archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Innmeldte delegater til NBKs landsmøte 2015
  Landsmøter Innmeldte delegater til NBKs landsmøte 2015 Landsmøter Innmeldte delegater til NBKs landsmøte 2015 Org Antall delegater Navn BBK 2 Marius Dahl Sophie Rodin BiT 2 Siri Sandersen Heidi Fasteraune BKFH 4 Vilde Salhus Røed Erik Friis Reitan Arne Bakke Anne Marte Dyvi BKFR 2 Susanne Christensen Christine Hansen BKH 2 Anne Kristin Øierud Tone Hellerud BKMR 2 Karin Augusta Nogva Heidi Rødstøl BKO 2 Frøydis Frøsaker Eivind Slettemeås BKSF 2 Anita Eide Aud Marit Skarrebo Holmen BOA 6 Morten Gran Liva Mork Ellen Holtskog Pippip Ferner 1 dag Uvsst uvisst LNM 8 Thomas Sæverud Vigdis Fjellheim Marianne Wiig Storaas Geir Yttervik Peter Mohall Tine Aamodt Anne Kristin Hagesæther Lina Norell NBF 5 Christine Aspelund Anni Onsager Kristin Wexelsen Gøksøyr Rachel Dagnall Åsil Bøthun Peder Istad Gisle Harr NBK A 2 Ylve Thon Nina Bjørkendal NG 4 Anders Kjellesvik Jannik Abel Marius Martinussen Solveig Landa Hedvig S Thorkildsen NNBK 3 Ina Otzko Kristin Tårnes Hanne Lydia Opøien Kristoffersen NTK 3 Anne Stabell Lise Bjørne Linnert Cristine Hoem TBK 3 Ann Lundstrøm Markus Lantto Marius Amdam TF 7 Janine Magelssen Wenche Gulbransen Ottar Karlsen Ingrid Lønningdal Johannes Høie Ida Følling Hilde Hodnefjeld Hanne Ekkern UKS 9 Marianne Hurum Ruben Steinum Karolin

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/landsmoter/1668-innmeldte-delegater-til-nbks-landsmote-2015 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Innkalling til landsmøte i NBK 2011
  til landsmøte i NBK 2011 Innkalling til landsmøte i NBK 2011 Fredag 20 og lørdag 21 mai på Edderkoppen St Olavs plass Oslo Innledning m innholdsfortegnelse s 6 1 Åpning 2 Beretninger og regnskap s 9 37 3 Saker s 38 57 4 Vedtektsendringer s 58 60 5 Handlingsprogram 2011 2013 samt punktene 6 Valg og Avslutning s 61 65 VEDLEGG Vedlegg 1 Vedtekter s 66 70 Vedlegg 2 retningslinjer

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/783-landsmote2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Innkalling til landsmøte i NBK 2011
  i NBK 2011 Landsmøter Innkalling til landsmøte i NBK 2011 Fredag 20 og lørdag 21 mai på Edderkoppen St Olavs plass Oslo Innledning m innholdsfortegnelse s 6 1 Åpning 2 Beretninger og regnskap s 9 37 3 Saker s 38 57 4 Vedtektsendringer s 58 60 5 Handlingsprogram 2011 2013 samt punktene 6 Valg og Avslutning s 61 65 VEDLEGG Vedlegg 1 Vedtekter s 66 70 Vedlegg 2 retningslinjer og

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/landsmoter/783-landsmote2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Innkalling til og referat fra Landsmøtet 8. og 9. mai 2009
  5 Godkjenning av status for observatører side 7 2 Beretning og regnskaper 2 1 Beretning for perioden mai 2007 til mai 2009 side 8 2 2 Regnskaper for 2 2 1 NBK side 36 2 2 2 Solidaritetsfondet side 36 2 2 3 Materialfondet side 36 2 3 Årsberetninger og regnskaper for Billedkunstnernes Vederlagsfond side 36 2 4 Kontrollutvalgets beretning side 37 3 Saker Organisasjon 3 1 Stipendbehandlingen Fremmet av NBKs styre side 38 3 2 Stipendbehandlingen Fremmet av UKS side 46 3 3 NBKs stipendkomité Fremmet av BOA side 48 3 4 Stipendbehandlingen Fremmet av Østfold bildende kunstnere ØBK side 49 3 5 Forslag til nye medlemskriterier Fremmet av NTK side 50 3 6 Medlemskapskriterier Fremmet av BOA side 51 3 7 Opptak av nye medlemmer i distriktsorganisasjonene Fremmet av NBK Agder side 52 3 8 Retningslinjer for Kunstnerisk Råd for opptak i distriktsorganisasjoner Fremmet av Østfold Bildende Kunstnere ØBK side 53 3 9 Organisasjon forslag til arbeidsrutine for NBKs sentralstyre Fremmet av NTK Norske Tekstilkunstnere side 53 3 10 Søknadsfrist Høstutstillingen Fremmet av Tegnerforbundet side 55 3 11 Medlemsgiro Fremmet av Tegnerforbundet side 55 Kultur og kunstnerpolitiske saker 3 12 Rett til lønn honorar i statlig støttede prosjekter Fremmet av BOA side 56 3 13 Honorarfond Fremmet av Østfold bildende kunstnere ØBK side 56 3 14 Innstilling til NBK landsmøtet om å styrke fagpolitisk arbeid Fremmet av BOA side 57 3 15 Arbeidsstipend og GI Fremmet av Østfold Bildende Kunstnere ØBK side 58 3 16 BKH 5 fondet Fremmet av Østfold bildende kunstnere ØBK side 58 3 17 Pensjons og trygderettigheter Fremmet av Tegnerforbundet side 59 3 18 Kulturboikott av staten Israel Fremmet av Norske Grafikere side 60 3 19 Opprop mot staten Israels overgrep Fremmet av UKS side 61 4 Vedtektsendringer NBK 4 1 Stemmerett Fremmet av

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/landsmoter/357-innkalling-referat-landsmote-09 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Landsmøter
  og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Om NBK Landsmøter Landsmøter Innkalling til og referat fra Landsmøtet 8 og 9 mai 2009 NBKs 10 ordinære landsmøte fant sted på Oslo kongressenter Folkets Hus Youngsgate 11 fredag 8 mai og lørdag 9 mai Hele teksten som pdf finner du her 1000 kb Referat finner du her 248 kb Les

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/landsmoter?start=7 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - NBKs organisasjonsmodell
  GI Info om GI Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Om NBK NBKs organer NBKs organisasjonsmodell NBKs organer NBKs organisasjonsmodell Norske Billedkunstnere består av 20 grunnorganisasjoner der 14 er distriktsorganisasjoner og 6 er landsomfattende fagorganisasjoner Oppdatert mai 2007 Medlemsskap i NBK oppnås bare gjennom medlemsskap i en av våre grunnorganisasjoner Ta kontakt

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/nbks-organer/46-nbksorganisasjonsmodell (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Landsmøtet
  fremmes gjennom sentralstyremøte og må være innkommet sentralstyret innen 15 mars Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 1 måned før møtet Grunnorganisasjonene skal gi sentralstyret skriftlig melding om valgte representanter og vararepresentanter senest 14 dager før møtet Landsmøtet 1 Landsmøte som øverste organ Landsmøtet er NBKs øverste organ Vedtak fattet på landsmøte er bindende for NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer 2 Frister Landsmøte holdes annet hvert år i løpet av mai måned Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 3 måneder før møtet Saker til landsmøtet fremmes gjennom sentralstyremøte og må være innkommet sentralstyret innen 15 mars Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 1 måned før møtet Grunnorganisasjonene skal gi sentralstyret skriftlig melding om valgte representanter og vararepresentanter senest 14 dager før møtet 3 Landsmøtets sammensetning Landsmøtet er sammensatt av representanter valgt av grunnorganisasjonenes årsmøter Hver organisasjon møter med en representant for hver påbegynt 50 medlem som har gitt organisasjonen sin hovedstemmerett se eget reglement for hovedstemmerett Hver representant har én stemme Vedtak fattes med alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer noe annet Uten stemmerett møter avgående styre nominasjonsutvalg kontrollutvalg og representanter for administrasjonen 4 Observatører Landsmøtet er lukket Det kan inviteres observatører med begrenset talerett men uten forslags og stemmerett Observatørene skal meddeles til sentralstyret senest 14 dager før møtet og godkjennes av landsmøtet 5 Konstituering av landsmøtet Landsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet 6 Landsmøtesaker Landsmøtet behandler sentralstyrets beretning revidert regnskap for de to siste år kontrollutvalgets beretning saker fremmet av sentralstyret eller grunnorganisasjonene handlingsprogram for kommende periode 7 Valg Landsmøtet velger Leder og seks øvrige sentralstyremedlemmer med 5 varamedlemmer Leder velges først separat Nominasjonsutvalg på tre medlemmer Et medlem velges blant faggruppeorganisasjonene ett blant distriktsorganisasjonene og ett fra UKS kandidater Fem styremedlemmer

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/nbks-organer/67-landsmotet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Nominasjonsutvalg
  styremedlemmer i Billedkunstnernes Vederlagsfond Til sentralstyrevervene foreslår grunnorganisasjonene tre kandidater hver Til nominasjonsutvalg foreslår faggruppeorganisasjonene til sammen seks kandidater distriktsorganisasjonene til sammen seks kandidater og UKS to kandidater Dersom forslag fra grunnorganisasjonene ikke foreligger innenfor den frist som nominasjonsutvalget har fastsatt skal utvalget selv foreslå kandidater Samtlige kandidater skal være forespurt Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig kjønnsmessig geografisk og størst mulig faglig spredning samt et kulturelt mangfold Ved nominasjon av kandidater

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/nbks-organer/71-nominasjonsutvalg (2016-01-13)
  Open archived version from archive