archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Opptakskriterier for distriktsorganisasjonene
  etter 4 5 studieår eller diplom etter 4 studieår får medlemskap i organisasjonen Dette vil også gjelde for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet For søkere med avlagt Bacholorgrad i kunst fra KHIB KHIO NTNU og Høgskolen i Tromsø HITØ Avdeling for kunstfag må utdannelsen også ses i sammenheng med søkerens kunstnerisk aktivitet utsmykkingsoppdrag innkjøp og stipendtildeling Med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med overnevnte KHIB KHIO NTNU og HITØ og skoler som gir rett til lån i lånekassen Hovedfag fra KHIB fagområde fotografi og grafikk Hovedfag fra KHIO fagområde farge og grafikk Gjennomført 4årig studium ved KHIO avdeling Statens kunstakademi Gjennomført 4årig studium ved KHIB Avdeling kunstakademiet Gjennomført 4årig studium ved NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst Kunstakademiet i Trondheim Realkompetanse KUNSTNERISK AKTIVITET Ved siden av formel utdanning gir kunstnerisk aktivitet i forhold til produksjon av separatutstillinger og deltagelse på gruppeutstillinger i inn og utland et viktig bilde av søkerens faglige kvalifikasjoner Nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av stat fylke eller kommune kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder seriøse private museer NBKs 9 ordinære landsmøte 2007 og galleri indikerer et profesjonelt kunstnerskap Videre vil deltagelse på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsendelsesrett være en rettesnor for positiv vurdering Dette gjelder også deltagelse på ulike regionale nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innen ulike kunstneriske felt Deltagelse på ulike kunstmesser gjennom gallerist eller type uavhengige eller selvorganiserte formidlingsarenaer bør også vurderes positivt og i forhold til visningsarenaenes prestisje og kvalitetsrenommé Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet det være seg det museale private frivillige eller kunstnerstyrte der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ og eller relasjonell strategi må også vektlegges I alle sammenhenger må søkeren dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale anmeldelser publikasjoner egendokumentasjon med mer Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/nbksgrunnorganisasjoner/149-opptakskriterier-for-distriktsorganisasjonene (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Normalvedtekter for distriktsorganisasjoner i NBK
  rett til bruk av de av medlemmenes verk som er utgitt offentliggjort eller overdratt eksemplarer av 4 Årsmøtet Årsmøtet er BK s øverste organ Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 uker før møtet Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret innen 4 uker før møtet Bare saker som er fremmet på denne måte kan tas opp og behandles på årsmøtet Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av BK Bare de som er medlemmer av NBK har rett til å delta i avstemninger i saker som gjelder NBKs arbeid se 2 3 ledd Medlem som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem Ingen medlemmer kan ha mer enn tre fullmakter Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1 3 av medlemmene er representert Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles det til nytt årsmøte innen 4 uker Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte men kan bare behandle de saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet Uten stemmerett har følgende adgang til å delta på årsmøtet Årsmøtet behandler Årsmelding og regnskap fra styret Saker fremmet på årsmøtet av eller gjennom styret Arbeidsprogram handlingsprogram Budsjett Fassettelse av kontingent Valg av styre og jury kunstnerisk råd Representanter til NBKs landsmøte 5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 4 ukers varsel når det kreves av Minst 1 10 av medlemmene eller et flertall i styret eller et flertall i kontrollutvalget Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig Sakspapirer skal følge innkallingen Bare den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for kan behandles på møtet 6 Styre Styret er BKs utøvende organ Styret er ansvarlig for at årsmøtets inten sjoner og vedtak blir fulgt Styret består av 3 5 medlemmer og 2 3 varamedlemmer Styret konstituerer seg selv Styremedlemmene velges for en periode på 2 år Styret skal opprette et fagpolitisk og et fagteknisk arbeidsutvalg Innen fagteknisk arbeidsutvalg utpeker styret hvert år styremedlemmer til Kunstnersenter i henhold til gjeldende vedtekter for kunstnersenteret Evt supplerende regler om styrets generelle arbeid 7 Styremøter Det skal avholdes minst styremøter i året Styremøte innkalles med minst 2 ukers varsel Det skal føres protokoll fra møtene Styret er beslutningsdyktig når minst medlemmer eller varamedlemmer er tilstede 8 Jury Kunstnerisk råd Juryen Kunstnerisk råd har ansvar for kunstneriske vurderinger i forbindelse med medlemsopptak utstillinger stipendtildelinger o l Juryen Kunstnerisk råd består av medlemmer med varamedlemmer Varamedlemmene bør supplere juryen for å dekke et fagområde som ikke er representert i juryen Jurymedlemmene velges for en periode på 2 år Juryen konstituerer seg selv Ved juryering av utstillinger i Kunstnersenter skal juryen suppleres med to medlemmer fra styret i kunstnersenteret Det skal føres protokoll fra jurymøter Juryen skal være fulltallig for å være beslutningsdyktig dessuten må vedkommende faggruppe være representert i juryen Ved inhabilitet eller mer varig forfall fra varamedlem bør styret oppnevne ett varamedlem blant jurymedlemmer i andre grunnorganisasjoner i NBK 9 Kontrollutvalg Kontrollutvalget skal

