archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Om medlemsmøtet om GI på Kunstnernes Hus 21. januar 2012
  medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Administrasjonsmeny Logg inn Du er her Om NBK Om medlemsmøtet om GI på Kunstnernes Hus 21 januar 2012 Om medlemsmøtet om GI på Kunstnernes Hus 21 januar 2012 I panelet satt styreleder Hilde Rognskog nestleder Esther Maria Bjørneboe tidligere leder av stipendkomiteen Marianne Heier nåværende medlem av stipendkomiteen Andrea Lange samt billedkunstnere Mikkel

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/935-medlemsmote21jan2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Nye tider og andre politiske vilkår - Gamle ordninger under press
  den skal fjernes og erstattes med stipend av foreløpig uviss type og lengde Det er ikke blitt foretatt noen gjennomgang eller evaluering av ordningen slik det var forutsatt i Stortingsmelding nr 48 Kulturpolitikk fram mot 2014 fra 2002 Representanter fra Kunstnernettverket hadde 17 oktober 2011et møte med Kulturministeren hvor hun ba kunstnernettverket komme med forslag til omlegging av ordningen til lengre arbeidsstipend og et stipend for eldre kunstnere NBK som er den gruppen som innehar flest GI hjemler 265 stilte seg i utgangspunktet positiv til endringer som kan føre til praktiske og økonomiske forbedringer NBK framholdt imidlertid at det ikke hadde vært anledning til på demokratisk måte å behandle forslaget om avvikling og erstatning av ordningen i alle sine organer og det ble derfor uttrykt forbehold om tilslutningen til konkrete løsninger Siden Kunstnernettverket er en uforpliktende sammenslutning av kunstnerorganisasjoner er en felles holdning til saker derfor avhengig av konsensus Kunstnernettverkets øvrige organisasjoner har i praksis en annen holdning til garantiinntektsordningen enn NBK og man var derfor enig om å være uenig Saken er nå at NBK står ganske så ensom i å fronte et forsvar for ordningen På denne bakgrunnen inviterte NBK i samarbeid med Kunstnernes Hus til et åpent

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/934-nyepolitiskevilkaar (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Utfasing av garantiinntekten! 10 hjemler fjernes
  seg derfor retten til å vurdere et sluttresultat av prosessen på fritt grunnlag Norske Billedkunstnere som er den gruppen som innehar flest GI hjemler stiller seg i utgangspunktet positiv til hovedlinjene til forbedringer og endringer i GI ordningen som legges fram i dette brevet NBK har imidlertid ikke hatt tid til på demokratisk måte å behandle dette i alle sine organer NBK vil derfor uttrykke forbehold om å skissere detaljer i konkret forslag som Kunstnernettverket ønsker å presentere som en felles løsning allerede nå Brevet fra Kunstnernettverket til Kulturministeren anser NBK som innledende samtaler med Kulturministeren og et signal fra oss om vilje til å se på ordningen Imidlertid har vi et inntrykk av at Kunstnernettverket av Kulturdepartementet behandles som en organisasjon og ikke som navnet sier et nettverk NBK mener at brevet til Kulturdepartementet ikke er reelle forhandlinger og svar på en endelig løsning av GI NBK er en demokratisk organisasjon styrt av en medlemsmasse på 2700 medlemmer og 20 grunnorganisasjoner Å forankre en så viktig omlegging i vår organisasjon tar derfor tid Følgende formulering står i NBKs prinsipprogram Hovedmål Norske Billedkunstnere NBK skal ivareta billedkunstnernes faglige ideelle økonomiske og sosiale interesser ved å Sikre vederlag ved visning og annen bruk av billedkunst Fremme økt bruk av billedkunst Arbeide for at alle yrkesaktive kunstnere som fyller GI kriteriene får en garantert minsteinntekt Sikre at billedkunstnerne skal kunne bo og arbeide hvor de ønsker i landet Utvide rammene for stipendpolitikken Styrke billedkunstnernes opphavsrettslige vern Fremme forståelse for billedkunst Forsvare ytringsfriheten Dette er så viktige prinsipper for Norske Billedkunstnere som organisasjon at å presentere og informere om forslag til omlegging av en ordning før denne er behandlet på en demokratisk måte og er forankret i organisasjonen ville vært utilbørlig av styret Dette innebærer at skal vi arbeide videre med GI utover det som står skrevet i prinsipprogrammet må vi bruke tiden fremover på å gå grundig igjennom konsekvensene Her er hovedmålet klart bevare og styrke GI ordningen gjennom å drøfte dagens ordning sett i sammenheng med forslag til alternativer I dette arbeidet kan vi presentere forslag til ordninger men med en betingelse av at de skal fungere bedre enn dagens GI ordning Her blir viktige spørsmål fordelingen av hjemler politiske forhold og økonomiske virkninger Her er det mange spørsmål og mye som må drøftes før vi tar endelig stilling til en eventuell omlegging Som Styreleder i Norske Billedkunstnere har jeg stor respekt for det arbeidet som ble gjort på 70 tallet og innføring av GI Ikke minst i hvor stor grad grunnlaget for ordningene var tuftet på billedkunstnernes økonomiske handlingsrom og hverdag Å godta et tallfestet forslag utarbeidet på en uke av en ordning som har eksistert i 40 år og som vi ikke vet er bedre enn eksisterende ordning vil være svært uheldig for vår organisasjon Ikke minst kan ikke jeg som styreleder stå inne for et vedtak om omgjøring av GI på et styremøte uten at dette er blitt diskutert grundig i organisasjonen Spesielt ser vi det også som

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/922-utfasinggi (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Garantiinntekten i fare!
  for 2012 Utfasing av garantiintektsordningen er helt uakseptabelt for Norske Billedkunstnere Stortinget og regjeringen oppfordres til å opprettholde og utvide garantiinntektsordningen for kunstnerne Avkortingsreglene må fjernes og støtten må økes Garantiinntekten har siden 70 tallet gitt yrkesaktive kunstnere et økonomisk sikkerhetsnett og med dette en stor kunstnerisk frihet Denne ordningen gjør det mulig for 265 billedkunstnere å kunne konsentrere seg fullt og helt om sin kunstneriske virksomhet Utfasingen av garantiinntektene

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/920-garantiinntektenifare (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Høstens arbeid i NBK 2011
  Landsmøter NBKs vedtekter NBKs organer Billedkunstnernes Vederlagsfond Aktuellt og høringer Statsbudsjett Avisinnlegg og GI Info om GI Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Administrasjonsmeny Logg inn Du er her Om NBK Høstens arbeid i NBK 2011 Høstens arbeid i NBK 2011 Informasjonsskriv last ned pdf en her 0 søk Følg oss på Facebook Følg oss

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/915-hostensarbeidnbk (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Valg stipkom og jury
  høstutstillingens jury Den Nasjonale Jury skal velges Stipendkomiteen består nå av 10 medlemmer med størst mulig faglig spredning innenfor kunstneriske disipliner Det velges 2 vara for hvert medlem Den Nasjonale Jury består av 6 medlemmer sammensatt på samme måte som for stipendkomiteen Det velges 1 vara for hvert medlem Medlemmer av NBKs grunnorganisasjoner og grunnorganisasjonene oppfordres til å nominere kandidater Det bes om at de foreslåtte kandidater begrunnes og presenteres og at det klart kommer fram hvilket verv stipendkomiteen eller Den Nasjonale jury de foreslås til De foreslåtte kandidater må være spurt om de ønsker å stille til valg og ha sagt seg villige De nominerte må selv oppgi hvilke faggrupper eller disipliner de jobber innenfor Kandidatene kan ikke være inhabile i forhold til søkerne Kandidatene skal fylle ut nomineringsskjema for stipendkomité og jury med erklæring om habilitet og taushetsplikt som sendes til NBK Opplysninger om tidspunkt for arbeidet og honorar er også med Etter sommeren vil nominasjonskomiteen 5 medlemmer utarbeide et forslag til disse vervene Forslaget og liste med samtlige nominerte kandidater sendes deretter til NBKs medlemmer for uravstemning Ta kontakt med din grunnorganisasjon dersom du har forslag Det vises for øvrig til vedtekter og regler for valg Opplysninger

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/801-valgstipkomjury (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Landsmøtets viktigste sak
  finner du her Dette betyr at antall medlemmer i stipendkomiteen går fra 14 til 10 medlemmer som representerer et bredest mulig utvalg av fagteknikker Nominasjonsutvalget går fra 3 til 5 medlemmer som arbeider i henhold til sitt mandat Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig kjønnsmessig geografisk og størst mulig faglig spredning samt et kulturelt mangfold Fra sakspapirene Grunnorganisasjonene og enkeltmedlemmer nominerer kandidater på fritt grunnlag Kandidatene gir opplysning til nominasjonsutvalget om sin faglige tilhørighet Nominasjonsutvalget gis en instruks for valg av stipendkomite og valg av Høstutstillingens jury Nominasjonsutvalget setter sammen liste av foreslåtte kandidater 1 Dele kandidater inn i 5 grupper som arbeider innenfor sammenlignbare fagfelt 2 Fordele nominerte kandidater for å sikre representasjon av alder kjønn fag geografisk og kulturelt mangfold Liste med forslag til kandidater på stipendkomite og navn på samtlige innsendte kandidater går ut til medlemmene for valg Medlemmene stemmer på to kandidater uavhengig av kandidatens faglige tilhørighet KONSEKVENS De forskjellige faginndelingene blir bedre tatt vare på Faggrupper som skal være representerte blir bestemt av innkomne forslag til kandidater Nye fagområder blir enklere å inkludere Nominasjonsutvalget får et bedre fundament til å sette sammen et forslag hvor de fleste teknikkene er representerte Nominasjonsutvalget får bedre mulighet til å oppfylle

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/794-landsmotetsviktigstesak (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Kulturens andel av tippemidlene
  NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Administrasjonsmeny Logg inn Du er her Om NBK Kulturens andel av tippemidlene Kulturens andel av tippemidlene Arbeiderpartiet fremmer på helgas landsmøte forslag om å øke idrettens andel av tippemidlene fra 46 5 til 64 Kulturens andel reduseres tilsvarende noe som betyr en reduksjon på 630 millioner for kulturaktiviteter i hele landet Dette må vi prøve å stoppe Gjør denne underskriftskampanjen kjent blant dine

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/779-kulturandel (2016-01-13)
  Open archived version from archive