archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Medlemsskap i NBK
  kan variere noe fra organisasjon til organisasjon men i hovedsak blir reglene fastsatt av Norske Billedkunstneres landsmøte http billedkunst no nbk nbksgrunnorganisasjoner Ved fylte 67 år vil kontingenten bli redusert til det halve Medlemmet må selv ta kontakt med administrasjonen for å opplyse om dette Medlemshåndboka Medlemshåndboka ble sendt ut til alle medlemmer i 2008 Nye medlemmer får denne tilsendt ved innmelding For ikke medlemmer koster boka kr 100 Send

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/medlemsskap-i-nbk (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Selvstendig næringsdrivende
  for en selvstendig næringsdrivende er høyere fordi en selvstendig næringsdrivende ikke får dekket utgifter til kontor eller atelier feriepenger forsikringer eller arbeidstakerrettigheter Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på sykepenger de første 16 dagene Deretter dekkes kun 65 Brosjyre om Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende fra Skatteetaten finner du her Her får du svar på spørsmål om sykepenger rettigheter og plikter som selvstendig næringsdrivende og oversikt over viktige bestemmelser Kunstneriske Oppdrag og Prosjektssøknader KUNSTNERISKE OPPDRAG OG PROSJEKTSØKNADER Selvstendig næringsdrivende kunstnere i enkeltmannsforetak fastsetter selv priser på egne tjenester Konkurranseloven tillater ikke publisering av veiledende timesatser eller oppfordringer om å ta forsvarlig betalt osv For at en billedkunstner skal ha bedre grunnlag for å beregne honorar til seg selv er det to muligheter 1 Benytt timepriskalkulator den finner du her Det er et excell dokument som du kan lagre på din datamaskin Fungerer fint i Open Office også 2 Satser innenfor andre områder som kan brukes som referanse BKFH har egen nettside for honorarberegning Otto Risangers guide til frie yrker og skatt Eboka Frie yrker og skatt gir en full gjennomgang av skatt og fradragsmuligheter for alle som jobber i frie yrker ofte betegnet som frilansere Gjennomgangen er nyttig for alle med næringsinntekt

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/selvstendig-naeringsdrivende (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Sosiale Rettigheter
  dagpenger er at Arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent Søkeren må være reell arbeidssøker Søkeren må bo eller oppholde seg i landet De offentlige stønadene forvaltes av Arbeids og velferdsetaten NAV www nav no Info fra NAV om generelt rundskriv om dagpenger finner du her Info om meldeplikt og Profesjonelt kunstnerisk arbeid finner du her Søk i nettleseren om kunstnerisk arbeid Fakta om arbeid på atelieret og NAVs meldekort Som kunstner kan man være registrert i Nav systemet og være på atelieret å arbeide uten å føre dette på meldekort De fleste også i nav er ikke klar over denne muligheten og man for som regel beskjed om å måtte føre opp timer selv om det ikke er betalt Dette er delvis ikke riktig Dette kan være greit å være klar over men spørsmålet er om det å benytte seg av regelen er å selv undergrave yrket vårt Les mer Alderspensjon På Norsk pensjon kan du få en samlet oversikt og prognose over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler Pensjonssystemet har i de senere år blitt lagt om til å knyttes tettere til inntektsstørrelse arbeidstilknytning eller private løsninger Det vil si at hvis du har hatt jevnt over lave inntekter vil man ende opp som minstepensjonist med mindre man tegner tileggsforsikring Les mer Sykepenger og forsikring Arbeidstakere får utbetalt sykepenger fra arbeidsgiver fra første dags sykdom med egenmelding eller legeattest Fra og med 17 dag 2009 utbetaler trygdekontoret sykepenger for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende Det er til dels store forskjeller på hva en vanlig arbeidstaker får ved sykdom og hva en næringsdrivende får Mens en arbeidstaker får utbetalt sykepenger med 100 av sykepengegrunnlaget fra første dags sykdom med egenmelding eller legeattest får selvstendig næringsdrivende utbetalt kun 65 fra og med dag 17 Beregningsgrunnlaget

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/sosiale-rettigheter (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Praktiske Råd
  Prisen er uavhengig av hvor mye du måtte ut med for lerret blindramme og maling eller hvor lang tid du brukte Bruksmåten Hva kunden skal bruke det de kjøper fra deg er også vesentlig for hva de skal betale Er dette på et offentlig sted og er det mange som har tilgang på åndsverket Et råd for å bli en overbevisende pris forhandler er å være i stand til å se behovene og begrensningene hos motparten Tid og rom Det er forskjell på om noe skal vises privat eller oppleves i hele Norge eller resten av verden og det er forskjell på om dette skal skje over en kort eller lang tidsperiode Merverdien Det kunden betaler for er merverdien du har tilført ved hjelp av kompetanse erfaring og produksjonskostnader Du har brukt årevis på å foredle ditt kunstneriske uttrykk gått på skoler og kurs perfeksjonere deg på egen hånd prøve ut og forske på lese bøker om emnet og markedsført deg I tillegg betaler du for atelier verksted forsikringer medlemskap i kunstnerorganisasjoner trygdeavgifter og mye mer Honorarberegning ved oppdrag og prosjekt BKFH har egen nettside for honorarberegning Timepriskalkulator Benytt opplysningene fra timepriskalkulator som bakgrunnsinformasjon for deg selv Unngå så langt du greier å fakturere på timebasis Du kan da lettere ta deg skikkelig betalt for rettigheter spesielle krav og forespørsler fra kunden variasjoner mellom oppdragstyper og kundeprofil og du står i tillegg fritt til å jobbe i det tempoet du ønsker Hverdagen din blir mer forutsigbar noe som ikke er så verst når det gjelder økonomi Timepriskalkulatoren hjelper deg til å se hva ditt honorar er satt sammen av og gir deg større mulighet til å lykkes når du skal foreslå honorar overfor oppdragsgiver Denne gir deg også mulighet til å se hvor mye arbeidstimer du legger ned og i

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/praktiskerad (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Selvangivelse og Regnskap
  2 De aller minste foretakene har blitt tilgodesett med enkelte unntak noe som antas å omfatte de fleste billedkunstnere Om selvangivelse Selvangivelsen kan godkjennes elektronisk ved at du går inn på altinn no Har du ikke blitt tilsendt selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende men bare vanlig kan du velge dette og legge til næringsoppgave for billedkunstnere og skjema for personinntekt Skjema for skatteåret 2014 på papir Næringsoppgaven og veiledning http www skatteetaten no no Skjemaer Naringsoppgave for billedkunstnere Skjema for personinntekt og veiledning http www skatteetaten no no Skjemaer Skjema for beregning av personinntekt Næringsoppgaven for billedkunstnere er et forenklet skjema som bygger på skjema for selvstendig næringsdrivende Her fører du opp inntekter fra og utgifter til kunstnerisk produksjon Resultatet legges inn i selvangivelse for selvstendig næringsdrivende Skatteetaten opplyser at det er kommet en nyordning slik at personer med mindre enn 50 000 i brutto næringsinntekt som samtidig ikke er registrert i merverdiregisteret kan velge veiviser til forenklet vedlegg i stedenfor næringsoppgaven Personinntekt Du må levere skjema for personinntekt Personinntekt er lønn pensjon og inntekt av aktiv deltakelse i næringsvirksomhet Trygdeavgift og toppskatt beregnes av personinntekten Ved spørsmål om nærings ID oppgir du tallet 1 som i 1 næring Skjema for

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/selvangivelseregnskap (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Toll og moms
  et kulturgode ikke skal ilegges toll ble videre tatt inn i det internasjonale avtaleverket for handel den såkalte Brussel Customs Convention Denne er revidert en rekke ganger gjennom WTO forhandlinger og unntaket ble senest bekreftet i The Istanbul Convention 1990 Unntaket forutsetter at det er snakk om visning av verk og ikke primært salg av kunst men i tillegget til avtalen åpnes det for at salg også kan skje Dette er internasjonale avtaler og omhandler ikke MVA merverdiavgift moms TVA VAT MVA er en nasjonal omsetningskatt og regelverket vil variere fra land til land Normalt vil det være utstillingsstedet i det enkelte land som må deponere eller garantere for eventuelle MVA verdier Normalt vil en MVA problemstilling kun oppstå når det er snakk om salgsutstilling Selv om det finnes et slikt internasjonalt avtaleverk er det stadig problemer når kunst krysser landegrensene Ikke alle tollere kjenner regelverket og lokale MVA regler kan by på problemer Derfor er det viktig å beregne god tid ved slike forsendelser slik at det er rom for å finne løsninger når problemer oppstår Når verk skal sendes til et annet land er det viktig at det i forsendelsespapirene tydelig fremgår at det er snakk om en kunstutstilling og at intensjonen er at verkene skal reeksporteres tilbake til opprinnelseslandet etter endt utstilling Tolltariffens posisjon 97 01 flg regulerer hvilke kunstverk som tollfritt kan innføres til Norge Verk som kan innføres tollfritt kan også innføres merverdiavgiftsfritt dersom det er kunstneren selv som innfører verket Det finnes transportfirmaer som har erfaring med kunstforsendelser Selv om det er dyrt kan det være enklere å bruke disse Som regel vil et transportfirma velge å sende verkene med et transittdokument Det er også å anbefale at kunstneren lager en egenerklæring på engelsk hvor det framgår at hun er verkenes opphavskvinne og eier

