archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nasjonal avfallsplan | Avfall Norge:
  ikke forgjeves sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge Nå setter vi i stedet ressursene inn for å få en best mulig avfallsplan Det innebærer blant annet at sakene som Avfall Norge har forberedt til storingsmeldingen blir spilt inn til avfallsplanarbeidet Fem slike saker er lagt ut på Avfall Norges hjemmesider i dag Du finner dem under overskriften Nasjonal avfallsplan Parallelt med at vi arbeider med saker til den nasjonale

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26110&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Behandling av avfall krever nye rammebetingelser | Avfall Norge:
  justering av eksisterende og nye virkemidler for å sikre fremtidens avfallshåndtering Avfall Norge oversendte fredag 12 oktober 4 notater med innspill til rammebetingelser for fremtidig avfallshåndtering ved norske behandlingsanlegg til Miljøverndepartementet Notatene gjennomgår behov og ønsker for sentralsortering biologisk behandling kompostering og biogass forbrenning og deponering av avfall Felles for alle behandlingsformer er at eksisterende virkemidler i form av reguleringer og avgiftsbruk må gjennomgås og justeres slik at anleggene kan utvikles til å møte utfordringene de neste 10 20 år I tillegg har Avfall Norge gjennomgått EUs Rammedirektiv for avfall på nytt og også lest EU kommisjonens veileder til direktivet Vi mener at det er et behov for gjennomgang av norsk lovverk for å sikre at norsk avfallspolitikk er i samsvar med rammedirektivet Men det er også slik at direktivet åpner opp for nasjonale vurderinger Det naturlige stedet og gjøre disse vurderingene er i en stortingsmelding om norsk avfallspolitikk Når regjeringen nå velger å droppe en stortingsmelding er det viktig at en avfallsplan inneholder denne diskusjonen Du kan lese om alle notatene ved å klikke på linkene under Rammedirektiv for avfall Biologis behandling Deponering av avfall Energiutnyttelse av avfall Sentralsortering av avfall Oversendelses brevet til Miljøverndepartementet kan du lese på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26096&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponiuka 2012 | Avfall Norge:
  har samlet rundt hundre deltakere de siste årene Programmet i seminarene har vært bredt sammensatt og vekslet fra å formidle FoU resultater og internasjonale trender til driftsrelaterte problemstillinger på de enkelte anlegg Ved å arrangere både kurs og seminar kan programmene rendyrkes og treffe behovet i bransjen bedre Årets deponiseminar har brann og sikkerhet som hovedtema Deponiet som en del av nasjonal beredskap er også tema Årets deponiseminar henvender seg

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26088&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vi må utnytte ressursene i avfallet bedre | Avfall Norge:
  Europe s seminar om Ressurseffektivitet og offentlige anskaffelser gjentok han dette Han understreket også at kommunene er viktige aktører for å nå mål om et ressurseffektivt Europa Municipal Waste Europe er Avfall Norges viktigste Europeiske samarbeidspartner som vi har etablert i samarbeid med kommunale avfallsorganisasjoner i 14 EU land EU med revidering av anskaffelses regelverket Dette kan komme i konflikt med andre målsettinger for EU kommisjonen Kommisjonen har i sine forslag til nye anskaffelses regler foreslått å begrense mulighetene for offentlige eide foretak å tilby sine tjenester på markedet Grensen er foreslått til 90 egenregi og 10 marked Både politisk rådgiver Malcom Harbour for EU parlementariker Stephane Reynholds og Michael König fra EU kommisjonens kontor for det interne markedet var åpne for andre fordelinger Men de var helt klar på at det må etableres en lovfestet begrensning Avfall Norge arbeider gjennom Municipal Waste Europe for å oppnå en best mulig regulering for offentlig sektor For medlemmene i Municipal Waste Europe er det viktig å få både representantene for EU kommisjonen og medlemmer av EU parlamentet til å forstå at trange reguleringer knyttet til offentlige anskaffelses regelverk kan redusere mulighetene for å nå ambisiøse mål om bedre ressursutnyttelse av avfallet sier

