg med energiutnyttelse i Norge Dersom man legger til grunn at det fossile karbonet i avfallet utgjør 1 3 av det totale

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26349&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mer fjernvarme i Stavangerregionen | Avfall Norge:
  en årlig kapasitet på 65 000 tonn kommer i tillegg til det eksisterende anlegget på 45 000 tonn Fjernvarmen blir brukt i Stavanger Sandnes og Sola og avfallet kommer fra tilsammen 24 eierkommuner og 380 000 innbyggere som ikke lenger er avhengig av å sende avfallet sitt til Sverige for energigjenvinning Anlegget et Babcock Wilcox Vølund ristanlegg produserer 135 GWh fjernvarme og 35 GWh el og har kostet 425 millioner

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26345&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall på agendaen i energi- og miljøkomitéen | Avfall Norge:
  også fornøyd med møtet Vi hadde en god dag på jobben i går Selv om stortingsmeldingen ikke blir noe av ga medlemmene i komiteen klart uttrykk for at de fortsatt er opptatt av avfall sier han Avfall Norges innspill til komitéen Avfall Norge innledet med å formidle skuffelse over at stortingsmeldingen er skrinlagt og foreslått erstattet av en nasjonal avfallsplan og strategi for avfallsforebygging For øvrig ble fem merknader ble spilt inn til Miljøverndepartementets forslag 1 Strategi for avfallsforebygging bør ikke legges fram fordi EU krever det men fordi den er et viktig virkemiddel for å bryte sammenhengen mellom økonomisk vekst og avfallsproduksjon Avfall Norge mener produsent ansvarsordningene kan være en nøkkel for å systematisere forbyggingsarbeidet i Norge 2 Innbyggerne i Norge finansierer en vesentlig del av dagens produsentansvarsordninger gjennom renovasjonsgebyret Dette var ikke intensjonen ved etablering av systemet Avfall Norge etterlyser en bred gjennomgang av ordningen 3 Avfall Norge ber komiteen fortsette å etterspørre en biogasstrategi fra Miljøverndepartementet for bedre ressursutnyttelse matavfall 4 Avfall Norge mener sluttbehandlingsavgiften ved deponering har utspilt sin rolle og ber om at avgiften fjernes 5 Avfall Norge etterlyser budsjettmidler til økt innsats på forebyggende miljøarbeid som arbeid med holdninger knyttet til kildesortering og forsøpling

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26314&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hafslund nedskriver BioEl | Avfall Norge:
  dårlig lønnsomhet som følge av vedvarende lave avfallspriser Vi har kontrahert hovedmengden av avfallet til BioEl for 2013 opplyser Hafslund til Avfall Norge men vil vurdere også andre brenselstyper for å bedre lønnsomheten fremover Lønnsomheten til Bio El Fredrikstad er sterkt påvirket av avfallsprisene Avfallsprisene har falt ytterligere i løpet av 2012 og det er få tegn til snarlig bedring Fallet i avfallsprisene skyldes overkapasitet som følge av betydelig utbygging av kapasitet både i Norge og Sverige Fallet i avfallsprisene svekker anleggets lønnsomhet både på kort og lengre sikt heter det i pressemeldingen Uheldig utvikling I løpet av de to siste årene er tre avfallsforbrenningsanlegg slått konkurs av eierne på grunn av lave avfallspriser Les også STOPP FOR HURUM ENERGIGJENVINNING KS NORDMØRE ENERGIGJENVINNING KONKURS Årsaken til de lave avfallsprisene er en betydelig etterspørsel etter avfallsbrensel i Sverige Det kommer norske avfallsbesittere til gode i form av lave anbudspriser på energigjenvinning av restavfall På den ene siden kommer dette norske avfallsbesittere til gode gjennom lavere kostnader men på den andre siden er vi bekymret for at lave priser på restavfall kan medføre mindre utsortering til materialgjenvinning sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge Derfor er det viktig å få en bedre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26205&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Temadag om avfallssug og nedgravde løsninger | Avfall Norge:
  løsninger og avfallssug Temadagen er åpen for alle og skal forsøke å gi deltakerne et bilde av utviklingen i aktuelle utfordringer den siste tiden og være en arena for å diskutere og lære av andre Temadagen legges opp som en dagssamling fra kl 0900 1500 inkl lunsj Målgruppe er planleggere renovasjonsansvarlige konsulenter og leverandører Foreløpig program er Finansierings eierskaps og utbyggingsmodell i Trondheim kommune Avfallssug i godkjent reguleringsplan i Bergen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26127&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biogass fra avfall og gjødsel skal telle dobbelt ved oppfylling av omsetningskravet for biodrivstoff | Avfall Norge:
  Henrik Lystad avfallnorge DEL ARTIKKELEN Dette fremkommer av Klifs forslag til bærekraftkriterier for biodrivstoff De foreslåtte bærekraftkriteriene og dobbelttellingen av biogass innføres likt over hele Europa og ligger til grunn i Klif sitt forslag les mer Forslaget fra Klif innebærer også at kravet om 5 biodrivstoff vil bli gjort gjeldende fra 1 1 2014 Samtidig jobber EU med å øke denne overvektningen til at biogass skal telle firedobbelt ved oppfylling

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26144&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive