archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Kunstnerisk tilknyttet arbeid
  og liturgisk markering av påske og pasjonstiden i Oslo Bispedømme www kirken no Den Kulturelle Skolesekken www denkulturelleskolesekken no 1 Informasjon om ordningen Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001 og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole Dette betyr at alle elever fra 6 til 19 år innlemmes i ordningen Mål for Den kulturelle skolesekken å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst og kulturtilbud å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til gjøre seg kjent med og utvikle forståing for kunst og kulturuttrykk av alle slag å medverke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringa av skolen sine læringsmål Organisering Styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken består av en statssekretær fra Kulturdepartementet og en statssekretær fra Kunnskapsdepartementet Styringsgruppa skal definere mål og virkemidler for Den kulturelle skolesekken og gi råd til kulturministeren om de overordnede føringene og rammefordelingen av spillemidlene Det daglige ansvaret er lagt til Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Kulturrådet På regionalt og lokalt nivå er det stor variasjon i hvordan Den kulturelle skolesekken er organisert Organiseringen gjøres av fylkene og noen steder direkte av kommunene såkalte 100 kommuner Mer informasjon om skolesekken der du bor finner du under www denkulturelleskolesekken no AKTØRER Andre institusjoner i Den kulturelle skolesekken finner du under www denkulturelleskolesekken no RESSURSER Økonomi Den statlige satsingen på DKS finansieres i hovedsak gjennom spillemidler For skoleåret 2011 2012 er 167 mill kroner tilført tiltaket I tillegg satser både fylkeskommuner kommuner og kunst og kulturinstitusjoner betydelige ressurser på den kulturelle skolesekken I 2011 2012 vil 162 3 mill kroner gå til lokale tiltak Av dette blir 122 5 mill kroner fordelt via fylkeskommunene for tiltak i grunnskolen og 39 8

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/kunstnerisk-tilknyttet-arbeid (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Avtaler NBK har inngått med andre
  Avtale med NRK NBK og Grafill har sammen med NRK inngått avtale som regulerer bruk av verk av billedkunstnere og illustratører i NRKs sendinger og omfatter både bruk av bestilte illustrasjoner og bruk av foreliggende tegning grafikk eller andre billeduttrykk Avtalen definerer blant annet hva som overdras ved en bestilling betaling for skisser når honoraret forfaller regler for reprisehonorar sending i utlandet med mer Forlagsavtale for illustrasjoner NBK og Grafill har sammen med Den Norske forleggerforeningen har inngått avtale om illustrasjoner som regulerer forhold som leveringsbetingelser bruk av skisser betalingsformer og så videre Du finner rammeavtalen hos Grafill Utstillingsavtale med Norske Kunstforeninger Norske Billedkunstnere og Norske Kunstforeninger har inngått standard utstillingsavtale som regulerer forhold som utstillingstid og areal prisnivå provisjon og ansvarsfordeing med mere Les mer Avtale om konsulenthonorar Det er inngått avtale mellom Staten ved Kulturdepartementet og kunstnernes organisasjoner om kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med utsmykking av offentlige bygg Satsen fra 01 07 12 558 pr time www koro no Regelverksavtalen med staten Forhandlingsretten 1978 Avtale som reguler for forhandlinger mellom Staten og kunstnerorganisasjoner 1 Denne avtale gjelder for forhand linger mellom Staten ved Kirke og kulturdeparte mentet og landsomfattende organisasjoner som er representative for de berørte kunst

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/avtaler-nbk-har-inngat-med-andre (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Lover og Korrespondernde Avtaler
  enkeltmannsforetak jf 2 De aller minste foretakene har blitt tilgodesett med enkelte unntak noe som antas å omfatte de fleste billedkunstnere Les mer Kulturloven Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet Kulturloven 2007 Les mer Avtale om bibliotekvederlag Bibliotekvederlaget fastsettes gjennom en avtale mellom Staten og opphavsmannsorganisasjoner som berøres av loven Vederlaget er et resultat av forhandlinger mellom rettighetshaverne og staten ved Kultur og kirkedepartementet og legges fram for Stortinget til endelig godkjenning og bevilgning Kalkulering av vederlaget skjer på basis av statistikk som tar utgangspunkt i antall verk utlånsenheter og utarbeides av bibliotekene Fordelingen av vederlaget avtales mellom organisasjonene Bibliotekvederlagsloven Lov om bibliotekvederlag 1987 Opphavsmenn til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet Ordningen er ment å stimulere til økt produksjon av bøker med mere Vederlaget ytes kollektivt og utbetales til slike fond som forvaltes av de aktuelle opphavsmannsorganisasjoner Les mer Følgerett Droit de suite Følgerett Når kunstverk blir videresolgt har opphavsmannen rett til vederlag Les mer Kunstavgiftloven 5 Lov om avgift på omsetning av billedkunst m m 5 1948 Les mer Avtale om visningsvederlag Vederlaget fastsettes gjennom en avtale mellom Staten på den ene side og Norske Billedkunstnere Norske

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/lover-og-korrespondernde-avtaler (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Stipend
  2014 Det blir anledning til å søke stipend digitalt gjennom NBKs søkerportal eller på papir Les veiledningen før du begynner Det er forandringer hvert år Veiledning finner du her Statens stipender for 2014 med søknadsfrist 16 oktober kl 13 00 søkes gjennom Norsk Kulturråds søkeportal Les mer To nye stipendordninger Det blir innført to nye stipendordninger som skal erstatte garantiinntekten Stipend for etablerte kunstnere har en varighet på ti år med mulighet for ti års forlengelse Stipend for seniorkunstnere gjelder for kunstnere som er 57 år eller eldre i tildelingsåret Øvre aldersgrense for å inneha begge stipend er 67 år De nye stipendene avkortes ikke i motsetning til garantiinntekten Dette sikrer stipendiatene større økonomisk forutsigbarhet Det innføres et inntektstak som gjelder for de som tjener mye over flere år Søk på de nye stipendene her Les mer om de nye ordningene i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere Diversestipend for nyutdannede billedkunstnere Støtten søkes gjennom Norske Kulturråds og Statens kunstnerstipends søkeportal www kunstnerstipend no Støtten skal overta for Stipend basert på gjennomført kunstutdanning og det er overgangsordninger Finn ut hva du kan søke på her Garantiinntekten fases ut Vær oppmerksom på at Statens garantiinntekt for kunstnere GI nå

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/soknadskjemaforstipendgi (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Spørsmål og svar om stipend
  for vanskelig ta kontakt med oss på kontoret for søknad på papir Dersom du skal søke statens stipender må du søke elektronisk via Norsk Kulturråds søkeportal http kulturradet no statens kunstnerstipend Når får jeg svar på søknaden I slutten mars eller begynnelsen av april Statens kunstnerstipend sender svar til alle søkere Billedkunstnernes Vederlagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond kun til dem som blir tildelt stipend Jeg har glemt passord og brukernavn hva gjør jeg da Til høyre for innloggingsknappen finner du to linker Glemt brukernavn Glemt passord Klikk på den linken det gjelder og følg instruksjonene Hva skjer når jeg søker i NBKs søkerportal Du laster opp din søknad til en database på internett Derfor kan du hele tiden logge deg inn og forandre dine perosonalia Derfor kan du også sjekke dine søknader både gamle som allerede er avgjort og nye der fristen enda ikke er gått ut Hva skjer når jeg legger inn et bilde Når du på siden for opplasting klikker på knappen Bla gjennom eller Browse e l velger du bildefiler som ligger på din maskin Når du klikker på Last opp bilde nederst ber du systemet om å laste dine bilder fra din datakmaskin opp til database Den ligger på en server eller et webhotell på internett Systemet gjør to ting den laster opp filinformasjonen og produserer miniatyrbilder Derfor kan dette ta litt tid avhengig av hvor mange kb vedlegget ditt har All informasjon i databasen er godt beskyttet men NBK kan gå inn i databasen og hente informasjonen og vise den til komiteen Hvor store bilder kan jeg laste opp i søknaden For bilder jpeg pdf etc holder det med 2 MB og en bildeoppløsning på 72 100 dpi fordi bildene blir vist på skjerm for video kan du laste opp til 50 MB men jo

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/sporsmal-og-svar-om-stipend (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Retningslinjer om enkelte stipend
  godkjenning av budsjettforslaget for stipendåret Mottakere av statlige stipend har rapporteringsplikt til Statens kunstnerstipend Les mer Forskriften for statens stipender og garantiinntekt Forskriften finner du på Lovdata Ny forskrift for tilskudd fra Norsk kulturfond finner du her på Kulturdepartementets sider Stipendene søker du gjennom Norsk Kulturråds og Statens kunstnerstipend søkeportal her Billedkunstnernes Vederlagsfonds Stipend Du kan lese mer om hvordan Vederlagsfondet får sine midler som de deler ut til stipend her I 2012 delte Vederlagsfondet ut i alt 271 stipend på til sammen kr 37 300 000 med følgende stipendprofil Les mer Bildende Kunstneres Hjelpefond Kunstfaglige stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond tildeles etter innstilling fra et kunstfaglig kompetent innstillingsorgan stipendkomité Stipend tildeles på kunstfaglig grunnlag innenfor de kriteriene som er satt for de enkelte ordningene Stipend kan søkes av kunstnere uansett kjønn bosted kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet Pr 2008 er det følgende begrensninger på målgruppen Studenter uansett grad kan ikke motta fondets stipender Innehavere av garantiinntekt kan ikke motta fondets stipender Les mer Informasjon om diverse legat Alle legat som nevnes her kan søkes på med NBKS stipendsøkerskjema med frist 15 oktober hvert år Dersom legatet ikke har midler til utdeling ett år vil normalt ikke bli oppført på skjema

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/retningslinjeromenkeltestipend (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Tildeling stipend
  nyutdannede Bildende Kunstneres Hjelpefond 3 årig kunstnerstipend à 210 000 pr år 1 årig kunstnerstipend à 210 000 stipend for eldre billedkunstnere à 110 000 Bildende Kunstneres Vederlagsfond 3 årig stipend à 250 000 pr år 1 årig stipend à 150 000 og 1 årig stipend à 100 000 Rune Brynestads Minnestipend à 400 000 offentliggjøres ved tildeling NBK gratulerer alle heldige Les mer Tildeling stipend 2014 Les mer Tildeling

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/tiledlingerstipend (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - BKH og BKV
  på omsetning av billedkunstm m kunstavgiftsloven Selgeren skal innkreve avgiften og sende den til Kunstavgiften som er en samordnet innkreving av kunstavgift til BKH og følgerett til BONO NBK har tre representanter og tre vara Fondet skal brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst www bkhkunstavgift com www kunstavgiften no www bono

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/retningslinjer-for-tildeling/bkhogbkv (2016-01-13)
  Open archived version from archive