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26056&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hva er det egentlig som deponeres | Avfall Norge:
  kan gi et inntrykk av at deponiene i dag består av plast brøytestikker rør tauverk nøter hageslanger tepper isolasjonsmateriale madrasser deler av gamle møbler litt tekstiler men også litt papp trevirke mv Dette er sannsynligvis vanskelig å unngå fordi selv etter sortering vil det det kunne bli en trebit eller pappeske igjen som havner i deponi containeren Slike feilsorteringer opp akkumuleres gjerne i fyllingsfronten I tillegg er det flere anlegg

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26049&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avgiftsfritak for spillolje videreføres | Avfall Norge:
  sendte i sommer ut høringsbrev der TAD foreslo å inkludere brenning av spillolje i mineraloljeavgiften Avfall Norge advarte sterkt mot dette i sin høringsuttalelse og påpekte at en slik avgiftsbelegging ville kunne påvirke innsamlings og behandlingsgraden av spillolje Finansdepartementet har tatt høringsuttalelsene til etterretning Prinsipielt inngår spillolje som en del av avgiftsgrunnlaget men det gis et fritak Både inkluderingen og selve fritaket er bare omtalt i statsbudsjettet og tas ikke

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26037&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • MD dropper stortingsmelding om avfall | Avfall Norge:
  budsjettet for Miljøverndepartementet sto at I 2012 skal det i tillegg arbeidast med ei ny stortingsmelding om avfallspolitikken leser vi i år dette for 2013 Miljøverndepartementet vil leggje fram ein avfallsplan og eit program for avfallsførebygging i tråd med krava i rammedirektivet for avfall Det er svært skuffende og uheldig at Miljøverndepartementet ikke vil legge frem en stortingsmelding om avfall sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge Avfallshåndteringen i Norge er styrt av målsettinger lovverk og forskrifter som krever en jevnlig gjennomgang og fornyelse Dette kan best gjøres gjennom en grundig og omfattende prosess slik en stortingsmelding sikrer En uforpliktende avfallsplan som departementet nå vil lage erstatter ikke dette avslutter han Lite nytt om avfall Statsbudsjettet for øvrig inneholder ingen store nyheter på avfallsområdet Regjeringen foreslår å videreføre sluttbehandlingsavgiften på deponi og øker denne med 1 8 prosent for avfall som fortsatt er lovlig å deponere Avgift på sluttbehandling av avfall kr tonn 2012 2013 I prosent Biologisk nedbrytbart avfall deponert etter disp fra forurensningsmyndighetene 470 479 1 9 Deponering av annet avfall 284 289 1 8 Her kan du lese mer om avgiftsvedtakene i statsbudsjettet Ellers er det foreslått å videreføre tilskuddsordningene til Hold Norge rent men den totale

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26029&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Import av avfall til energiutnyttelse gir klimagevinster | Avfall Norge:
  og substitusjon av fossile kilder til oppvarming Ser muligheter i import av avfall Det er for lite avfallsbrensel tilgjengelig i det norsk svenske markedet på kort sikt til dekke behovet for fjernvarmesystemene Samtidig legges det i EU land nærmere 100 millioner tonn avfall på deponier hvert år som bidrar til store utslipp av klimagasser Import av avfall til det norsk svenske markedet er derfor en løsning på kort sikt som tilfører nok avfallsbrensel til varmeproduksjon i det nordiske fjernvarmemarkedet demper presset på det nordiske avfallet og reduserer klimautslipp fra deponering av avfall i EU land Nordisk prosjekt Et prosjekt som har sett dagens lys som en følge av dette er det skandinaviske samarbeidet Scandinavian Waste2 Recycle som ser på effektene av import av avfall fra land som ellers ville lagt avfallet i deponier for utnyttelse i fjernvarmesystemer som har ledig kapasitet Prosjektet er et ikke kommersielt samarbeid mellom noen norske og noen svenske avfallsforbrenningsanlegg Formålet med prosjektet er å gi støtte til land i Europa slik at de kan erstatte deponering med moderne avfallsbehandling gjennom å utnytte den teknologien kompetansen ressurser og erfaring som prosjektets medlemmer har bygget opp gjennom avfallshierarkiets prinsipper for miljøriktig avfallshåndtering I en begrenset tidsperiode tilbyr

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=26005&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive