archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Garantiinntekten i fare igjen!
  NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Administrasjonsmeny Logg inn Du er her Om NBK Garantiinntekten i fare igjen Garantiinntekten i fare igjen I forslag til kvotefordeling fra Kulturdepartementet blir det iverksatt en utfasing av garantiinntekten Fire garantiinntektshjemler er nå foreslått fjernet hvorav to fra billedkunstnerne Billedkunstnernes stipendkomite er sterkt uenig i dette og har sendt ut en resolusjon der de mener at en slik utfasing er helt uakseptabel Les resolusjonen her Tips

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/716-garantiinntektenifareigjen (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Ledermøte for NBKs grunnorganisasjoner
  om GI Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Administrasjonsmeny Logg inn Du er her Om NBK Ledermøte for NBKs grunnorganisasjoner Ledermøte for NBKs grunnorganisasjoner Til NBKs grunnorganisasjoner styre og kontrollutvalg Det innkalles til ledermøte i NBK Fredag 11 juni 2010 kl 10 00 16 00 Møtet avholdes på Hotell Scandic Edderkoppen St Olavs Plass i

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/596-ledermote (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Fakta om arbeid på atelieret og NAVs meldekort
  er delvis ikke riktig Dette kan være greit å være klar over men spørsmålet er om det å benytte seg av regelen er å selv undergrave yrket vårt I følge regelverket til NAV i forhold til føring av timer på meldekortet trenger du som kunstner ikke å føre timer for Den ordinære øving som ikke knytter seg til betalte oppdrag Det vil si at du kan gjøre generelle utforskninger utprøvinger på atelieret som ikke er direkte knyttet til betalte oppdrag Les utdrag fra rundskrivet til 11 7 om meldeplikt og profesjonelt kunstnerisk arbeid nedenfor Profesjonelt kunstnerisk arbeid Kunstnere skal føre opp de timer de utøver herunder kommer forberedelser innøving til konkrete oppdrag konserter utstillinger m m sitt yrke Timetallet kan dersom ikke annet er mulig fastsettes etter skjønn i samråd med NAV kontoret Den ordinære øving som ikke knytter seg til betalte oppdrag trenger ikke føres opp En kunstner som er tildelt eller i stønadsperioden blir tildelt et arbeidsstipend fra Statens kunstnerråd eller tilsvarende stipend anses for å inneha 50 prosent av full stilling i den perioden vedkommende mottar stipend Stipendet blir innberettet som lønn og han hun skal føre opp 18 5 timer på uke 1 og 19 0

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/sosiale-rettigheter/1251-fakta-om-arbeid-pa-atelieret-og-navs-meldekort (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Alderspensjon
  fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler Pensjonssystemet har i de senere år blitt lagt om til å knyttes tettere til inntektsstørrelse arbeidstilknytning eller private løsninger Det vil si at hvis du har hatt jevnt over lave inntekter vil man ende opp som minstepensjonist med mindre man tegner tileggsforsikring Summen av utbetalt pensjon vil være summen av ytelser fra folketrygden tjenestepensjonsordninger fra arbeidsgiver og egen sparing Alderspensjon fra folketrygden skal sikre deg inntekt til livsopphold fra du fyller 67 år Hovedregelen sier at du må ha bodd i Norge i minst tre år etter fylte 16 år og at du fortsatt er medlem av folketrygden Alderspensjon består av grunnpensjon og tilleggspensjon Full grunnpensjon og særtillegg tilsvarer minstepensjon Full grunnpensjon får du hvis du har bodd i Norge i 40 år For enslige tilsvarer full grunnpensjon grunnbeløpet Tilleggspensjon beregnes ut fra arbeidsinntekt og hvor mange år du har hatt arbeidsinntekt For å få full folketrygdpensjon i Norge kreves det 40 års botid i landet fra og med fylte 17 år Tjenestepensjoner er innført for de fleste yrkesgrupper Tjenestepensjon kan ytes ved arbeidsslutt før folketrygdens alder er oppnådd Den i dag mest kjente ordningen er AFP Avtalefestet pensjon Finansiering av disse ordningene går

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/sosiale-rettigheter/112-alderspensjon (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Sykepenger og forsikring
  fra første dags sykdom med egenmelding eller legeattest får selvstendig næringsdrivende utbetalt kun 65 fra og med dag 17 Beregningsgrunnlaget for sykepenger er den pensjonsgivende inntekt personinntekten Info fra NAV om sykemelding finner du her Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende kan du tegne en tilleggsforsikring hos NAV hvis du vil ha bedre rettigheter dersom du blir syk Forsikringen gir deg økt økonomisk sikkerhet ved sykdom og er fullt ut fradragsberettiget ved ligningen Forsikringspremien revideres årlig I 2013 ser reglene slik ut Hvis du vil ha sykepenger fra dag én må du betale 3 1 prosent av sykepengegrunnlaget Dette grunnlaget er et gjennomsnitt av de tre siste årenes pensjonsgivende inntekter personinntekten Eksempel Med gjennomsnittlig inntekt 300 000 i året vil du måtte betale 9 300 pr år Full dekning fra første sykedag koster 10 koster 30 000 Full dekning fra 17 sykedag koster 2 7 koster 8 700 pr år 65 dekning fra første sykedag koster 5 400 pr år Frilansere NAV regner ut premiegrunnlaget for frilansere ut fra det du kan dokumentere av inntekt Du må legge ved dokumentasjon på forventet inntekt Eksempler på dette kan være selvangivelse lønns og trekkoppgave lønnslipper eller kopi av oppdragsavtaler NAV gjør en individuell

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/sosiale-rettigheter/109-sykepenger (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Kjemisk arbeidsmiljø
  INNHOLD Det er flere avgrensninger i stoffet Billedkunstnere kan være utsatt for belastninger i arbeidet av mange slag Kjemiske stoffer er bare en del av dette og med all sannsynlighet ikke det viktigste Feilbelastninger og overbelastninger av muskelskjelettapparatet er en gruppe faktorer som nok betyr mer Dette og miljøet knyttet til f eks fysikalske faktorer som stråling blir ikke belyst Stoffet begrenser seg til maleri grafiske teknikker og skulptur Selv

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/praktiskerad/1430-kjemisk-arbeidsmiljo (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Gjesteatelier i Norge
  å kunne se den Aust Agder Station Nordica Nelaug Buskerud Hval Kulturstasjon Hønefoss Finnmark Bar Internasjonal Kirkenes Finnmark Iver Jåks artist in residency Finnmark Berlevågatelierene Kvitbrakka Finnmark Vadsø Lyset i Varanger Hordaland AIR Bergen Hordaland Messen i Ålvik Hordaland Ryvarden fyr Nord Trøndelag Spillum Dampsag Nordland Litløy fyr i Vesterålen Nordland Kunstkvarteret Lofoten Nordland Svolvær Kunstnerhuset Oslo Edvard Munchs atelier Ekely Oslo Rådhusatelierene Rogaland div kunstnerboliger Rogaland Sandnes by artists

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/gjesteatelier/244-gjesteatelier-i-norge (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Gjesteatelier i Norden
  Dutrupgaard Nordsjælland DANMARK FAIR København DANMARK Gammel Have nytt atelier er under bygging DANMARK Guldagergård Skælskør DANMARK Tranum Strandgård Jammerbugt Nordjylland FINLAND Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö den finske kunstnerorganisasjonenes nettsted for gjesteatelier FINLAND Saksala Art Radius FINLAND Arists residency SUMU GRØNLAND Artist Retreat Upernavik ISLAND The association of Icelandic Visual Artists SIM ISLAND Baer i Skagaströnd ISLAND Herhúsid i Siglufjördur ISLAND Nes Skagaströnd ISLAND Skaftfell i Siglufjördur NORDEN Kulturkontakt Nord erstatter

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/gjesteatelier/245-gjesteatelier-i-norden (2016-01-13)
  Open archived version from archive