archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Forside
  Braadlie Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den tlf 23256035 Administrasjonssekretær Inger Haraldsen Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den tlf 23256032 Øknomisk konsulent Steinar Lamøy Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den tlf 23256036 Medlemskontakt Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Juridisk rådgiver for medlemmer av NBK Advokat Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Krusesgate 11 0263 Oslo Tlf 22552020 Fax 22552019 Stipendbehandlingen Stipendkoordinator Maren Sofie Fjordholm Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den tlf 23256033 Stipend og administrasjonsmedarbeider Ida M Ellinggard Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den tlf 23256038 Stipendbehandlingen Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Høstutstillingen www hostutstillingen no Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Wergelandsveien 17 Oslo Kontakt og booking 22594063 Utstillingsleder for Høstutstillingen Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Tlf 22594064 Utstillingskoordinator Ingrid Pettersen vikar Kine Simonsen Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/191-organisasjon (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Forside
  Leder velges først separat Nominasjonsutvalg på tre medlemmer Ett medlem velges blant faggruppeorganisasjonene ett blant distriktsorganisasjonene og ett fra UKS kandidater Kontrollutvalg på tre medlemmer med varamedlemmer Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond Det velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert landsmøte Til alle valg velges varamedlemmer i prioritert rekkefølge tilsvarende minst halvparten av antall faste tillitsvalgte På hvert landsmøte velges samtlige varamedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond 4 Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte innkalles av sentralstyret når 2 3 av sentralstyrets medlemmer eller et enstemmig kontrollutvalg eller minst fem grunnorganisasjoner krever det Innkallingen sendes grunnorganisasjonene minst 1 måned før møtet Møtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært landsmøte 5 Sentralstyret Sentralstyret er NBKs utøvende organ Sentralstyret velger selv sin nestleder NBKs ansatte skal være representert med 1 medlem i styret Sentralstyret innkaller til landsmøter budsjettmøter og formannsmøter Sentralstyret har ansvar for driften av administrasjon og Billedkunst og fastsetter fullmakter for administrasjonen og redaktøren Sentralstyret kan sende saker til høring Sentralstyret skal føre protokoll med saksliste for hvert styremøte Utskrift av protokollen sendes styremedlemmene kontrollutvalget og grunnorganisasjonene etter hvert møte 6 Nominasjonsutvalg Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene nominere kandidater til valg av leder øvrige sentralstyremedlemmer nominasjonsutvalg kontrollutvalg og styremedlemmer i Billedkunstnernes Vederlagsfond Til sentralstyrevervene foreslår grunnorganisasjonene tre kandidater hver Til nominasjonsutvalg foreslår faggruppeorganisasjonene til sammen seks kandidater distriktsorganisasjonene til sammen seks kandidater og UKS to kandidater Dersom forslag fra grunnorganisasjonene ikke foreligger innenfor den frist som nominasjonsutvalget har fastsatt skal utvalget selv foreslå kandidater Samtlige kandidater skal være forespurt Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig kjønnsmessig faglig geografisk og størst mulig geografisk spredning Ved nominasjon av kandidater til sentralstyret fra nominasjonskomité og ved benkeforslag skal kandidatens fagpolitiske ståsted og motivasjon gjøres tydelig for delegatene på landsmøtet før valg finner sted 7 Kontrollutvalg Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet Kontrollutvalget skal særlig påse at styret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske oppgaver slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram på fyllestgjørende måte og rapportere om dette til landsmøtet Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NBKs dokumenter og har møterett i alle NBKs organer Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til ekstraordinært landsmøte dersom sentralstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til NBKs vedtekter og landsmøtevedtak Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre verv i NBK eller formannsverv i grunnorganisasjonene 8 Formannsmøter Sentralstyret skal innkalle til formannsmøter mellom landsmøtene Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer Vedtak i formannsmøter er rådgivende overfor sentralstyret 9 Den nasjonale jury 9 1 DNJ er organisasjonens jury og har som sitt viktigste arbeidsområde juryeringen av Statens Kunstutstilling og utfører for øvrig juryeringsoppgaver som pålegges den av landsmøte eller sentralstyre For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne foreslå jurymedlemmer velges disse blant juryens medlemmer av styret i NBK i samarbeid med juryens formann 9 2 DNJ består av 1 representant med vararepresentant innenfor hver av

