archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  og det er sett av ca 22 mill kr til vårt fylke i 2005 Fylkesmannen har utarbeidd eit forslag til regionalt miljøprogram i samråd med næringsorganisasjonane i landbruket og gjennom følgjande arbeidsgruppe Per Ingolv Nygård Fylkesmannen landbruksavdelinga leiar for arbeidsgruppa Nils Erling Yndesdal Fylkesmannen miljøvernavdelinga Merete Støfring Sogn og Fjordane Bondelag Per Magne Bell Sogn og Fjordane Bonde og småbrukarlag Åse Ravnestad Gloppen kommune landbrukskontoret Arbeidsgruppa går samla inn for

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4429&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  og Friluft Ved Storevatnet er det sett opp ein villmarksleir med store og små lavvoar kjøkken og sanitet som er mogeleg å leige Her ligg 2 båtar som ein kan leige og det er moglegheiter for jakt fiske og turguiding Samarbeid med Norsk Fjordhestgard på Breim gjer det mogeleg å ri til leiren Primus motor er Ola Jan Birkeland Prosjektet får eiga heimeside Besøk Sogn og Fjordane si avdeling av

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4426&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Nyhende Fritidsparadis Hytter til tusen Av Kompetansebygder Ein link for bygder med hytteprosjekt http www fritidsparadis no Linkar htm Sist oppdatert 01 juli 2004 17 17 Gå til nyhendearkiv CMS

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4424&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  program med følgjande overskrifter Samfunnsbygging Forskarperspektivet Her er prof Jørgen Amdam ein av innleiarane Han skal ta føre seg spørsmålet Har småkommunar livets rett Næring og nyskaping Framtidsretta satsing Internasjonalt perspektiv Har næringslivet samfunnsansvar Framtid hos oss i nord Alle

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4420&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  til å ruste opp området på Løkjasanden Fylkesmannen har gjeve tilsegn om ei løyving på inntil 28 000 kr I første omgang er det moloen som vert opprusta og planen er å bli ferdig med maskinarbeidet der i byrjinga av juli 30 06 2004 HDBUL har søkt om midlar til å ruste opp området på Løkjasanden Fylkesmannen har gjeve tilsegn om ei løyving på inntil 28 000 kr I første

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4419&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  på Leikanger og frå Hjelle krins utviklingslag møtte Knut Tore Nes Hjelle Eid kommune møtte med Elin Leikanger og Sonja Edvardsen Tema var korleis vi kan få fortgang i utbetringane av strekninga Hjelle bru Nor bru og eventuelt å lage gang sykkelveg fyrst Før møtet kom nyhenda om ekstra løyvingane til Hjelle krysset og det var svært positivt Men vi bør i fyrste omgang prøve å få forlenge det i begge endar så mykje som råd er Det verkar nemleg som det er langt fram 5 8år før det blir løyvingar til denne strekninga Det var likevel eit nyttig møte med distriktssjefen Vi fekk god informasjon om til kven og korleis ein bør legge trøkket framover for å event få fortgang i prosjektet Vi brukte argumentet om at reguleringsplanen går ut til neste år og at det kunne vere med på å sette i gong arbeidet Men Ylvisåker orienterte om at strekninga var regulert som rv og at dette måtte takast att uansett ettersom det no er snakk om ein stamveg trasè I denne perioden er det kun løyvd 50 mill til rv 15 Måløy Otta Desse midlane er avsett til mindre trafikksikkerhetstiltak og er alt planlagt brukt Vi i

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4418&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Nokre bygdelag har kome svært langt i sitt utviklingsarbeid og har søkt tidlegare medan andre er i startgropa Programstyret ser svært positivt på dei prosessane som er i gang Ikkje minst den kontakta bygdelaga etablerar med kommunen som saman med bygdelaget sjølv har hovudansvaret for utviklinga av bygda Bygdeutvikling er ein del av den nasjonale landbrukspolitikken og den generelle regional og distriktspolitikken Målet for distriktspolitikken er å oppretthalde hovudtrekka i busetnads mønsteret og å utvikle robuste regionar i alle delar av landet Fylkesplanen for Sogn og Fjordane har eit tilsvarande hovudmål Å utvikle eit levedyktig busetnadsmønster som kan sikre ei balansert folketalsutvikling Bygdeutviklingsprogrammet inngår som eit prosjekt i programområdet Levedyktige bygder og er gjennom det forankra i fylkesplanen for Sogn og Fjordane Fylkesmannen landbruksavdelinga FMLA administrerer programmet Dei to bygdene som blir tatt opp i Bygdeutviklingsprogrammet får eit tilskot på kr 60 000 i treår av BU midlane ved FMLA Vidare får dei kr 20 000 i tre år frå eigen kommune slik at bygda er sikra kr 240 000 i den perioden dei er med i BU programmet Prosjektmål Hovudmålet er å utvikle livskraftige lokalsamfunn med overlevingsevne der både kvinner og menn har like moglegheiter og der ungdom finn

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4407&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  konferansar og seminar i høgskulane sin regi I tillegg blir det planlagt ein nettbasert kunnskapsbank med dokumentasjon og informasjon om fagområde og ressursar som kan være til god hjelp for samfunn som ønskjer å utvikle næringsliv og gode offentlege tenester for sine innbyggarar De tre samarbeidende høgskolene skal ha spesielt ansvar for sine landsdeler nord øst vest og vil engasjere seg spesielt i lokale regionale forhold Med dette inviterer vi til ein orienterings og temadag for å presentere intensjonar undervisnings og forskingsmiljøet i Volda har med Småsamfunnssenteret Stad Aud 243 i Hans Strøm huset ved HVO Program 1000 HVO som aktør for samfunnsutvikling v Gunnars Stave rektor HVO 1030 Presentasjon av det nasjonale Småsamfunnssenteret bakgrunn målsetningar arbeidsmåtar og strategiar v rådgivar Terje Risholm 1100 Kva vil Høgskulen i Volda med Småsamfunnssenteret v Jørgen Amdam professor HVO 1130 Kva vil Møreforsking Volda med Småsamfunnssenteret v Johann Roppen forskingsleiar Møreforsking 1200 Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Hedmark avd Rena sitt arbeid med Småsamfunnssenteret 1230 Lunsj 1330 Utfordringar for Småsamfunnssenteret 1330 Erfaringar frå eit bygdeutviklingsprosjekt Nordsida i Stryn kommune v Inger Langvik arkitekt Nordsida næringsstove 1400 Sett frå kommunenivå v Arne Sandnes ordførar Nordal kommune 1430 Sett frå fylkesnivå v Bergljot Landstad

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4396&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive