archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  virke Prisen skal innehalde eit diplom og ein pengesum på 25 000 kroner og blir delt ut på fylkestinget i oktober 2004 etter vedtak i Hovudutval for regional utvikling Jury for å vurdere kandidatar og gjere framlegg om prisvinnar er programgruppa for fylkesplanprogrammet Landbruk og bygdeutvikling Framlegg til prisvinnar med grunngjeving og opplysningar om kandidaten kan registrerast ved å sende brev til fylkesmannen si landbruksavdeling ved Egil Nestande postboks 14 Hafstadvegen 48 6801 Førde innan 1 juni 2004 Du kan også sende e post til egil nestande fm sf stat no Statuttar for prisen Fylkeskommunen sin pris for det idérike bygdesamfunn vert delt ut på fylkestinget etter vedtak i Hovudutval for plan og næring med innstilling frå eit relevant programstyre i fylkesplanprogrammet som jury Prisen inneheld ein diplom og ein pengesum fastsett av hovudutvalet innanfor ramma av kvart årsbudsjett og kan delast delast ut kvart år alt etter aktuelle kandidatar og interesse Prisen vert gjeve til bygdesamfunn som gjennom idérikdom samarbeid og målretta arbeid har utvikla eit godt bumiljø med trivsel for folk i alle aldrar og eller spennande og attraktive tilbod innbyggjarane og tilreisande i bygdesamfunnet Juryen skal også legge vekt på om bygdesamfunnet er livskraftig og om tiltaka er nyskapande eller inneheld dristige idear som fremjar bulyst og virke Tildelinga av prisen vert offentleggjort når hovudutval plan og næring har gjort vedtaket sitt Utdelinga skjer i samband med ei fylkestingsaamling Grunngjevinga frå hovudutvalet vert lagt fram av leiaren i hovudutvalet medan fylkesordføraren står for sjølve utdelinga Følgjande er med i programgruppa for fylkesplanprogrammet Landbruk og bygdeutvikling Egil Nestande leiar Postboks 14 6801 Førde telefon 57 72 32 11 mobil 906 22 156 e post egil nestande fm sf stat no Jostein Kvåle 6856 Sogndal telefon 57 67 17 16 e post kvaole online no Lars Hustveit Fylkeshuset 6863

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4367&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  besøkjer sida jamnleg og de som ser innom av og til Vi har eit viktig spørsmål til dykk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har fått søknad frå oss om tilskot til vidareutvikling av systemet Dei lurer no på om bygdene verkeleg har interesse av å ha denne nettstaden Kan lesarane hjelpe oss med svar på dette Hiv deg frampå med umiddelbar reaksjon til post bygdeutvikling no med ein gong og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4360&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Av www bryggja no Les vårdikt av Rigmor Navekvien og om alt det spennande som skjer i lag org på Bryggja www bryggja no Sist oppdatert 02 mai 2004 22

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4359&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  oversikt over alle ledige hyttetomter i Stryn kommune Nordsida næringsstove har utvikla portalen med støtte frå Stryn næringshage I Stryn kommune er det 434 tomter under planlegging eller byggeklare dvs ferdig regulerte 14 tomter er selde Fleire tomter er på

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4358&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  ti år fastslo Brit Aanning Aarseth kultursjef i Volda og ein av idemakarane bak Embla Vi kan ikkje stoppe krig men vi jobbar med haldningsskapande arbeid Vi arbeider for fred på vår måte Vi måtte ha noko som vekte oppsikt som provoserte og det fekk vi gjennom Embla Det var i byrjinga mange menn som undra seg over kva leiketøy vi hadde skaffa oss og meinte vi berre viste oss fram Men vi var sterke i trua Kanskje var det litt sårt å bli småmobba men dette er det slutt på No blir vi mykje brukt Vi er hardt arbeidande damer som utfyller kvarandre og jobbar i team Dette er sterke kvinner seier ho Det er mykje symbolikk i skipet Her må vi ro i takt for å kome i hamn Vi er flotte ambassadørar for landet vårt Norge bidreg for fred vi gjer det på vår måte I våre visjonar må vi begynne i det små seier Aanning Aarseth som er open for at det vert innført fredsarbeid som fag i skulen Fredsskaping og konfliktløysing er viktig Ho har også tankar om Bjørkedalen som fredsbygda i Norge der ein kan knytte kultur miljø og fred og bruke kulturen i freden si teneste samtidig som ein ivaretek båttradisjonen Mykje ros De representerer kultur båtbyggjartradisjon kvinnekultur kvinneinitiativ kvinneaktivitet og fredsarbeid Det framtidige Eiksundsambandet og ein godt opprusta Stigedalsveg er ein god start for vidare samarbeid mellom desse kommunane sa Volda ordførar Ragnhild Aarflot Kalland De har verkeleg fått til noko og har gode grunnar til å vere stolte De driv også god reklame for våre fylke og kommunar og er gode ambassadørar Det er ikkje ofte at småkommunane Volda Eid og Herøy hevar seg over det daglegdagse Å drive utanrikspolitikk er ikkje så vanleg på våre kantar Driftige og entusiastiske kvinnfolk

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4349&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  tilsette i helse og sosialetaten interesserte politikarar gardbrukarar pensjonistar og studentar bustadorganisasjonar og folk flest PROGRAM Måndag 7 juni Kl 11 00 13 00 Registrering og lunsj Kl 13 15 13 20 Velkomst ved ordførar i Selje kommune Gunn Helgesen Kl 13 20 13 40 Ein draum Jan Hammersvik Kl 13 40 14 20 Klyngetunet en sosial planmodell Jurist Odin Vigestad Fylkesmannen i Hordaland landbruksavdelinga Kl 14 20 14 45 Kaffipause Kl 14 45 15 30 Planlegging for fremtiden Professor Jørgen Amdam Høgskolen i Volda Kl 15 30 16 15 Boligorganisering klyngetun byggeskikk og materialbruk på Vestlandet Sivilarkitekt Nils Georg Brekke Kl 16 15 16 45 Kaffipause Kl 16 45 17 30 Seniorpolitikk og boligplanlegging Bolig Forskar Lene Schmidt Norsk institutt for by og regionplanlegging Kl 17 30 18 00 Klyngetunet som forbilde for boligutbygging Sivilarkitekt Nancy Irene Jensen Bergen arkitektskole Kl 18 00 19 00 Utstilling og presentasjon av prosjektarbeid 4 klasse studentar ved Bergen arkitektskole Kl 19 30 Middag Tysdag 8 juni Kl 09 00 09 45 De eldre viser veg Erfaringer fra Østeråstunet Senior Jo Aabakken Kl 09 45 10 30 Utemiljø Kulturlandskapet som inspirasjon Professor Ingvild Austad Høgskulen i Sogn og Fjordane Kl 10 30 11 00 Kaffipause Kl 11 00 12 00 Inspirasjon fra Danmark Arkitekt Ulla Mouvad Boligtrivsel i Centrum Kl 12 00 13 00 Lunsj Kl 13 00 13 30 Det moderne klyngetunet Geirmund Dvergsdal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane landbruksavdelinga Kl 13 30 14 00 Flerfaglig plattform og tverrfaglig samarbeid Pilotkommuner og foregangsfylke Landskapsarkitekt Trond Sundby Regionalavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkesjordbrukssjef Christian Rekkedal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane landbruksavdelinga Kl 14 00 14 30 Oppsummering og avslutting v Selje kommune og Ingvild Austad Høgskulen i Sogn og Fjordane Det vert teke atterhald om endringar i programmet Praktiske opplysingar Påmelding innan 15

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4348&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Inge Skålbones kombinerer trening og nytte som sauegjetar I fjor var første året han og hunden Foxy la ut på 2 3 timars treningstur 3 gongar i veka for å sjå etter sauer Hennebygda sankelag slepper 675 dyr på beite og betaler for gjetarjobben Ved å ha systematisk tilsyn med sauene er det lettare å finne dyr som er skada og menneske held rovdyr unna Gjetarguten er utstyrt med sikringsradio

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4342&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Hennebygda Ved dei arkeologiske utgravingane i 2003 vart det i Hennebygda påvist spor etter hus frå bronsealder i eit bratt terreng der ein tidlegare ikkje hadde forventa å finne spor etter busetnad i det heile Funna er såleis med på å gje viktig ny informasjon om korleis folk budde på denne tida Onsdag 21 april kl 20 00 i Henden Samfunnshus Kaffi og noko å bite i Lotteri Arr Eid

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4341&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive