archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Kulturministerens innlegg
  Landsmøter NBKs vedtekter NBKs organer Billedkunstnernes Vederlagsfond Aktuellt og høringer Statsbudsjett Avisinnlegg og GI Info om GI Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Aktuellt og høringer Info om GI Kulturministerens innlegg Kulturministerens innlegg under Kulturrådets årskonferanse 16 november 2011 Linken finner du her 0 søk Følg oss på Facebook Følg oss på

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/infoomgi/952-kulturministerensinnlegg (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - NBK prinsipprogram og referat fra landsmøtet 2011
  NBKs organer Billedkunstnernes Vederlagsfond Aktuellt og høringer Statsbudsjett Avisinnlegg og GI Info om GI Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Aktuellt og høringer Info om GI NBK prinsipprogram og referat fra landsmøtet 2011 NBK prinsipprogram og referat fra landsmøtet 2011 NBKs prinsipprogram Referat fra NBKs landsmøte 2011 0 søk Følg oss på

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/infoomgi/951-nbkprinsipprogramreflm (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Garantiinntekt 2010
  Aktuellt og høringer Statsbudsjett Avisinnlegg og GI Info om GI Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Aktuellt og høringer Info om GI Garantiinntekt 2010 Garantiinntekt 2010 Antallet garantiinntekter for billedkunstere har ligget fast på 267 stk siden 2005 Vi har altså foreløpig klart å stoppe trusselen med å utfase GI ordningen 0

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/infoomgi/620-garantiintekt2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Garantiinntekt 2009
  som har vært med på e postkampanjen til støtte for å bevare garantiinntekten Vi håper den har en langtidseffekt Løken utvalget foreslår at garantiinntektsordningen fases ut og erstattes av arbeidsstipend Garantiinntekten har siden 70 tallet gitt yrkesaktive kunstnere et økonomisk sikkerhetsnett og dermed stor kunstnerisk frihet Å snakke om fattigdomsfelle om en ordning som nettopp har gjort det mulig for mange kunstnere fullt og helt å kunne konsentrere seg om sin kunstneriske virksomhet nettopp fordi ordningen gir dem en viss økonomisk trygghet er etter vår oppfatning direkte misvisende Statsbudsjettet for 2009 ble offentliggjort tirsdag 7 oktober Vi frykter at Kulturminister Trond Giske og departementet allerede med dette budsjettet vil sette i verk utfasingen av garantiinntektene NBK er helt imot dette og vil derfor oppfordre medlemmene til å sende Kulturdepartementet en privat e post som protest mot en eventuell forskuttering av forslaget fra Løken utvalget Forslag til tekst lød slik Jeg oppfordrer Kulturministeren og regjeringen til å opprettholde og utvide garantiinntektsordningen for kunstnerne Avkortingsreglene må fjernes og støtten må økes Hilsen Dersom det allikevel skulle komme negative nyheter i forbindelse med statsbudsjettet vil NBK oppfordre til spontanaksjon utenfor Stortinget onsdag 8 oktober 2008 Vi vil komme tilbake til dette Oslo 26

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/infoomgi/240-garantiinntekt2009 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Løkenutvalgets rapport; forenklet, samordnet og uavhengig
  høringer Info om GI Løkenutvalgets rapport forenklet samordnet og uavhengig Løkenutvalgets rapport forenklet samordnet og uavhengig Kultur og Kirkedepartementet Løkenutvalg har gjennomgått tilskuddsordninger på kulturfeltet Omfattende endringsforslag fra Løken utvalget Hele rapporten klikk her Index og sammendrag finner du her Høringsfristen er 1 september 2009 Pressemelding publisert 10 10 2007 Nr 177 07 Utvalget har bestått av Lene Løken leder direktør FILM KINO Terje Adde kultursjef i Namsos kommune Arnfinn

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/infoomgi/330-lokenutvalgetsrapport (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Løken-utvalget – høringssvar fra NBK
  komité for statlige stipend og NBKs stipendkomité for andre stipend Dette vil ikke bare bety merarbeid for den enkelte søker men også bety dobbelt sekretariatsarbeid m h t registrering søknadsbehandling m m med de merkostnader dette innebærer Behandling av alle stipendsøknadene i én billedkunstnerkomité som i dag har gitt oversikt og mulighet til fordeling vil bli vanskeliggjort dersom de samme søkerne skal vurderes av to ulike komiteer Løken utvalget sier ikke noe om behovet for en koordinering mellom statlige stipend og stipend fra vederlagsfondene heller ikke noe om hvordan dette ev bør gjøres De kollektive vederlagsmidlene som hovedsakelig går til kunstnerstipend har lenge vært en viktig og integrert del av statens kunstnerpolitikk Uten at det tas hensyn til denne realitet er NBK redd for at Løken utvalgets forslag vil medføre betydelige merkostnader og økt byråkrati altså det motsatte av hva som var kulturministerens hensikt med utvalgets arbeid Løken utvalget foreslår at statens stipendkomiteer bør arbeide mer tverrfaglig enn dagens komiteer og foreslår bl a en felles komité for billedkunstnere kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer I de senere år har det ganske riktig vært en tendens til at flere kunstnere går over tradisjonelle faggrenser det legges mer vekt på uttrykk og innhold enn teknikk i det kunstneriske arbeid Men fremdeles er det vesentlige skiller mellom fagene som stipendkomiteene tar utgangspunkt i En stipendkomité for kunsthåndverk må for eksempel ta større hensyn til bruk og teknikk enn en stipendkomité for billedkunst Et eget argument mot sammenslåing til en stor stipendkomité på det visuelle området er at det er i disse kunstnergruppene det finnes størst antall søkere til sammen utgjorde søkere på disse over 50 av alle stipendsøkere på statens stipend i 2007 Løken utvalget foreslår at medlemmene av de statlige stipendkomiteer oppnevnes av Statens kunstnerstipend I Norden har vi lenge vært stolte av hvordan vi har fått til et samarbeid mellom staten og kunstnerne Politikerne har bevilget midler og kunstnernes organisasjoner har i armlengdes avstand fra politikerne oppnevnt fagkomiteer som har fordelt midlene til enkeltkunstnere Demokratiske valg i representative kunstnerorganisasjoner sikrer at stipendkomiteene består av fagenes ypperste representanter og at komiteene får tilstrekkelige bredde og fornyelse Denne modellen har fungert godt for billedkunstnerne i over 100 år Løken utvalget kjenner tydeligvis ikke denne tradisjonen og hvordan den utøves Slik komiteene er oppnevnt i dag kan det for utenforstående være uklart om kunstnerne sitter i komiteene som enkeltmedlemmer eller om de representerer organisasjoner som har oppnevnt dem s 74 Det ville ha vært lett for Løken utvalget å finne statistisk informasjon som for utenforstående kan belyse denne problemstillingen De ville da ha funnet ut at man for eksempel ikke trenger å være medlem av NBK for å bli valgt inn i billedkunstnernes stipendkomité NBKs statistikk viser da også at billedkunstnernes stipendkomité ikke skiller mellom medlemmer og ikke medlemmer blant stipendsøkerne I 2008 var det 41 av søkerne som ikke var medlemmer av NBK mens 34 av de som fikk stipend ikke var medlemmer av NBK For at det skal bli klarere for utenforstående så

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/infoomgi/329-loken-utvalget-horingssvar (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - NBKs pressemelding om Løkenutvalgets innstillinger 2008
  NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Aktuellt og høringer Info om GI NBKs pressemelding om Løkenutvalgets innstillinger 2008 NBKs pressemelding om Løkenutvalgets innstillinger 2008 Norske Billedkunstneres kommentarer til Løkenutvalgets innstillinger 1 Løkenutvalgets forslag om utfasing av Garantiintektene er helt uakseptable for NBK 2 Forslag om at Statens kunstnerstipend skal gis oppnevningsrett til stipendkomiteen istedenfor kunstnerorganisasjoner er et anslag mot demokratiet og

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/infoomgi/268-pressemelding-lokenutvalgets-innstillinger2008 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Info om GI
  om GI Informasjon til medlemmene 09 01 2012 Utfasing av garantiinntekten 10 GI hjemler fjernes Les mer GI innspill fra Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg til Kulturdepartementet 2011 Les mer Høstens arbeid i NBK 2011 Les mer Kulturministerens innlegg under Kulturrådets årskonferanse 16 november 2011 Les mer NBK prinsipprogram og referat fra landsmøtet 2011 Les mer Levekår Billedkunst Tema utga heftet Levekår i 2008 Her finner du en pdf med innholdet Garantiinntekt 2010

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/infoomgi?start=8 (2016-01-13)
  Open archived version from archive