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/36-organisasjon/organisasjon (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Forside
  I motsatt retning kan det trekkes frem at de regionale kunstnersentrene har gjennomgått en fornying i de senere år Dette har vist seg i en økt differensiering i forhold til det opprinnelige mandatet som handler om kunstnerstyrte utstillingssteder for NBK og Norske Kunsthåndverkeres medlemsmasse Her omtaler kunstnersentrene seg som både prosjektgalleri kunsthall eller visningssted for samtidskunst I og med en økt profesjonalisering og differensiering av oppgaver kan man tenke seg at en opprinnelig målsetning som handler om styrking av medlemsmasse og formidling av denne i mindre grad er blitt ivaretatt En av forklaringsmodellene handler da om utarming av distriktene og økt tilstrømning og profesjonalisering i og rundt bykjernene En annen forklaringsmodell i forhold til skjevfordeling av stipend har sitt utgangspunkt i stipendkomiteen Denne blir kritisert for å foretrekke kunstnere fra et hot sentralisert miljø Dette kan nettopp handle om at kunnskap om hva som skjer i kunstfeltet er knyttet til synlighet og at synlighet i større grad tilgodeses til kunstnere som bor sentralt I forhold til NBKs politikk er det en uttalt målsetning at det bør være en god spredning av stipendmottakere over hele landet fordi kunstnerisk kvalitet ikke nødvendig vis er knyttet til geografisk tilhørighet For å ta et eksempel kan det tenkes at en samisk kunstner vil ha andre preferanser i forhold til internasjonale utstillinger enn for eksempel Berlin Hun vil bevege seg i et kunstmiljø som strekker seg over hele Nordkalotten som vil si både Russland Finland Sverige og Norge Videre kan det tenkes at hun har arbeidet med kunst ut i fra samiske preferanser og at hennes virke er både distinkt og har høy kunstnerisk kvalitet Imidlertid fordrer dette at en stipendkomité gjenkjenner den kunstneriske kvaliteten og dermed er med på å fordre et mangfold av kunstuttrykk Dette handler om en helhetlig forståelse og kunnskap om

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/155-organisasjon/frastyrelederbilledkunst (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Forside
  Borchgrevink Blå vegg II Linn Hoseth Pleasure of the day Rosamunde Dora Brüsch The Great Dissappearing Act Mathijs van Geest Brotherly impressions Selma Lillefjære I need some space 3 Bjørn Henrik Lybeck Copper Plates Tove Kommedal EKHO Apichaya Wanthiang Without Waiting for her Reply 2014 Sarah Jost Hemma i en främmande skog Agnes Btffn Braastad Tiffon Burq Abtffn Utstillingen viser verk av kunstnere som ble tildelt stipend gjennom NBKs stipendkomité

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/156-organisasjon/nbklogg (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Forside
  støtteordninger Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst Dersom du leter etter noe spesielt kan du bruke søkermotoren Du er her Organisasjon Undersøkelser om GI Stipendutstillingen 2015 Sarah Jost Hemma i en främmande skog Rosamunde Dora Brüsch The Great Dissappearing Act Selma Lillefjære I need some space 3 Tove Kommedal EKHO Linn Hoseth Pleasure of the day Mathijs van Geest Brotherly impressions Cathrine Ruud Along A Certain Path no 4 Jiska Huizing Atlas of Bergen Marit Følstad REVOLUTION Bjørn Henrik Lybeck Copper Plates Apichaya Wanthiang Without Waiting for her Reply 2014 Hanne Borchgrevink Blå vegg II Utstillingen viser verk av kunstnere som ble tildelt stipend gjennom NBKs stipendkomité Utstillingen er frivillig og 141 kunstnere har lastet opp ett verk hver Undersøkelser om GI Garantiinntekstordningen En hvitbok Utarbeidet av Jon Øien for Norske Kunsthåndverkere og Norske Billedkunstner Mars 2000 24s 12 MB Garantiinntekt blant Biletkunstnarar del 1 7 5 MB del 2 5 5 MB del 3 6 MB Rapport med bakgrunn i intervju med 18 garantiinntektsmotakarar av cand poli Elin Skogøy Oslo april 1993 0 søk Lureboksen Møtelokaler hos NBK Når kan jeg hente vedlegg fra stipendsøknaden Hvorfor får ikke jeg e post fra NBK Hvem snakker jeg med når

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/174-organisasjon/undersokelseromgi (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Forside
  of Bergen Tove Kommedal EKHO Linn Hoseth Pleasure of the day Mathijs van Geest Brotherly impressions Selma Lillefjære I need some space 3 Agnes Btffn Braastad Tiffon Burq Abtffn Sarah Jost Hemma i en främmande skog Cathrine Ruud Along A Certain Path no 4 Bjørn Henrik Lybeck Copper Plates Rosamunde Dora Brüsch The Great Dissappearing Act Utstillingen viser verk av kunstnere som ble tildelt stipend gjennom NBKs stipendkomité Utstillingen er

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/94-organisasjon/billedkunstpolitiskhistorie (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Forside
  Plates Cathrine Ruud Along A Certain Path no 4 Rosamunde Dora Brüsch The Great Dissappearing Act Jiska Huizing Atlas of Bergen Tove Kommedal EKHO Linn Hoseth Pleasure of the day Selma Lillefjære I need some space 3 Hanne Borchgrevink Blå vegg II Apichaya Wanthiang Without Waiting for her Reply 2014 Mathijs van Geest Brotherly impressions Utstillingen viser verk av kunstnere som ble tildelt stipend gjennom NBKs stipendkomité Utstillingen er frivillig

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/62-organisasjon/infoomgi (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Forside
  innstillingsorgan for statlige og også andre stipend og støtteordninger Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst Dersom du leter etter noe spesielt kan du bruke søkermotoren Du er her Organisasjon Landsdekkende fagorganisasjoner Stipendutstillingen 2015 Sarah Jost Hemma i en främmande skog Tove Kommedal EKHO Jiska Huizing Atlas of Bergen Bjørn Henrik Lybeck Copper Plates Hanne Borchgrevink Blå vegg II Cathrine Ruud Along A Certain Path no 4 Agnes Btffn Braastad Tiffon Burq Abtffn Rosamunde Dora Brüsch The Great Dissappearing Act Apichaya Wanthiang Without Waiting for her Reply 2014 Linn Hoseth Pleasure of the day Mathijs van Geest Brotherly impressions Marit Følstad REVOLUTION Utstillingen viser verk av kunstnere som ble tildelt stipend gjennom NBKs stipendkomité Utstillingen er frivillig og 141 kunstnere har lastet opp ett verk hver Unge Kunstneres Samfund UKS Les mer Tegnerforbundet TF Les mer Norske Tekstilkunstnere NTK Les mer Norske Grafikere NG Les mer Norsk Billedhoggerforening NBF Les mer Landsforeningen Norske Malere LNM Les mer 0 søk Lureboksen Møtelokaler hos NBK Når kan jeg hente vedlegg fra stipendsøknaden Hvorfor får ikke jeg e post fra NBK Hvem snakker jeg med når det gjelder skattespørsmål Hvor ligger Grubbegata 14 Hvorfor får jeg ikke tilsendt bladet Billedkunst lenger 1884 Høstutstillingen

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/84-organisasjon/landsdekkende-fagorganisasjoner (2016-01-13)
  Open archived version from archive