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/nbksgrunnorganisasjoner/594-normalvedtekter-distriktsorganisasjoner (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - NBKs grunnorganisasjoner
  NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her NBKs grunnorganisasjoner Landsdekkende fagorganisasjoner i NBK For oppnevninger og deltagelse i forskjellige fora se den enkelte fagorganisasjons webside For å få kontakt med tillitsvalgte i organisasjonene ta kontakt med organisasjonen Reglene for opptakskriterier varierer i de forskjellige fagorganisasjoner Fulstendige vedtekter finnes på de respektive organisasjoners websider Les mer Side

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/nbksgrunnorganisasjoner?start=7 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Logg inn
  brukerkonto En verifiseringskode vil bli sendt til deg Når du har fått e posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen for så å velge nytt passord E postadresse Send inn 0 søk Følg

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/logg-inn?view=reset (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Logg inn
  her Logg inn Logg inn Skriv inn e postadressen tilknyttet din brukerkonto Ditt brukernavn vil bli sendt til denne e postadressen E postadresse Send inn 0 søk Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter 2013 NBK Grubbegata 14 0179

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/logg-inn?view=remind (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Statsbudsjettet 2015
  Landsmøter NBKs vedtekter NBKs organer Billedkunstnernes Vederlagsfond Aktuellt og høringer Statsbudsjett Avisinnlegg og GI Info om GI Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Administrasjonsmeny Logg inn Du er her Om NBK Statsbudsjettet 2015 Statsbudsjettet 2015 Styreleder Hilde Tørdals leder i Billedkunst om stratsbudsjettet Hele pdf en her 0 søk Følg oss på Facebook Følg oss

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/1608-statsbudsjettet-2015 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Nyhetsbrev fra styreleder
  har foretatt seg den siste tiden Det er store omveltninger i vente med mindre fagorganisasjonene får gehør for sine synspunkter og styret har derfor hatt mange saker på dagsorden Styret har i denne perioden også satt inn ekstra ressurser på styreleder i en periode for å få til ambisjonen vi har om å bedre kunstnerøkonomien ved utstillingsvirksomhet Vi inviterer dere også til innspill om KOROs strategiplan og de to utredningene

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/1509-nyhetsbrev-fra-styreleder (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Felles innspill til statsbudsjett 2015
  Billedkunstpolitisk Historie Administrasjonsmeny Logg inn Du er her Om NBK Felles innspill til statsbudsjett 2015 Felles innspill til statsbudsjett 2015 Norske Billedkunstnere NBK Norske Kunsthåndverkere NK Forbundet Frie Fotografer FFF og Samisk Kunstnerforbund SDS ønsker med dette å komme med et felles innspill til prioriteringene på statsbudsjettet i 2015 Med en grundig stortingsmelding for visuell kunst og tydelige anbefalinger i Kulturutredningen 2014 om å fokusere på kunstproduksjon samt gode signaler

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/1508-felles-innspill-til-statsbudsjett-2015 (2016-01-13)
  Open archived version from archive