archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NBK Stipendutstilling 2015 - Stipendutstillingen - Kategori: Stipendutstilling 2015
  kunstnere Plate 2 Astrups Horn 2015 Tonje Bøe Birkeland Statens arbeidstipend for yngre nyetablerte kunstnere 1 år analogous desires Tatiana Lozano Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 150 000 Hemmelig liv Marius Engstrøm Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 100 000 Environmental Residue Gunnhilde Høyer Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 150 000 The Yezidi Girl Gelawesh Waledkhani Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 150 000 Français Avancé Camilla L Haukedal Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/stipendutstillingen/index.php/stipendutstilling-2015?page=13 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NBK Stipendutstilling 2015 - Stipendutstillingen - Kategori: Stipendutstilling 2015
  Statens diversestipend for nyutdannede kunstnere Drunken natt DAVOOD ZANDIAN Statens diversestipend for kunstnere Allting er i villighet Nils Thomas Økland Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 150 000 The emotional aspect of things Beatrice Persson Statens diversestipend for nyutdannede kunstnere FORM CLASS Stacy Brafield Billedkunstneres Vederlagsfond ettårig stipend á 100 000 Who is afraid of red and blue Mette L orange Statens diversestipend for kunstnere The Constant Cognitive Collapse Rina Eide

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/stipendutstillingen/index.php/stipendutstilling-2015?page=14 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NBK Stipendutstilling 2015 - Stipendutstillingen - Kategori: Stipendutstilling 2015 - Bilde: When corners turn to be curves
  76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Forrige Neste 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/stipendutstillingen/index.php/stipendutstilling-2015/when-corners-turn-to-be-curves-108 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Stor lønnsreform for stipendene!
  tre årig lønnsreform som vi i de visuelle kunstnerorganisasjonene fremmet krav om i vår og som Kunstnernettverket valgte å støtte i budsjetthøringene i høst Vi er veldig glade for at dette nå blir en realitet og at en styrking av kunstnerstipendene har fått så bred støtte både blant de øvrige kunstnerorganisasjonene og på Stortinget sier styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal Budsjettavtalen viser at politikerne tar funnene fra Kunstnerundersøkelsen 2013 på alvor Undersøkelsen som ble offentliggjort i vinter viste at de aller fleste kunstnergruppene deriblant billedkunstnere og kunsthåndverkere har hatt en nedgang i kunstneriske inntekter i en periode med en svært ekspansiv kulturpolitikk Kulturløftet 1 og 2 bidro dessverre lite til kunstnerøkonomien på det visuelle feltet Tiden er inne for å satse fokusert på kunstnerøkonomien og kunstnerstipendene er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette i tillegg til vårt pågående arbeid med vederlag og honorarer for utstillinger KrF og Venstre har nok en gang vist at de tar vare på kunstnernes interesser slik de også var helt avgjørende for å redde de 10 årige stipendene i budsjettforhandlingene høsten 2013 sier Lise Stang Lund styreleder i Norske Kunsthåndverkere Støtte til reformen er å ta problemene i kunstnerøkonomien på alvor fordi den er treffsikker blant de kunstnergruppene som har aller dårligst inntekt fra sitt kunstneriske virke Kunstnerundersøkelsen 2013 viser med all tydelighet at kunstnerøkonomien er under sterkt press og da må samfunnet sørge for at i hvert fall de statlige kunstnerstipendene har en forsvarlig størrelse og lønnsvekst Det er på høy tid at vi nå får en opprydning i form av en lønnsreform for stipendene og garantiinntektene som legger nye prinsipper for nivå og lønnsvekst til grunn At kunstnerorganisasjonene nå lykkes med bred politisk oppslutning om dette er historisk sier Hilde Tørdal Norske Billedkunstnere Norske Kunsthåndverkere Forbundet Frie Fotografer og Samisk Kunstnerforbund

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/198-forsiden/1738-stor-lonnsreform-for-stipendene (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Forside
  Hanne Borchgrevink Blå vegg II Selma Lillefjære I need some space 3 Linn Hoseth Pleasure of the day Apichaya Wanthiang Without Waiting for her Reply 2014 Agnes Btffn Braastad Tiffon Burq Abtffn Tove Kommedal EKHO Cathrine Ruud Along A Certain Path no 4 Jiska Huizing Atlas of Bergen Utstillingen viser verk av kunstnere som ble tildelt stipend gjennom NBKs stipendkomité Utstillingen er frivillig og 141 kunstnere har lastet opp ett verk hver KUNSTNERAKSJONEN fortsetter kunstneraksjonen fortsetter som planlagt og er på ingen måte avlyst Vi vil takke for gode krefter i det politiske som har resultert i at vi får beholde midlene til Statens Kunstnerstipend Norske Billedkunstnere fortsetter å kjempe for alle områder av kunstfeltet i Norge UDs reisestøtte Norsk Kulturråd og store deler av kunstlivet er fortsatt truet i Regjeringens budsjettforslag Dekk til kunst del bildet på sosiale medier og hashtag med kunstneraksjonen KUNSTNERAKSJONEN en nasjonal aksjon for kunstens fremtid Ikke benytt deg av kunst og kultur tirsdag 19 11 2013 Kunst dekkes til i hele landet Aksjon foran Stortinget TIRSDAG 19 11 klokken 11 00 14 00 Les mer Velkommen Dette er de nye sidene til NBK De inneholder i tillegg til alt som var på de gamle

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/108-forsiden/forsiden (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Norske Billedkunstnere
  Du er her Skriv inn e postadressen tilknyttet din brukerkonto Ditt brukernavn vil bli sendt til denne e postadressen E postadresse Send inn 0 søk Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter 2013 NBK Grubbegata 14 0179 Oslo Tlf

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/index.php?option=com_users&view=remind (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Norske Billedkunstnere
  verifiseringskode vil bli sendt til deg Når du har fått e posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen for så å velge nytt passord E postadresse Send inn 0 søk Følg oss på

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/index.php?option=com_users&view=reset (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Organisasjon
  varamedlemmer Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond Det velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert landsmøte Til alle valg velges varamedlemmer i prioritert rekkefølge tilsvarende minst halvparten av antall faste tillitsvalgte På hvert landsmøte velges samtlige varamedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond 4 Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte innkalles av sentralstyret når 2 3 av sentralstyrets medlemmer eller et enstemmig kontrollutvalg eller minst fem grunnorganisasjoner krever det Innkallingen sendes grunnorganisasjonene minst 1 måned før møtet Møtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært landsmøte 5 Sentralstyret Sentralstyret er NBKs utøvende organ Sentralstyret velger selv sin nestleder NBKs ansatte skal være representert med 1 medlem i styret Sentralstyret innkaller til landsmøter budsjettmøter og formannsmøter Sentralstyret har ansvar for driften av administrasjon og Billedkunst og fastsetter fullmakter for administrasjonen og redaktøren Sentralstyret kan sende saker til høring Sentralstyret skal føre protokoll med saksliste for hvert styremøte Utskrift av protokollen sendes styremedlemmene kontrollutvalget og grunnorganisasjonene etter hvert møte 6 Nominasjonsutvalg Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene nominere kandidater til valg av leder øvrige sentralstyremedlemmer nominasjonsutvalg kontrollutvalg og styremedlemmer i Billedkunstnernes Vederlagsfond Til sentralstyrevervene foreslår grunnorganisasjonene tre kandidater hver Til nominasjonsutvalg foreslår faggruppeorganisasjonene til sammen seks kandidater distriktsorganisasjonene til sammen seks kandidater og UKS to kandidater Dersom forslag fra grunnorganisasjonene ikke foreligger innenfor den frist som nominasjonsutvalget har fastsatt skal utvalget selv foreslå kandidater Samtlige kandidater skal være forespurt Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig kjønnsmessig faglig geografisk og størst mulig geografisk spredning Ved nominasjon av kandidater til sentralstyret fra nominasjonskomité og ved benkeforslag skal kandidatens fagpolitiske ståsted og motivasjon gjøres tydelig for delegatene på landsmøtet før valg finner sted 7 Kontrollutvalg Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet Kontrollutvalget skal særlig påse at styret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske oppgaver slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram på fyllestgjørende måte og rapportere om dette til landsmøtet Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NBKs dokumenter og har møterett i alle NBKs organer Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til ekstraordinært landsmøte dersom sentralstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til NBKs vedtekter og landsmøtevedtak Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre verv i NBK eller formannsverv i grunnorganisasjonene 8 Formannsmøter Sentralstyret skal innkalle til formannsmøter mellom landsmøtene Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer Vedtak i formannsmøter er rådgivende overfor sentralstyret 9 Den nasjonale jury 9 1 DNJ er organisasjonens jury og har som sitt viktigste arbeidsområde juryeringen av Statens Kunstutstilling og utfører for øvrig juryeringsoppgaver som pålegges den av landsmøte eller sentralstyre For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne foreslå jurymedlemmer velges disse blant juryens medlemmer av styret i NBK i samarbeid med juryens formann 9 2 DNJ består av 1 representant med vararepresentant innenfor hver av faggruppene maleri tekstil skulptur tegning og grafikk samt gruppen andre teknikker Juryen arbeider tverrfaglig 9 3 DNJ velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/36-organisasjon/organisasjon (2016-01-13)
  Open archived version from archive