archive-no.com » NO » B » BRANNTEKNISKFORENING.NO

Total: 51

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VANNTÅKEFORUM
  og likeledes for å delta i Vanntåkeforum som ble opprettet i kjølevannet av konferansen Et delmål for konferansen var å etablere et Vanntåkeforum for å arbeide mot at bransjen skulle få en omforent tankegang om kriterier for ulik bruk Man ønsket også å se etter muligheter for god utvikling og å samle bransjen i felles forståelse og enighet De mest sentrale medlemmene i Vanntåkekonferansen programkomiteen og konferanseleder ble definert som en initierende styringsgruppe Etter en kort innledende fase ble det engihet om 3 arbeidsoppgaver forumet skulle jobbe med frem til neste Vanntåkekonferanse Dette var Deltagelse i revisjonen av FG veiledningen for vanntåke Byningsklassifisering og godkjenningstester relatert til vanntåke Overvåke standardarbeidet som pågår for vanntåke På forespørsel ble deltagere på vanntåkekonferansen og ulike ressurspersoner invitert inn i forumet og en rekke personer meldte sin interesse I tiden som har gått siden Vanntåkeforum ble etablert har det vært jevnlige møter i arbeidsgruppene hver for seg og som et samlet forum Det har vært stor oppslutning og aktiv deltagelse fra de medvirkende og konstruktive diskusjoner og meningsutveksling har ført til konkrete resultater Resultater som vil bli presentert på neste Vanntåkekonferanse Basert på interessen for og tilbakemeldingene fra forrige Vanntåkekonferanse vurderes det å arrangere

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/37-vanntakeforum (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Brannteknisk forening
  inneholder enten dette eller det vises Ved å skrive dette og det med anførselstegn i søkefeltet vil resultater med det eksakte uttrykket dette og det vises Du kan også filtrere søkeresultatene ved hjelp av kriterier Velg en eller flere kriterier nedenfor for å filtrere resultatet Søk på i Skribent Søk på i alle Super User Søk på i Kategori Søk på i alle Administrasjon BTF Faggruppe mobilt utstyr Faggruppe sprinkler

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/component/finder/search (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • BTF-forsiden
  Fenomenet ble presentert på FG sprinklerkonferansen i mars 2015 FG Forsikringselskapenes Godkjennelsesnevnd har i et notat gitt en orientering om problematikken bransjesamarbeidet og status fra referansegruppen per desember 2015 Dette kan du laste ned her F GASS FORORDNINGEN SETTER KRAV TIL AKTØRER I BRANSJEN Etter 1 september 2013 er det ifølge Europaparlamentets og rådets forordning EC nr 842 2006 av 17 mai 2006 og tilhørende underforordninger krav til sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning av fluoriserte veksthusgasser ofte kalt F gasser som bl a benyttes i visse gasslokkesystemer Konsekvensene kan bli store for de som ikke har gyldig sertifikat men som likevel tar sjansen på å utføre arbeid som omfattes av forordningen BTF har bistått Isovator AS som er forordningens evaluerings og sertifiseringsorgan i Norge med å implementere forordningen Les mer FG SPRINKLERKONFERANSEN 2016 FG sprinklerkonferansen arrangeres 15 og 16 mars i 2016 på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen i nyrenovert konferansesal BTF avholder sin Generalforsamling som vanlig på samme sted om ettermiddagen av konferansens dag 1 og den 15 mars REVIDERT NS 3910 2015 Standard Norge har gitt ut revidert utgave av NS 3910 2015 Brannmateriell Vedlikehold av håndslokkere og kan kjøpes her Standarden beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres og den er et uunnværlig verktøy for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING MED VEILEDNING Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB har fastsatt forskrift om brannforebygging 17 desember 2015 Forskriften trer i kraft 1 januar 2016 Veiledningen kan lastes ned her og forskriften finner du her NS EN 12845 2015 KLAR TIL PUBLISERING Standard Norge har annonsert at NS EN 12845 2015 er klar til publisering og at denne snart kommer for salg i deres nettbutikk Registreringsdato er 2015 06 26 Norsk oversettlese foreligger på Norsk Standard sine hjemmesider når den er klar FÆRRE OMKOMMER I BRANN Ifølge en nyhetsmelding fra DSB så har det vært en nedgang i dødsbranner og antall branner i Norge de siste årene Dette er hyggelige nyheter som gir mening til arbeidet våre medlemmer og andre utfører Vi er svært glade for denne positive utviklingen Les hele artikkelen her VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL ET EIERANSVAR I følge Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn m veiledning er det eier av brannobjekt som har ansvaret for at kvalifisert personell foretar regelmessig vedlikehold av bl a vannbaserte slokkeanlegg håndslokkere og brannslangetromler Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell har gitt ut en informasjonsbrosjyre om dette og hva de tilbyr slik at anlegg og brannslokkemateriell er funksjonsdyktig den dagen de skal tas i bruk BRANNSIKKERHET I RESTAURANTER CFPA Europe publiserer nyhetsbrev og anbefalinger på europeisk nivå og bl a en som omhandler brannsikkerhet i restauranter Denne finner du her CFPA Europe The Confederation of Fire protection Association Europe er en sammenslutning av nasjonale organisasjoner i Europa involvert primært med brannvern og beskyttelse og også trygghet sikkerhet og andre tilhørende risiko SPRINKLER SOLSKINNSHISTORIER NFPA gitt ut Sprinkler Successes in Selected Properties som kan lastes ned her Denne samlingen av tidligere publiserte hendelser ble

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Om BTF
  FG og andre organer Foreningen er medlem av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell Rådet og Opplysningskontoret for Automatiske slokkeanlegg OFAS Foreningen har medlemmer med høy kompetanse og lang erfaring innen sine respektive fagområder noe som blir benyttet bl a i samarbeid med offentlige instanser og andre bransjerelaterte organisasjoner Blant BTFs medlemmer finnes ledende selskaper som deler sin kunnskap For den med behov for brannsikring betyr det trygghet å velge blant

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/om-btf?tmpl=component&print=1&page= (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Brannteknisk forening
  Send denne lenken via e post til en venn Lukk vindu E post til Avsender Din e postadresse Emne Send Avbryt

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=protostar&link=ddf97366e323730866bcf8ec76ee8ee9179624fe (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter
  faggruppe skal ha egne gruppestyrer som velges som bestemt i 7 Det enkelte medlem bestemmer selv hvilke gruppe r det ønsker å delta i Etablering av nye eller oppløsning av eksisterende faggrupper bestemmes av Generalforsamlingen 4 Foreningens øverste myndighet er Generalforsamlingen Generalforsamlingen ordinær eller ekstraordinær tar beslutninger ved simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene Skriftlig fullmakt til et annet medlem anses jevngodt med fremmøte Hvert medlem kan maksimalt stille med én fullmakt fra annet medlem Det føres forhandlingsprotokoll fra generalforsamlingens møter Protokollen underskrives av Formannen samt to representanter fra de fremmøtte medlemmer 5 Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned Innkallelse skjer med 4 ukers varsel Innkallelsen skal inneholde foreløpig dagsorden for generalforsamlingen således 1 Valg av møteleder 2 Formannens beretning om virksomheten i det forløpne år 3 Gruppeledernes beretning om aktiviteten i det forløpne år 4 Beretning fra eventuelle utvalg etc 5 Fremleggelse av revidert årsregnskap med status pr 31 12 6 Fremleggelse av budsjettforslag for kommende år Fastsettelse av kontingent 7 Valg der det er verv på valg Av Formann for 2 år Av representanter til faste fremmede utvalg eller komiteer for 2 år Av regnskapsfører for 2 år Av revisor for 2 år Av Valgkomite for 2 år Godkjenning Av representanter til spesielle utvalg for 2 år Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være sekretariatet i hende minst 14 dager før generalforsamlingen 6 Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når Hovedstyret finner det påkrevd eller når det ovenfor Hovedstyret er skriftlig begjært av minst 5 stemmeberettigede medlemmer etter paragraf 3 1 Hovedstyret plikter etter en slik begjæring å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers varsel pr brev Innkallelsen skal inneholde dagsorden med angivelse av de saker som er fremmet og skal behandles 7 Alle valg av representanter skal skje skriftlig Valgperioden er 2 år Alle verv skal gå på omgang mellom medlemmer som er stemmeberettiget etter paragraf 3 1 Hovedstyret skal bestå av Formann Viseformann og gruppeledere fra hver faggruppe Viseformann velges blant gruppelederne og velges internt av hovedstyret Styret i hver faggruppe skal bestå av minimum 3 medlemmer og maksimum 5 Antallet samt gruppeleder velges internt innen gruppen 8 Uttalelser og korrespondanse som vedrører foreningen skal kun skje gjennom Hovedstyret 9 Foreningen ledes av Hovedstyret som avholder møter når Formann eller 2 av gruppelederne finner det nødvendig Møteinnkallelse skjer med minst 14 dagers varsel hvis ikke hele Hovedstyret er enig om et tidligere tidspunkt Hovedstyret er beslutningsdyktig når Formann og minst 2 øvrige medlemmer er tilstede Hovedstyrets medlemmer skal ha økonomisk godtgjørelse for sine verv Generalforsamlingen vedtar samlet honorar for kommende år Hovedstyret fordeler honoraret ut fra arbeidsbyrde osv for det enkelte medlem 10 Alle reiseutgifter for Hovedstyret til styremøter dekkes av Foreningen 11 Hvert medlem med godkjennelse etter paragraf 3 1 har én stemme Uteblivende medlemmer kan etter paragraf 3 1 la seg representere av et annet medlem ved fullmakt Ingen kan dog møte med mer enn to fullmakts stemmer i tillegg til sin egen 12 Utmeldelse kan skje i rekommandert brev

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/om-btf/vedtekter?tmpl=component&print=1&page= (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Brannteknisk forening
  Send denne lenken via e post til en venn Lukk vindu E post til Avsender Din e postadresse Emne Send Avbryt

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=protostar&link=8dd5f5683db7f227a6db8f39bb92dc7a01148b3c (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bruk av informasjonskapsler
  i din nettleser En informasjonskapsel cookie er en tekstfil som lagres lokalt på datamaskinen din Formålet med å lagre informasjonskaplser i din nettleser er å gi deg en best mulig brukeropplevelse når du besøker websidene våre Opplysningene behandles kun av Brannteknisk forening og blir ikke gitt til tredjepart Ved å besøke websidene til Brannteknisk forening samtykker du i at disse informasjonskapslene lagres i din nettleser Du kan eventuelt skru av

  Original URL path: http://www.branntekniskforening.no/index.php/om-btf/bruk-av-informasjonskapsler?tmpl=component&print=1&page= (2016-01-26)
  Open archived version from archive