archive-no.com » NO » B » BRANNTEKNISKFORENING.NO

Total: 51

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BTF-forsiden
  Fenomenet ble presentert på FG sprinklerkonferansen i mars 2015 FG Forsikringselskapenes Godkjennelsesnevnd har i et notat gitt en orientering om problematikken bransjesamarbeidet og status fra referansegruppen per desember 2015 Dette kan du laste ned her F GASS FORORDNINGEN SETTER KRAV TIL AKTØRER I BRANSJEN Etter 1 september 2013 er det ifølge Europaparlamentets og rådets forordning EC nr 842 2006 av 17 mai 2006 og tilhørende underforordninger krav til sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning av fluoriserte veksthusgasser ofte kalt F gasser som bl a benyttes i visse gasslokkesystemer Konsekvensene kan bli store for de som ikke har gyldig sertifikat men som likevel tar sjansen på å utføre arbeid som omfattes av forordningen BTF har bistått Isovator AS som er forordningens evaluerings og sertifiseringsorgan i Norge med å implementere forordningen Les mer FG SPRINKLERKONFERANSEN 2016 FG sprinklerkonferansen arrangeres 15 og 16 mars i 2016 på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen i nyrenovert konferansesal BTF avholder sin Generalforsamling som vanlig på samme sted om ettermiddagen av konferansens dag 1 og den 15 mars REVIDERT NS 3910 2015 Standard Norge har gitt ut revidert utgave av NS 3910 2015 Brannmateriell Vedlikehold av håndslokkere og kan kjøpes her Standarden beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres og den er et uunnværlig verktøy for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING MED VEILEDNING Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB har fastsatt forskrift om brannforebygging 17 desember 2015 Forskriften trer i kraft 1 januar 2016 Veiledningen kan lastes ned her og forskriften finner du her NS EN 12845 2015 KLAR TIL PUBLISERING Standard Norge har annonsert at NS EN 12845 2015 er klar til publisering og at denne snart kommer for salg i deres nettbutikk Registreringsdato er 2015 06 26 Norsk oversettlese foreligger på Norsk Standard sine hjemmesider når den er klar FÆRRE OMKOMMER I BRANN Ifølge en nyhetsmelding fra DSB så har det vært en nedgang i dødsbranner og antall branner i Norge de siste årene Dette er hyggelige nyheter som gir mening til arbeidet våre medlemmer og andre utfører Vi er svært glade for denne positive utviklingen Les hele artikkelen her VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL ET EIERANSVAR I følge Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn m veiledning er det eier av brannobjekt som har ansvaret for at kvalifisert personell foretar regelmessig vedlikehold av bl a vannbaserte slokkeanlegg håndslokkere og brannslangetromler Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell har gitt ut en informasjonsbrosjyre om dette og hva de tilbyr slik at anlegg og brannslokkemateriell er funksjonsdyktig den dagen de skal tas i bruk BRANNSIKKERHET I RESTAURANTER CFPA Europe publiserer nyhetsbrev og anbefalinger på europeisk nivå og bl a en som omhandler brannsikkerhet i restauranter Denne finner du her CFPA Europe The Confederation of Fire protection Association Europe er en sammenslutning av nasjonale organisasjoner i Europa involvert primært med brannvern og beskyttelse og også trygghet sikkerhet og andre tilhørende risiko SPRINKLER SOLSKINNSHISTORIER NFPA gitt ut Sprinkler Successes in Selected Properties som kan lastes ned her Denne samlingen av tidligere publiserte hendelser ble

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Om BTF
  vedlikehold av brannslokkemateriell BTF er en interesseorganisasjon så fordelen ved å være medlem er i hovedsak todelt Det gir et fantastisk godt bransjenettverk som kan være til stor nytte i daglig virke Det gir en unik mulighet til å påvirke hvordan bransjen skal utvikle seg BTFs medlemmer er med i komitéer som reviderer regelverk NS EN INSTA og er også høringsinstans for standard Norge FG og andre organer Foreningen er medlem av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell Rådet og Opplysningskontoret for Automatiske slokkeanlegg OFAS Foreningen har medlemmer med høy kompetanse og lang erfaring innen sine respektive fagområder noe som blir benyttet bl a i samarbeid med offentlige instanser og andre bransjerelaterte organisasjoner Blant BTFs medlemmer finnes ledende selskaper som deler sin kunnskap For den med behov for brannsikring betyr det trygghet å velge blant foretak tilsluttet vår forening BTF vektlegger at medlemmene skal opptre seriøst og korrekt og levere kvalitet i alle ledd Et medlemsskap i BTF gir tilgang til et miljø for faglig utvikling meningsutvksling kompetansedeling m m Man deltar i et samlet forum for utalelser i forbindelse med høringer til standarder og regelverk og man kan få delta i arbeidsgrupper som f eks jobber med utforming eller revidering

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/om-btf (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter
  skal ha egne gruppestyrer som velges som bestemt i 7 Det enkelte medlem bestemmer selv hvilke gruppe r det ønsker å delta i Etablering av nye eller oppløsning av eksisterende faggrupper bestemmes av Generalforsamlingen 4 Foreningens øverste myndighet er Generalforsamlingen Generalforsamlingen ordinær eller ekstraordinær tar beslutninger ved simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene Skriftlig fullmakt til et annet medlem anses jevngodt med fremmøte Hvert medlem kan maksimalt stille med én fullmakt fra annet medlem Det føres forhandlingsprotokoll fra generalforsamlingens møter Protokollen underskrives av Formannen samt to representanter fra de fremmøtte medlemmer 5 Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned Innkallelse skjer med 4 ukers varsel Innkallelsen skal inneholde foreløpig dagsorden for generalforsamlingen således 1 Valg av møteleder 2 Formannens beretning om virksomheten i det forløpne år 3 Gruppeledernes beretning om aktiviteten i det forløpne år 4 Beretning fra eventuelle utvalg etc 5 Fremleggelse av revidert årsregnskap med status pr 31 12 6 Fremleggelse av budsjettforslag for kommende år Fastsettelse av kontingent 7 Valg der det er verv på valg Av Formann for 2 år Av representanter til faste fremmede utvalg eller komiteer for 2 år Av regnskapsfører for 2 år Av revisor for 2 år Av Valgkomite for 2 år Godkjenning Av representanter til spesielle utvalg for 2 år Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være sekretariatet i hende minst 14 dager før generalforsamlingen 6 Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når Hovedstyret finner det påkrevd eller når det ovenfor Hovedstyret er skriftlig begjært av minst 5 stemmeberettigede medlemmer etter paragraf 3 1 Hovedstyret plikter etter en slik begjæring å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers varsel pr brev Innkallelsen skal inneholde dagsorden med angivelse av de saker som er fremmet og skal behandles 7 Alle valg av representanter skal skje skriftlig Valgperioden er 2 år Alle verv skal gå på omgang mellom medlemmer som er stemmeberettiget etter paragraf 3 1 Hovedstyret skal bestå av Formann Viseformann og gruppeledere fra hver faggruppe Viseformann velges blant gruppelederne og velges internt av hovedstyret Styret i hver faggruppe skal bestå av minimum 3 medlemmer og maksimum 5 Antallet samt gruppeleder velges internt innen gruppen 8 Uttalelser og korrespondanse som vedrører foreningen skal kun skje gjennom Hovedstyret 9 Foreningen ledes av Hovedstyret som avholder møter når Formann eller 2 av gruppelederne finner det nødvendig Møteinnkallelse skjer med minst 14 dagers varsel hvis ikke hele Hovedstyret er enig om et tidligere tidspunkt Hovedstyret er beslutningsdyktig når Formann og minst 2 øvrige medlemmer er tilstede Hovedstyrets medlemmer skal ha økonomisk godtgjørelse for sine verv Generalforsamlingen vedtar samlet honorar for kommende år Hovedstyret fordeler honoraret ut fra arbeidsbyrde osv for det enkelte medlem 10 Alle reiseutgifter for Hovedstyret til styremøter dekkes av Foreningen 11 Hvert medlem med godkjennelse etter paragraf 3 1 har én stemme Uteblivende medlemmer kan etter paragraf 3 1 la seg representere av et annet medlem ved fullmakt Ingen kan dog møte med mer enn to fullmakts stemmer i tillegg til sin egen 12 Utmeldelse kan skje i rekommandert brev til

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/om-btf/vedtekter (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bruk av informasjonskapsler
  nettleser En informasjonskapsel cookie er en tekstfil som lagres lokalt på datamaskinen din Formålet med å lagre informasjonskaplser i din nettleser er å gi deg en best mulig brukeropplevelse når du besøker websidene våre Opplysningene behandles kun av Brannteknisk forening og blir ikke gitt til tredjepart Ved å besøke websidene til Brannteknisk forening samtykker du i at disse informasjonskapslene lagres i din nettleser Du kan eventuelt skru av informasjonskapsler i

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/om-btf/bruk-av-informasjonskapsler (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Faggrupper
  post BTF består av 3 faggrupper som velger en leder som automatisk inngår i foreningens styre Det enkelte medlem kan delta i så mange faggrupper man selv ønsker Faggruppene avholder egne møter og deres medlemmer får anledning til å inngå i arbeidsgrupper som nedsettes på tvers av faggruppene Et medlem kan også få i oppdrag å representere BTF i ulike sammenhenger Mobilt utstyr Sprinkler og kontroll Stasjonære slokkeanlegg Brannteknisk forening

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/faggrupper (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Mobilt utstyr
  instanser blant annet Standard Norge DSB og sertifiseringsorgan i forbindelse med revisjoner av regelverk og godkjenninger Vi nevner blant annet utarbeidelse og revisjon av NS 3910 vedlikehold av håndslokkere BTF er medlem av Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell RVB og flere av gruppens medlemmer er aktivt med i Rådet Gruppen bistår også Standard Norge i det internasjonale sertifiseringsmiljø ved deltakelse i CEN og TC 70 komiteen Saker som gruppen nettopp

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/faggrupper/mobilt-utstyr (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Sprinkler og kontroll
  som omhandler sprinklerfaget Gruppen ser det som sin oppgave å delta i utforming av nye regelverk og revisjon av eksisterende For Standard Norge hadde vi en betydelig rolle når det gjaldt oversettelse og teknisk kvalitetssikring av NS EN 12845 Gruppen var representert i arbeidet med å utarbeide FG norm FG 900 2 og FG 910 2 som danner grunnlaget for sertifisering av personell og foretak for prosjektering utførelse og kontroll av sprinkleranlegg Det er utført et stort arbeid av våre medlemmer for å starte opp en opplæring og autorisasjonsordning for vedlikeholds personell på sprinkler Dette arbeidet foregår i Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell og bygger på samme ordning som gjelder for håndslokkere Vi samarbeider også med Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd FG om deres kursvirksomhet for kontrollører Gruppens arbeidsområde er også å ivareta de faglige interessene for kontrollører av automatiske brannslokkesystemer ved primært å øke kompetansen til medlemmene innenfor faget kontroll av sprinkleranlegg med rapportering til kunder og det sentrale FG registeret ESS Anleggene kontrolleres opp mot regelverk som benyttes i Norge for eksempel CEA reglene NS EN 12845 og INSTA 900 1 I den grad amerikanske regler som NFPA 13 13 R og 13 D blir tatt i bruk vil foreningen arbeide

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/faggrupper/sprinkler (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Stasjonære slokkeanlegg
  slike systemer hvor brannrisikoen eller objektets karakter er noe ut over det normale Det være datarom med ømfintlig utstyr eller installasjoner innenfor sjøfart og offshore Slike systemer skal dokumentere sin funksjonsdyktighet gjennom særlige godkjennelser eller ved fullskala branntester utført av uavhengig tredjepart Prosjektering og installasjon må alltid utføres av personer med spesialkompenanse innefor sitt felt enten det er ingeniøren eller montøren BTF er opptatt av å kunne tilby sine medlemmer

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/faggrupper/stasjonaere-slokkeanlegg (2016-01-26)
  Open archived version from archive