archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Linker
  er på ingen måte komplette og vi ville sette stor pris på din hjelp ved at du f eks tipset oss om linker vi måtte ha glemt Det kan du gjøre ved Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den og sende oss en mail med linken og eventuelt en kort beskrivelse Vis deg fram Er du billedkunstner og eller driver en eller annen kunstrelatert virksomhet Har du dere et eget nettsted Vil du stå oppført Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den og send inn din webadresse Billedkunstnere kan også registrere seg på Kulturnettet Kunstnernes Informasjonskontor ble nedlagt i 2010 Vil du legge deg selv eller andre på Wikipedias sider kommer du til deres portal ved å klikke her Kunstnere Kunstnere på A Kunstnere på B Kunstnere på Bi Kunstnere på Br Kunstnere på C Kunstnere på D Kunstnere på E Kunstnere på F Kunstnere på G Kunstnere på H Kunstnere på Hi Kunstnere på I Kunstnere på J Kunstnere på K Kunstnere på L Kunstnere på M Kunstnere på N Kunstnere på O

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/linker (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NBK Stipendutstilling 2015 - Stipendutstillingen - Kategori: Stipendutstilling 2015
  Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 150 000 Uten tittel Espen Tversland Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 100 000 Young Offenders Marthe Elise Stramund Statens arbeidstipend for yngre nyetablerte kunstnere 3 år Copper Plates Bjørn Henrik Lybeck Statens diversestipend for kunstnere Lighthouse Anne Rolfsen Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 150 000 Solar Kinetic Sculptures Egil Paulsen Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 150 000 Hommage à Henri Giffard Unni Svaboe Billedkunstneres Vederlagsfond

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/stipendutstillingen/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Stor lønnsreform for stipendene!
  første del av en tre årig lønnsreform som vi i de visuelle kunstnerorganisasjonene fremmet krav om i vår og som Kunstnernettverket valgte å støtte i budsjetthøringene i høst Vi er veldig glade for at dette nå blir en realitet og at en styrking av kunstnerstipendene har fått så bred støtte både blant de øvrige kunstnerorganisasjonene og på Stortinget sier styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal Budsjettavtalen viser at politikerne tar funnene fra Kunstnerundersøkelsen 2013 på alvor Undersøkelsen som ble offentliggjort i vinter viste at de aller fleste kunstnergruppene deriblant billedkunstnere og kunsthåndverkere har hatt en nedgang i kunstneriske inntekter i en periode med en svært ekspansiv kulturpolitikk Kulturløftet 1 og 2 bidro dessverre lite til kunstnerøkonomien på det visuelle feltet Tiden er inne for å satse fokusert på kunstnerøkonomien og kunstnerstipendene er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette i tillegg til vårt pågående arbeid med vederlag og honorarer for utstillinger KrF og Venstre har nok en gang vist at de tar vare på kunstnernes interesser slik de også var helt avgjørende for å redde de 10 årige stipendene i budsjettforhandlingene høsten 2013 sier Lise Stang Lund styreleder i Norske Kunsthåndverkere Støtte til reformen er å ta problemene i kunstnerøkonomien på alvor fordi den er treffsikker blant de kunstnergruppene som har aller dårligst inntekt fra sitt kunstneriske virke Kunstnerundersøkelsen 2013 viser med all tydelighet at kunstnerøkonomien er under sterkt press og da må samfunnet sørge for at i hvert fall de statlige kunstnerstipendene har en forsvarlig størrelse og lønnsvekst Det er på høy tid at vi nå får en opprydning i form av en lønnsreform for stipendene og garantiinntektene som legger nye prinsipper for nivå og lønnsvekst til grunn At kunstnerorganisasjonene nå lykkes med bred politisk oppslutning om dette er historisk sier Hilde Tørdal Norske Billedkunstnere Norske Kunsthåndverkere Forbundet Frie

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/198-forsiden/1739-stor-lonnsreform-for-stipendene-2 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Kunstnerøkonomien styrkes for utstillingsaktivitet, men ikke for stipend
  stipendene som har vært en salderingspost gjennom flere tiår Stipend er den mest direkte satsingen som finnes på kunstnerøkonomi og som går uavkortet til kunstnerne og deres virksomhet Gledelig styrking på 2 mill for pilotprosjektet for utstillingshonorar Dette betyr at piloten vil ha 6 mill til disposisjon for budsjettåret 2016 Det er viktig for kunstnernes arbeidsvilkår at de 12 statlige visningsstedene i piloten nå løftes opp på et høyere nivå i bevilgningene slik at honorarene kan speile realitetene i det arbeidet som legges ned av kunstnerne som stiller ut Utstillingshonoraret er en bestanddel av utstillingsavtalen sammen med utstillingsvederlag og produksjonskostnader Norske Billedkunstnere har i høst har ført en kampanje for innføring av utstillingsavtalen ved offentlige finansierte visningssteder og både denne bevilgningen og den for kunsthallene og kunstforeningene vil gi lønn for lønn for arbeid til kunstnerne sier Hilde Tørdal Skuff på stipendreform mangel på lønnsvekst for statlige stipend I de visuelle kunstnerorganisasjonenes felles forslag til statsbudsjettet 2016 var vårt fremste krav en lønnsreform for arbeidsstipend Det har vært et dramatisk kutt i realverdien siden 1963 da et arbeidsstipend tilsvarte ca 82 av en norsk gjennomsnittlig heltids årsinntekt mot ca 40 i 2014 Vårt forslag er moderat går ut på å løfte arbeidsstipendene opp til 50 og knytte dem til statens lønnsregulativ for lønnsvekst Forslaget går videre ut på å innhente etterslepet over en tre års periode med 9 mill for 2016 Dette er en beskjeden og overkommelig økning som ville kommet alle kunstfelt til gode og direkte styrket kunstnerøkonomien Viktig styrking av kunsthallene og kunstforeninger Kunsthallene og de større kunstforeningene har fått en øremerket pott på 5 5 mill til en direkte styrking av kunstnerøkonomien Det er viktig og riktig fordi det er her de aller fleste nålevende aktive kunstnerne stiller ut Når aktivitet på disse arenaene gir bærekraft til

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/1718-kunstnerokonomien-styrkes-for-utstillingsaktivitet-men-ikke-for-stipend (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - "Kunstens autonomi og kunstens økonomi"
  som tar opp interessante problemstillinger og peker på flere gode løsninger satsingsområder og tiltak Vi viser forøvrig til NBKs innspill av 15 august 2014 og kan registrere at en rekke av våre momenter er blitt drøftet i utredningen og tatt videre med i forslagene NBK stiller seg bak høringssvaret til Kunstnernettverket og vil i vårt høringssvar konsentrere oss om saker som direkte angår billedkunstnerne som kunstnergruppe Vi viser også til

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/1667-kunstens-autonomi-og-kunstens-okonomi (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Gjennomslag i Stortinget for kunstnerassistentordningen
  ser med glede at Stortingets familie og kulturkomité går inn for å innføre en kunstnerassistentordning på neste års budsjett under Post 86 Talentutvikling Forslaget om en kunstnerassistentordning er utarbeidet av UKS og har vært brannfakkel for kunstnerorganisasjonene over flere år Dette er utrolig positivt at kulturkomiteen nå ønsker å satse på en ordning som retter seg direkte mot unge nyutdannede kunstnere sier Marianne Hurum styreleder i UKS Kunstnerassistentordningen vil gi unge kunstnere muligheten til å jobbe som assistent for en mer etablert kollega Dette vil lette den svært krevende overgangen mellom studier og yrkesliv for kunstnere samtidig som etablerte kunstnere vil kunne øke sin kapasitet og effektivisere sitt kunstneriske virke Særlig gledelig er det å lese at flertallet i komitéen legger til grunn at ordningens innretning og kriterier skal utarbeides i samråd med kunstnerorganisasjonene Dette gjør at vi kjenner oss trygge på at ordningen får en utforming i Kulturdepartementet som gir gjenklang i de behovene billedkunstnerne har i dag sier Hilde Tørdal styreleder i Norske Billedkunstnere NBK NBK var med på å fremme forslaget i høstens budsjetthøring og Tørdal ser kulturkomiteens flertallsinnstilling om å innføre ordningen som en seier for billedkunstnernes fagpolitiske organisasjoner Det ligger betydelige midler i regjeringens talentsatsing

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/1619-gjennomslag-i-stortinget (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Søknad om stipend 2015
  Statens stipender for 2014 med søknadsfrist 16 oktober kl 13 00 søkes gjennom Norsk Kulturråds søkeportal Dersom du ønsker å søke på papir har du to muligheter Du kan fylle dem ut på din egen maskin for deretter å skrive dem ut Eller du kan skrive ut skjemaene og fylle ut for hånd Du trenger å ha installert Acrobat Reader for å laste ned disse skjemaene Du finner programmet om

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/soknadskjemaforstipendgi/1067-soknad-om-stipend-2013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Høring - gjennomgang av Norsk Kulturråd
  ene siden og autonome frie kunstfaglige beslutninger fra fagpersoner på den andre siden Norske Billedkunstnere kan ikke se at forslaget om at Kulturrådet skal oppnevne stipendkomiteer til Statens kunstnerstipend ivaretar de uttalte målsettinger på en bedre måte enn dagens ordning Rapportens anbefaling på dette punktet vil derfor ikke innebære en endring til kunstnernes beste Norske Billedkunstnere kan ikke se at det påberopes praktiske eller faglige grunner til å innføre de

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/1539-horing-gjennomgang-av-norsk-kulturrad (2016-01-13)
  Open archived version from archive