archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Billedkunstnernes Vederlagsfonds Prosjektstøtte
  rettningslinjer og veiledning før du søker På grunn av stor økning i antall søknader på prosjektstøtten og antall sider i søknadene har det vært nødvendig å stramme inn på søknadsprosessen Det er kun anledning til å søke om støtte til et prosjekt ved hver frist Det er begrensninger på hvor mye tekst det er lov å sende inn Rapport skal alltid sendes inn før ny prosjektstøtte kan søkes Les derfor

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/prosjektstotte/284-bkvprosjektstottesoknadsspapirer (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Rapport for prosjektstøtte
  s stipendbehandling Debatt om stipend Statistikk Du er her Prosjektstøtte Rapport for prosjektstøtte Rapport for prosjektstøtte Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet på eget skjema Skjema kan sendes inn til Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Rapportskjema for prosjektstøtte finner du her doc Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/prosjektstotte/702-rapport (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Styret i NBK 2015 - 2017
  Hjelmeland Tanja Sæter Hilde Tørdal Leiken Vik Arne Bakke Maren Sofie Fjordholm og Ruben Steinum Styreleder Hilde Tørdal Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Styremedlemmer Ruben Steinum Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Tanja Sæter Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Arne Bakke Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Leiken Vik Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Kristian Øverland Dahl Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Maria Hjelmeland Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/nbks-styre/1670-styret-i-nbk-2015-2017 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - NBK: prinsipprogram
  den enkelte kunstner ikke kan skilles ut eller er så lite at det ikke er regningssvarende å utbetale individuelt vederlag eller når forutsetningen hos motparten for å inngå avtale er at vederlaget utbetales kollektivt Når det er mulig og praktisk skal vederlag for arbeid fordeles individuelt til kunstnerne Avtaler som inngås bør være tidsavgrenset og bør som hovedregel kunne sies opp etter ett år Det må fastsettes normer for vederlag der det ikke er naturlig eller mulig å få til noen avtale om vederlag for bruk av kunstverk Avtaler om arbeidsoppdrag utstillinger kjøp og salg må kontraktfestes på en slik måte at rettigheter og plikter kommer klart til uttrykk Mål for kunstutdanningen Gjennom kunstutdanningen skaffer billedkunstnerne seg et faglig fundament NBK må arbeide for at Myndighetene gir kunsthøgskolene og forskolene gode betingelser både faglig og økonomisk Organisasjonene oppnevner representanter for yrkesaktive kunstnere i styrene ved kunsthøgskolene Det opprettholdes en egen studiefinansieringsordning for kunststudenter Det sikres et godt etterutdanningstilbud til yrkesaktive billedkunstnere Fagtekniske krav Formidling Gjennom kunstformidling når billedkunstnerne ut til et større publikum NBK skal særlig arbeide for at Den kunstnerstyrte formidling opprettholder og utbygger sin stilling som et nødvendig og viktig ledd i den offentlige kunstformidling Sentrale og regionale kunstmuseer utbygges for å ivareta presentasjon av samtidskunst og kulturarv Den frivillige kunstformidlingen styrkes på det lokale plan Det faglig og økonomisk legges til rette for en seriøs privat gallerivirksomhet Det systematisk bygges opp kompetansegivende etterutdanningstilbud for kunstformidlere De estetiske fags plass i skolen styrkes Fortrolighet med og kunnskap om billedspråk blir en del av den obligatoriske undervisningen i grunnskolen Formidling av norsk samtidskunst til utlandet styrkes Kunstnerstyrt formidling Gjennom den kunstnerstyrte formidling har billedkunstnerne ansvar for en viktig del av den offentlige kunstformidlingen NBK må arbeide for at Den kunstnerstyrte formidling sikres faglig utvikling innenfor en ikke kommersiell ramme Det økonomiske grunnlag for den kunstnerstyrte formidling trygges og styrkes De kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner utnytter sine landsomfattende ressurser på beste måte gjennom samarbeid i nettverk Utsmykking Gjennom kunstnerisk utsmykking styrker billedkunstnerne det estetisk miljø Det er NBKs oppgave å arbeide for Økt bruk av kunstnerisk utsmykking i offentlige og private byggeprosjekter At bare billedkunstnere og kunsthåndverkere kan være kunstneriske konsulenter At det arrangeres åpne konkurranser At konsulenter og utførende kunstnere så tidlig som mulig komme med i planleggingsarbeidet for bygg som skal utsmykkes At det opprettes flere verksteder som kan bli benyttet til utsmykkingsoppdrag Evaluerende arbeid Faglige vurderinger må legges til grunn når en velger ut og fordeler verk og midler til kunst og kunstnere NBK skal arbeide for at Kunstfaglig kompetanse er et avgjørende kriterium når offentlige midler brukes Stipend og garantiinntekter fordeles etter innstilling av juryer valgt av billedkunstnere Det er kunstfaglig flertall i styrer for offentlige legater fond og stipendordninger som er opprettet til støtte for billedkunstnere Kunstfaglige vurderinger er grunnleggende fordelingskriterier ved tildeling av stipend til enkeltkunstnere Offentlige innkjøp av kunst Gjennom offentlig innkjøp av kunst sikrer museer og institusjoner kulturarven NBK må arbeide for Økte bevilgninger til offentlig innkjøp av samtidskunst for å bygge opp samlinger

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/formalprinsipprogram/65-nbk-prinsipprogram (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Handlingsprogram 2011-2013
  Du er her Om NBK Formål og Program Handlingsprogram 2011 2013 Handlingsprogram 2011 2013 BILLEDKUNST OG SAMFUNN Initiere en ordning som fremmer samarbeid mellom kunst og næringsliv KUNSTNERØKONOMI LEVEKÅR Arbeide for en fradragsordning for billedkunstnerne Utarbeide en ressursside for billedkunstnerne Arbeide for en bedring av utstillingsøkonomien honorarordninger for billedkunstnere Arbeide for et etterutdanningsprogram for billedkunstnerne Arbeide for en fondsløsning for pensjonsordning ORGANISASJON Styrke grunnorganisasjonene og få gjennomslag for vår politikk

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/formalprinsipprogram/838-handlingsprogram20112013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Handlingsprogran 2009- 2011
  på områder som berører billedkunstnernes faglige økonomiske og sosiale interesser NBK skal få økt gjennomslagskraft HOVEDMÅL INTERNT NBK skal i perioden arbeide for å profesjonalisere organisasjonen i alle ledd NBK skal være tydelig for medlemmer grunnorganisasjoner samarbeidspartnere og ansatte Mål for perioden våren 2009 til våren 2011 EKSTERNT NBK skal være aktiv synlig og tydelig i offentligheten media Arbeide for økt synlighet og innflytelse overfor politiske myndigheter Arbeide for å sikre pensjons og trygderettigheter for skapende kunstnere Dette omfatter sykelønnsordninger barselspenger alderspensjon og ledighetstrygd Arbeide for å bedre vilkårene for formidling av billedkunst samt arbeide for å styrke de kunstnerstyrte visningsstedene og landsdelsutstillingene Arbeide for en kraftig økning av bevilgningen til visuell kunst i Norsk Kulturråd Arbeide for økt honorering for utstillingsproduksjon samt rett til lønn honorar i offentlig støttede prosjekter Sentralstyret utarbeider standardkontrakter og avtaler i forhold til honorar og vederlag i offentlige støttede prosjekter samt for private kunstfaglige oppdrag Arbeide for umiddelbar økning av antall arbeidsstipender og garantiinntekter Utrede avskrivnings og fritaksordninger for studielån Arbeide for å øke styrke etterutdanningen INTERNT Arbeide for å overføre ressurser til fagpolitisk arbeid og prioritere fagforeningsarbeid Arbeide med profesjonalisering av NBK gjennom kursing av organisasjonen sentralt samt i grunnorganisasjonene Utarbeide en modell

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/formalprinsipprogram/454-handlingsprogram20092011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Handlingsprogram 2007 - 2009
  skal arbeide med konkrete endringsforslag til dagens stipend og støtteordninger foreslå nye ordninger utvidelse av ordninger tilpasset kunstnernes behov og arbeidsform NBK skal være tydelig som meningsprodusent i offentligheten media Det skal arbeides for økt synlighet overfor politiske myndigheter Internt Befeste og utvikle NBKs status som den viktigste medlemsorganisasjonen forbilledkunstnere Arbeide med profesjonalisering modernisering og utvikling av NBK Utvikle en mediestrategi for organisasjonen Arbeide med rollebevissthet hos styrer utvalg og administrasjon Implementere Handlingsplan vedtatt på landsmøtet i alle ledd grunnorganisasjoner styre og ansatte MÅLENE SKAL OPPNÅS GJENNOM FØLGENDE KONKRETE TILTAK LEVEKÅR Arrangere åpne møter markeringer knyttet opp mot tema i levekårsundersøkelsen Konkretisere hovedområder produsere innhold foreslå tiltak lage fremdriftsplan Utvikle konkret mediestrategi knyttet til levekårsundersøkelsen avklare ansvarsforhold internt Utarbeide strategi for påvirkning på politisk og administrativt nivå i Kulturdepartementet Avklare ansvarsområder internt Heving av satsene for konsulentvirksomhet for kunstnere Fortsette arbeidet med vederlagstilskudd Styret skal se på mulighet til å overføre ressurser til fagpolitisk arbeide NBK skal være langt mer synlig i den offentlige debatten PROFESJONALISERING Rolleforståelse styre administrasjon Utarbeide styremanual for sentralstyre og grunnorganisasjonene Formalisere og utarbeide interne rutiner for rapportering for administrasjon Evaluere vedtekter retningslinjer og opptakskriterier med sikte på effektivisering tilgjengelighet og leselighet Strategiplanen skal være retningsgivende

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/formalprinsipprogram/66-handlingsprogram200709 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Innkalling til landsmøte i NBK 2015
  til landsmøte i NBK 2015 NBKs 13 ORDINÆRE LANDSMØTE fredag 5 og lørdag 6 juni 2015 Landsmøtet skal avholdes på Håndverkeren Kurs og Konferansesenter Rosenkrantzgate 7 Oslo I NBKs vedtekter 3 2 om frister heter det bl a at Landsmøte holdes annet hvert år i løpet av mai måned Dette året er det svært mye ferier og såkalte inneklemte dager og det er for øvrig også stor møteaktivitet denne måneden

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/landsmoter/1654-innkalling-til-landsmote-i-nbk-2016 (2016-01-13)
  Open archived version from archive