archive-no.com » NO » B » BERGENSREGIONKART.NO

Total: 20

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".


 • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: (2016-02-10)
 • 32N Latitude DMS N S Longitude DMS E W Avansert Kilde projeksjon Geographic DMS WGS 1984 UTM Zone 32N Klikk i kartet for å vise koordinater Avbryt Zoom Kartlags utforsker Resultat fra eksport Eksporterer Vennligst vent Utvalgs innstillinger Administrer bilder denne linkar til heimeside for kart og statistikk Logg inn Logg ut Verktøykasse Navigasjon Utvalg Tegning Prosjekt Skriv ut Søk ESRI AGS NET WEBADF 10 0 0 0 Not Available Projeksjon WGS 1984 UTM Zone 32N Målestokk 1 Flytt til Bergen Askøy Austevoll Fjell Fusa Os Samnanger Sund Vaksdal Øygarden Bokmerker Scalebar Not Available x 0 y 0 Kartet er ikkje rettsleg bindande og erstattar ikkje vanleg saksgang 169 Norge Digitalt Søkeresultater No results Oppgaveresultater Clear All Lagliste Temadata Neringsområder Neringsområde Neringsområde punkt Plandata Reguleringsplan Gjeldande plan Planforslag Planlegging igangsatt Godkj plan ikkje tilgj Kommuneplan Grense Restriksjonslinjer Restriksjonsflater Retningslinjer grense Retningslinjer flate Samferdsel Arealbrukslinje Arealbruksflate Stadnamnprosjektet stadnamn p Krinsar valgkrets f valgkrets l skolekretser l grunnkretser l grunnkretser f skolekretser f kirkesogn f kirkesogn l Kulturminne Enkeltminne punkt Lokalitetar punkt Enkeltminne Lokalitetar Landskap inngrepsfri natur flate Vassdrag verneplan vassdragsomrade flate vassdragsomrade flate Beredskap avlopsanlegg punkt demografi grunnkrets flate brannstasjon punkt Eksterne karttenester Norge i bilder Satellittbilde Ortofoto N50 Ortofoto Skog Ortofoto 50cm Ortofoto 20cm Ortofoto 10cm Freda kulturminner Sefrak Basisdata n5 data Adressepunkt Arealbrukspunkt El nett punkt VA punkt Plan tiltakspunkt Servituttpunkt Anleggspunkt Lufthavn punkt Byggpunkt Naturinfopunkt Vegpunkt Vannpunkt Arealbrukslinje Arealressurslinjer Plan tiltakslinjer El nett Anleggslinje Bygglinje Eigedomsgrense Jernbane Veglinje Arealbruk Lufthavn Naturinfo Plan tiltak Servituttflater Byggningsflater Bygg og anleggsflater Gards og bruksnummer Arealressurs Copyright adminomrader f SSR Stadnavn SSR Stadnavn detaljert Grunnkart Grunnkart Nedlasting Verdivurdering landskapstyper filgeodatabase Verdivurdering landskapstyper shape Regionale friluftsområder filgeodatabase Regionale friluftsområder shape Regionale friluftsområder sosi Formateringskonfigurasjon Rapport Rapport Utvalg Ingen objekter valgt Du kan velge objekter fra ett eller flere kartlag med utvalgsverktøyene Generell info

  Original URL path: http://www.bergensregionkart.no/geocortex/essentials/Default/web/Viewer.aspx?Site=Bergensregionen&ReloadKey=False (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Geocortex Essentials - Online Hjelp and øvelser
  øvelser I tillegg til grunnleggende begreper verktøy for kartnavigering og verktøy for å utforske kartinformasjon vi anbefaler å ta kort introduksjon for å lære dette Geocortex baserte web kart gir deg flere verktøy og oppgaver å få svar på en rekke geografirelaterte spørsmål Her er ei liste GIS begreper Introduksjon til GIS To GIS begreper du må kjenne til Grunnleggende kartnavigering Hvordan komme i gang Navigering i kartet Hvordan slå

  Original URL path: http://www.bergensregionkart.no/geocortex/essentials/Default/web/Tutorial/Index.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Geocortex Essentials
  Geocortex Essentials Application Error This is an invalid webresource request The web map viewer uses licensed Geocortex Essentials technology Disclaimer Copyright 2010 Latitude Geographics Group Ltd

  Original URL path: http://www.bergensregionkart.no/geocortex/essentials/default/web/Error.aspx?aspxerrorpath=/Geocortex/Essentials/Default/Web/WebResource.axd (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Geocortex Essentials
  Din sesjon er utgått på grunn av for langt opphold Klikk her for å gå tilbake til kartvisningen Kartklienten bruker lisensiert Geocortex Essentials teknologi Oppgivelse Copyright 2010 Latitude Geographics Group

  Original URL path: http://www.bergensregionkart.no/geocortex/essentials/Default/web/SessionTimeout.aspx?Culture=nn-NO&UICulture=nn-NO&Theme=Bergensregionen_print&referrer=http%3A%2F%2Fwww.bergensregionkart.no%2Fgeocortex%2Fessentials%2FDefault%2Fweb%2FViewer.aspx%3FSite%3DBergensregionen%26ReloadKey%3DFalse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Geocortex Essentials - Online hjelp og opplæring
  dine spørsmål I tilfelle du lurer på hvordan det hele fungerer gir Geocortex programvare brukeropplevelsen og grensesnittet for web baserte kart mens ArcGIS Server ArcIMS eller annen programvare er motoren i kartvisningen Sammen oversetter de komplisert GIS teknologi til en form som kan brukes av vanlige mennesker rundt om i verden for å utforske geografisk informasjon som aldri før Denne korte veiledningen vil gi deg den kunnskapen du trenger for

  Original URL path: http://www.bergensregionkart.no/geocortex/essentials/Default/web/Tutorial/Intro.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Geocortex Essentials - Online Help and Tutorial System
  i en database ID Type Alder Høyde 12 Bjørk 110 67 Tenk deg nå en klynge trær i en park der du vil holde orden på egenskapene Siden vi nå holder på med flere trær blir det relevant å vite hvor hvert tre står slik at vi vet hvilken informasjon som er knyttet til hvilket tre Figur 2 Database med flere poster ID Type Alder Height 12 Bjørk 110 67m 13 Furu 135 80m 14 Gran 120 72m 15 Bjørk 120 70m 16 Gran 105 65m 17 Furu 115 75m Vi kartlegger plasseringen av hvert tre og identifiserer egenskapene som tilhører hvert tre Dette er fundamentet i et GIS Et GIS forteller hvor noe er pg hva det er Datamaskiner er synonymt med GIS og ved å bruke en datamaskin kan vi ha hundrevis av felt ulike egenskaper for millioner av poster trær Figur 3 Kartlegging av lokalisering Du vil kunne se på egenskapene til ulike objekter hvis du bruker et Geocortex basert web kart GIS konsept 2 Informasjon er lagdelt We kan også ha andre lag med informasjon i vårt GIS Vår informasjon om trær er ett lag med informasjon Vi kan også ha ett lag med elver og ett med jordsmonn Figur 4 Alll informasjon kar representeres med et lag Et kart er en kunstig forenkling av landskapet Vektorlag representerer objekter på forskjellige måter Punkter Et punkt er en nyttig representasjon der det viktig å vise hvor et objekt er men ikke hvilken form det har for eksempel trær i eksemplet over Linjer En linje er en egnet representasjon av mange ulike objekter som elver i eksemplet over Polygon La ikke navnet skremme deg det er bare en lukket mangekantet figur Når du ser et polygon må du huske at hele området inni har egenskapene til figuren for

  Original URL path: http://www.bergensregionkart.no/geocortex/essentials/Default/web/Tutorial/GISConcepts.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Geocortex Essentials - Online hjelp og opplæring
  på Første måte er å klikke på et av forstørrelsesverktøyene for å velge det Klikk så i kartet Med Zoom inn verktøyet forstørres kartet med senter i det punktet du klikket med musknappen Zoom ut verktøyet forminsker på samme måte Ande måte er å bruke Zoome verktøyene mer presist ved å klikke og holde musknappen nede mens du drar en firkant i kartet Når du slipper musknappen vil det nye kartutsnittet bli området definert av firkanten enten du zoomer inn eller ut Klikk her for en relevant men ikke viktig diskusjon av målestokk Her er noen andre funksjoner som gjør kartnavigering enklere Zoom til hele kartet Zoom til hele kartet er en rask og enkel måte å zoome helt ut på Bare klikk på knappen og kartet vil zoome helt ut til sin maksimale utstrekning Flytt til utsnitt Boksen Flytt til utsnitt lar deg navigere direkte til forhåndsdefinerte utsnitt uten å måtte panorere eller zoome For å flytte til et utsnitt velg utsnittet i lista og klikk på pila Hvis du dykker ned i Aden avanserte delen av denne veiledningen kan du lære hvordan du legger til egne utsnitt ved bruk av Utsnittsbokmerker Figur 2 Flytt til utsnitt Kartprojeksjon Boksen Kartprojeksjon lar deg dynamisk bytte kartets projeksjon For å bytte projeksjon velger du aktuell projeksjon fra lista og klikker på pila Figur 3 Kartprojeksjon Panorering Du kan flytte rundt i kartet med panoreringsverktøyet Hvis du vil flytte kartet nordover opp velger du panoreringsverktøyet og drar kartet nedover Dette virker for alle retninger Tips Du kan også zoom inn og ut ved å bruke Glideskalaen Dra mot pluss eller minus for å zoome inn og ut eller klikk eller minus for å zomme inn i intervaller Du kan også panorere med Panoreringspilene som du finner øverst ti lvenstre i kartvinduet Klikk

  Original URL path: http://www.bergensregionkart.no/geocortex/essentials/Default/web/Tutorial/BasicNavigation.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive •