archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Avtaler og vedtekter
  opptak eller kopi av medlemmenes verk prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner innspilling eller kopiering av opptak av medlemmets verk prestasjoner for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmets verk prestasjoner 5 inngå bindende avtaler om vederlag for bruk

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/avtaler-nbk-har-inngat-med-andre/128-avtaler-og-vedtekter (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Om bokføringsloven
  i utgangspunktet fritt velge oppbevaringsmedium papir elektronisk mv Dette betyr at dokumentasjon på papir kan skannes og at papirdokumentasjonen deretter kan makuleres Dette betyr også at for eksempel summeringsstrimler fra kassaapparat kan oppbevares elektronisk Det kreves at regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og at det skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden Mer fleksible krav til ajourhold Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier For bokføringspliktige som ikke har pliktig regnskapsrapportering mer enn én gang pr år herunder billedkunstnere settes det et minstekrav til ajourhold på fire måneder Bokføringspliktige med svært lite transaksjonsvolum mindre enn 300 bilag er unntatt fra plikten til ajourhold hver fjerde måned I slike tilfeller antas det å være tilstrekkelig å holde orden på bilagene for å opprettholde den nødvendige oversikt og for å sikre de eksterne interesser For disse gruppene er den nye lovgivningen en lemping i forhold til gjeldende regler som krever ajourhold minst hver annen måned Krav til salgsdokumentets innhold Det er stilt krav om at kjøperens navn og kjøperens adresse eller organisasjonsnummer skal angis i salgsdokumentet og dette gjelder både ved kontantsalg med visse unntak og kredittsalg Krav til kassaapparat Ny bokføringslov

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/lover-og-korrespondernde-avtaler/163-om-bokforingsloven (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Kulturloven
  kulturvirksomhet Kulturloven 2007 Loven har til formål å fastlegge offentlige styresmakters ansvar for å fremme og legge til rette for et brett spekter av kulturvirksomhet slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk Kulturvirksomhet er definert i loven som a skape produsere utøve formidle og distribuere kunst og andre kulturuttrykk b verne om fremme innsikt i og videreføre kulturarv c delta

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/lover-og-korrespondernde-avtaler/127-kulturloven (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Bibliotekvederlagsloven
  skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet Ordningen er ment å stimulere til økt produksjon av bøker med mere Vederlaget ytes kollektivt og utbetales til slike fond som forvaltes av de aktuelle opphavsmannsorganisasjoner Vederlaget beregnes etter en sats for hver utlånsenhet For bøker er utlånsenheten ett bind Ved beregning av antallet utlånsenheter legges til grunn de verk som er utgitt i Norge og som disponeres til utlån ved offentlig

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/lover-og-korrespondernde-avtaler/125-bibliotekvederlagsloven (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Følgerett (Droit de suite)
  prosentandel av salgssummen og utbetales til den enkelte kunstner som har fått sitt verk videresolgt Med videresalg menes ethvert salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang BONO er godkjent av Kulturdepartementet som eneste innkrevings og fordelingsorganisasjon for følgeretten og utfører dette på vegne av alle norske og utenlandske kunstnere som er omfattet av følgeretten BONO har samordnet innkreving av følgerettsvederlag med 5 avgiften på offentlig

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/lover-og-korrespondernde-avtaler/124-folgerett (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Avtale om visningsvederlag
  og Korrespondernde Avtaler Avtale om visningsvederlag Avtale om visningsvederlag Vederlaget fastsettes gjennom en avtale mellom Staten på den ene side og Norske Billedkunstnere Norske Kunsthåndverkere Forbundet Frie Fotografer og Sàmi Daiddacehpiid Searvi på den andre siden Avtalen inngås vanligvis for 4 år av gangen og omfatter vederlagsberegning og fordeling av vederlaget Det er inngått en voldgiftsavtale privat rettergang mellom kunstnerorganisasjonene som regulerer fordelingen Gis som vederlag gjennom årlige bevilgninger over

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/lover-og-korrespondernde-avtaler/122-avtale-om-visningsvederlag (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Lov om visningsvederlag
  v Visningsvederlaget 1993 For offentlig visning av eksemplarer i offentlig eie av verk av billedkunst og kunsthåndverk og fotografiske verk skal det ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet Det samme gjelder for offentlig visning av slike eksemplarer som er eid av institusjoner som mottar støtte fra det offentlige Staten skal kompensere for den gratis bruk publikum gjør av kunstverk som er plassert i og utenfor offentlig bygg og museer

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/lover-og-korrespondernde-avtaler/121-lov-om-visningsvederlag (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Åndsverkloven
  litterært vitenskapelig eller kunstnerisk verk har til å forføye over verket ved å fremstille eksemplarer av og gjøre verket tilgjengelig for allmennheten Forutsetningen for opphavsrettsvernet er at verket er resultatet av en original og individuelt preget åndsvirksomhet fra opphavsmannens side Opphavsretten oppstår ved selve frembringelsen og det er ingen krav til registrering eller lignende Opphavsrettsvernet omfatter ikke bare verket i opprinnelig form men også i endret skikkelse i oversettelse eller bearbeidelse Vernet er imidlertid begrenset til selve utformingen av verket og omfatter ikke ideer teknikker metoder eller lignende som ligger bak frembringelsen av dette Opphavsretten er tidsbegrenset som hovedregel til 70 år etter opphavsmannens dødsår Ansattes opphavsrett I utgangspunktet har den ansatte selv opphavsrett til de verk som skapes i arbeidstiden i et firma om ikke annet er nevnt i arbeidskontrakten Likevel kan det som en følge av arbeidsforholdet være slik arbeidsgiveren får den rett over verket som er nødvendig og rimelig hvis arbeidsavtalen skal nå sitt formål men heller ikke mer Arbeidsgiverens rettigheter er begrenset til den type bruk som arbeidsforholdet tilsier Skal samme verk brukes i annen sammenheng har arbeidstakeren opphavsretten I tillegg til egentlig opphavsrett regulerer loven også de såkalte nærstående rettighetene det vil si rettigheter som

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/lover-og-korrespondernde-avtaler/120-andsverkloven (2016-01-13)
  Open archived version from archive