archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Spørsmål og svar om stipend
  uten filendelser skjønner ikke systemet hva det er og klarer ikke laste opp Jeg jobber med video hvordan skal jeg laste opp det NBK har nå laget en løsning for å laste opp video i søkerportalen for DVD inntil 70 MB Søker du med video som er større enn det må du krysse av for at du sender DVD en i posten Husk å skrive inn tittel 7 minutters lengde Bruk gjerne still eller installasjonsbilder i tillegg Hvordan vet jeg at søknaden er registrert Du vil motta en e post når du klikker for å bekrefter søknaden og deretter Send inn stipendsøknaden I e posten er det oppført hva du har søkt på og hvilke dokumenter og kunsteriske vedlegg du har lastet opp Hvordan kan jeg sjekke om søknaden i søkerportalen er OK Du logger deg inn på nytt og sjekker om alle tekster og bilder ligger der NBK og stipendkomiteen ser det samme som du ser Gamle søknader der fristen er gått ut vil ligge der i et par år Hvorfor må jeg legge ved ligningsattest når jeg søker om stipend OBS Det er i 2016 ikke lenger nødvendig å legge ved ligningsattest Ligningsattesten er en bekreftelse på ditt personnummer og har ingenting med inntekten å gjøre Du kan også bruke passet som en slik bekreftelse Hvordan får jeg digitalisert ligningsattesten Du kan enten skanne inn ligningsattesten eller ta bilde av den med digitalkamera eller telefon Du kan også laste den ned fra Altinn Hva skjer med søknaden etter at den er ferdig behandlet Etter at søknadom stipend er ferdig behandlet av stipendkomiteen skrives det protokoller som sendes til Statens kunstnerstipend Billedkunstnernes Vederlagsfond Bildende Kunstneres Hjelpefond m fl De instilte søkerne og deres søknader blir kontrollert for å sjekke at de innfrir kravene i de enkelte stipends kriterier Utvalget

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/sporsmal-og-svar-om-stipend?start=8 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Statens stipender
  skal erstatte garantiinntekten Stipend for etablerte kunstnere har en varighet på ti år med mulighet for ti års forlengelse Stipend for seniorkunstnere gjelder for kunstnere som er 57 år eller eldre i tildelingsåret Øvre aldersgrense for å inneha begge stipend er 67 år De nye stipendene avkortes ikke i motsetning til garantiinntekten Dette sikrer stipendiatene større økonomisk forutsigbarhet Det innføres et inntektstak som gjelder for de som tjener mye over flere år Statens arbeidsstipend inntil 5 år AS Arbeidsstipendet skal gi kunstnere anledning til å arbeide med prosjekter eller fordypningsoppgaver Stipendet kan tildeles for inntil 5 år det legges vekt på søkerens beskrivelse av kunstneriske planer Stipendet var i 2011 på kr 190 000 pr år Statens arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere ASY Stipendet skal gi yngre kunstnere i etableringsfasen anledning til å utvikle seg kunstnerisk og sette dem bedre i stand til å leve av sitt virke Kunstneren skal ikke være over 35 år i det året søknaden sendes inn selv om det kan gjøres unntak på dette i særskilte tilfeller Utdannelse må være avsluttet året før eller tidligere for at stipendet kan tildeles Stipendet var i 2011 på kr 190 000 pr år og det tildeles fra et

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/retningslinjeromenkeltestipend/271-statensstipender (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Billedkunstnernes Vederlagsfonds Stipend
  Retningslinjer om enkelte stipend Billedkunstnernes Vederlagsfonds Stipend Billedkunstnernes Vederlagsfonds Stipend Du kan lese mer om hvordan Vederlagsfondet får sine midler som de deler ut til stipend her I 2012 delte Vederlagsfondet ut i alt 271 stipend på til sammen kr 37 300 000 med følgende stipendprofil 20 stk andre års utdeling av 2 årige stipend à kr 200 000 25 stk første års utdeling av 2 årige stipend à kr

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/retningslinjeromenkeltestipend/718-billedkunstnernesvederlagsfonstip (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Bildende Kunstneres Hjelpefond
  etter innstilling fra et kunstfaglig kompetent innstillingsorgan stipendkomité Stipend tildeles på kunstfaglig grunnlag innenfor de kriteriene som er satt for de enkelte ordningene Stipend kan søkes av kunstnere uansett kjønn bosted kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet Pr 2008 er det følgende begrensninger på målgruppen Studenter uansett grad kan ikke motta fondets stipender Innehavere av garantiinntekt kan ikke motta fondets stipender Bildende Kunstners Hjelpefond Stipend Stipendene kan ikke søkes av innehavere av

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/retningslinjeromenkeltestipend/276-bkh (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Informasjon om diverse legat
  til utdeling tildeles enkelte legatporsjoner med retningslinjer fra de forskjellige legatene NBK legat er slått sammen av Borghild og Wilhelm Melings legat Knut Hamsuns legat Fride og Oscar Wergelands legat Unni Kiellands legat Ruth og Alf Lundebys legat Ragnhild og Alf Løvbergs legat Inger og Edvard Munchs legat Rolf E Stenersens legat Øistein Thurmanns legat Claudine og Adolph Tidemands legat Anne og Olav Evenstads legat I F Eckersbergs legat og