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/toll-og-moms (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Støtteordninger for billedkunstnere
  kan støtte kunstnere eller kunstnerorganisasjoner som på en eller annen måte blir økonomisk skadelidende i konfliktsituasjoner streiker boikotter eller lignende som NBK har iverksatt eller støtter I særskilte tilfeller kan fondet yte økonomisk bistand eller lån til kunstnere som i sitt yrke som billedkunstner kommer opp i akutt økonomisk nød Hjelp skal ikke ytes der samfunnets vanlige støtteordninger trer inn Fondet kan også gi støtte til tiltak som fremmer de felles interesser billedkunstnere har eller som virker til billedkunstnernes felles beste Materialfondet for billedkunstnere og fotografer Fondets midler skal anvendes til beste for billedkunstnere og fotografer Støtte kan kun gis i form av lån til dekning av utgifter forbundet med utførelse av kunstverk eller avholdelse av separatutstilling eller utstilling med et begrenset antall deltagere Som billedkunstner eller fotograf regnes den som er medlem i Norske Billedkunstnere eller Forbundet Frie Fotografer eller som fyller vilkårene for å bli opptatt i en av disse organisasjonene Lån kan kun innvilges på bakgrunn av detaljert søknad og ikke overstige kr 20 000 2009 Henvendelse NBK Billedkunstnernes Vederlagsfonds krisekasse Billedkunstnere i en akutt vanskelig økonomisk situasjon kan søke om kriselån fra Billedkunstnernes Vederlagsfond Det forutsettes at søker dokumenterer behovet på rimelig måte Hver enkelt søker kan bare få tildelt midler en gang pr år og lånet må i sin helhet være tilbakebetalt før nytt lån kan gis Lånet er rentefritt og forutsettes nedbetalt over 3 år Avdrag som ikke er rettidig tilbakebetalt kan i sin helhet komme til fradrag ved utbetaling av eventuelle framtidige stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond Søknad sendes Billedkunstnernes Vederlagsfond v Norske Billedkunstnere Søknadsbeløp som overstiger 15 000 forutsetter styrebehandling Bildende Kunstneres Hjelpefond for eldre billedkunstnere BKH har en rekke støtteordninger for eldre billedkunstnere over 60 år Varig støtte har som formål å gi direkte økonomisk støtte til eldre billedkunstnere med lav inntekt

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/stotteordninger-for-billedkunstnere (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Gjesteatelier
  tilsammen Det leies ut 1 uke av gangen fra mandag til og med søndag Kr 800 pr voksen pr uke og kr 400 pr barn pr uke Det er også muligheter for å leie hele huset for 1 uke til kr 7000 pr uke Ateliermuligheter Fiske og bademuligheter Les mer Ny Ålesund Kunstnerhytta i Ny Ålesund ligger innerst i Kongsfjorden på Svalbard som er den nordligste bosettingen i verden Her holder forskningsstasjoner fra flere land til Den norske stasjonen blir drevet av Kings Bay AS som er kalt opp etter gruveselskapet Kings Bay Det er her kunstnerhytta ligger Les mer BKH støtte til opphold Ny Ålesund Bildende Kunstneres Hjelpefond kan tildele støtte til opphold i Ny Ålesund dersom brev om innvilget opphold fra NBK legges ved Skjema finner du her Skandinavisk Forening i Roma BKH kan også tildele støtte til opphold ved Skandinavisk Forening i Roma dersom det er NBKs stipendkomite som har innstilt deg Det gis ikke støtte til kunstnere i Roma som har blitt innvilget opphold på et annet lands kvote Legg ved kopi av tildelingsbrevet Skjema finner du her Skjemaet skal skrives ut og sendes inn Dersom du ønsker å lagre det må du skrive til pdf

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/gjesteatelier (2016-01-13)
  Open archived version from archive