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/retningslinjeromenkeltestipend/471-infolegatene (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Garantiinntekt
  du NBKs kunstneriske kriterier for GI Betingelse for søknad tildeling Statens garantiinntekt for kunstnere kan tildeles yrkesaktiv kunstner som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats Ved tildeling av garantiinntekt skal det bare legges vekt på søkerens kunstneriske innsats dens omfang og den kunstneriske kvalitet Garantiinntektens størrelse Garantiinntektens maksimumsbeløp skal til enhver tid tilsvare et beløp i statens regulativ og fastsettes hvert år i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling Beregning av garantiinntekt til utbetaling Maksimumsbeløpet utbetales de kunstnere som er tildelt garantiinntekt og som ikke har egeninntekt som overstiger fribeløpet For kunstnere som har hatt høyere egeninntekt reduseres utbetalingen av garantiinntekt med 65 prosent av den del av egeninntekten som overstiger fribeløpet Egeninntekten Egeninntekten fastsettes på bakgrunn av alminnelig inntekt nettoinntekt to år før garantiinntektsåret Egeninntekt er kunstnerens alminnelige inntekt nettoinntekt ved skatteligningen med fradrag av utbetalt garantiinntekt eller statens arbeidsstipend i vedkommende inntektsår Varighet En kunstner som er tildelt statens garantiinntekt for kunstnere beholder retten til denne inntekt inntil vedkommende når folketrygdens pensjonsalder med mindre annet inntreffer Garantiinntekt kommer til utbetaling også under sykdom som berettiger til sykepenger Dersom det blir vedtatt at garantiinntektsordningen skal opphøre eller begrenses skal de kunstnere som innehar garantiinntekt og berøres av forholdet på annen måte gis tilfredsstillende støtte frem til folketrygdens pensjonsalder såfremt de for øvrig ville oppfylt kravene til garantiinntekt Betingelse for å motta garantiinntekt krav til rapportering For å beholde rett til å motta garantiinntekt må kunstneren være yrkesaktiv som kunstner Når det er gått fem år fra tildelingen av garantiinntekt til en kunstner og senere hvert tredje år foretas en vurdering av om vedkommende fortsatt kan anses som yrkesaktiv kunstner Vurderingen foretas av Utvalget etter innstilling fra sakkyndige komiteer Finner Utvalget at en kunstner ikke lenger er yrkesaktiv som kunstner faller retten til garantiinntekt bort Det samme gjelder

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/retningslinjeromenkeltestipend/106-garantiintekt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - NBKs kunstneriske kriterier for Statens garantiinntekt for kunstnere
  10 ganger på kollektivutstillinger eller gruppeutstillinger med høyt faglig nivå regionalt nasjonalt eller internasjonalt Utstillingene skal være arrangert i og av seriøse utstillingsinstitusjoner Under dette punktet regnes også seriøse formidlingsprosjekt utenfor den kunstinstitusjonelle rammen B individuelle prosjekt og utstillinger Søker må minst ha gjennomført 6 separatutstillinger i galleri og eller individuelle formidlingsprosjekt med høyt faglig nivå C innkjøp Søker må minst ha 3 innkjøp av regionalt eller nasjonalt museum eller samling i inn eller utland med høyt faglig nivå D stipend Søker må minst ha mottatt 5 stipend etter innstilling fra kompetent innstillingskomite NBK styret fastsetter hvilke stipend som gir kompetanse E utsmykkingsoppgaver Søker må minst ha gjennomført 3 utsmykkingsoppgaver i offentlig tilgjengelige rom i inn eller utland Dette kan være verk av permanent så vel som midlertidig karakter Større innkjøp av enkeltverk til utsmykkingsformål kan også vurderes under dette punktet Prosessen for oppdrag skal ha en kunstfaglig seriøs forankring gjennom jury eller kurator På nasjonalt nivå vil oppdragsgiver som benytter Kunst i Offentlige Roms regelverk for prosedyre indikerer god kvalitetssikring av oppdraget F konkurranser Søker må minst ha 2 premieringer i andre konkurranser fra inn eller utland Premissene for konkurransen e skal ha en kunstfaglig seriøs forankring gjennom jury

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/retningslinjeromenkeltestipend/1070-nbks-kunstneriske-kriterier-for-statens-garantiinntekt-for-kunstnere (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Tildeling stipend 2015
  stipend Tildeling stipend Tildeling stipend 2015 Tildeling stipend 2015 Statens kunstnerstipend Stipend for seniorkunstnere stipend for etablerte kunstnere arbeidsstipend arbeidsstipend for yngre diversestipend og diversestipend for nyutdannede Bildende Kunstneres Hjelpefond 3 årig kunstnerstipend à 210 000 pr år 1 årig kunstnerstipend à 210 000 stipend for eldre billedkunstnere à 110 000 Bildende Kunstneres Vederlagsfond 3 årig stipend à 250 000 pr år 1 årig stipend à 150 000 og 1

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/tiledlingerstipend/1652-tildeling-stipend-2015 (2016-01-13)
  Open archived version from archive