archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  dei politiske føringane som vart lagt då Innovasjon Norge vart skipa ligg det at det skal vere tung distriktsprofilering og at det skal arbeidast for å motverke desentralisering Dette er vi veldig glade for her i fylket seier Halvor Flatland Innovasjon har to kontor i Sogn og Fjordane eitt på Leikanger og eitt i Førde Det er til saman 18 tilsette her i fylket Solsikkekonkurranse Alle kommunar i landet har

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4250&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  dag kom meldinga heile bygda har venta på Selskapet Kalda Kari AS får konsesjon til å etablere og drive landingsplass for helikopter kring 1600 meter over havet Luftfartstilsynet har lagt vekt på at landingsplassen er flytta ut av nasjonalparken og at prosjektet kan vere med på å sikre busetjinga i Veitastrond Fryktar ikkje anke Naturvernforbundet mislikar sterkt planane om helikoptertrafikk til Kalda Kari Ein eventuell anke frå naturvernarane endar opp

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4248&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Hedalen i Sør Aurdal kommune seg Målet med tiltaket er å informere bygdefolk og andre interesserte om hva som rører seg i bygda Ta ein tur da vel Sist oppdatert

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4247&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  er ei bok laga av og berekna på folk med nisselue No er det vel slik at Henning Rivedal og eg har få skruplar med å iføre oss nisseluer eller gule sydvestar for den del Eller sagt på ein annan måte Som kulturarbeidarar er vi opptekne av å spegle det lokale mangfaldet ikkje å leve opp til ein eller annan urban standard seier Atle Hellevik Det vekte ikkje lite oppsikt då regjeringa sist haust i framlegget til statsbudsjett ville stryke løyvingane til Verdsgymnaset i Flekke og ikkje minst då statssekretæren i Utdanningsdepartementet grunngav dette med at skulen nok var viktigare for lokale eldsjeler enn for landet Slike gløtt inn i sentrale avgjerdstakarar si oppfatning av røyndomen gir stoff til ettertanke Berre tenk på Hydro leiinga som fekk laga ein etterretningsrapport der dei konkluderte med at det kunne vere livsfarleg for direktør Reiten å røre seg gatelangs i Høyanger og Årdal seier Henning Rivedal Begge redaktørane vonar at det skal gå fram av Årboka at fylket korkje er reinspikka idyll eller terroristreir Oppgåva vår er å spegle både kvardagslivet og dei store hendingane og ikkje minst dei strukturelle endringane i samfunn og næringsliv som representerer eit trugsmål mot det gode liv

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4244&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Fjordane fylkeskommune ønskjer å møte næringslivet ungdommen og dei frivillige organisasjonane i eigne møte For kommunane legg dei opp til at strategiane vert drøfta på regionvise samlingar der kommunane kanskje kan møte med sine formannskap Temaheftet Vegen vidare skisserer dei mål og strategiar som partnarskapen i fylket skal legge til grunn for planlegging utvikling og drift i åra 2005 2008 Les meir Kompetansebygder oppmodar utviklingslaga om å vere aktive i

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4237&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  og søkjer no Fylkesmannen Fylkeskommunen Innovasjon Norge og Stryn kommune om medfinansiering Aktuelle prosjekt Hytteprosjekt 1 og 2 Natur og friluftspark Tradisjonsmat sal og marknadsføring Rettleiar for arrangement Snekkaradministrasjon Kulturdagar Dugnadsinnsatsen på Nordsida har skaprt store kulturelle verdiar Utfordringa blir å få desse til å gje inntekter og dermed nye arbeidsplassar Dei vonar at bygdemedarbeidaren skal vere på plass etter påske Dette er eit fyrtårnprosjekt som kan vidareførast i andre

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4236&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  utgjer ein mindre og mindre del både i folketal og produksjonsomfang blir det viktig for landbruket å skaffe seg alliansepartnerar og bygge nettverk til andre delar av samfunns og næringslivet Med bygdeutviklingsmidlane fekk vi eit økonomisk verkemiddel til å sjå heile bygda i samanheng Fylkeskommunen fylkesmannen og ulike organisasjonar har gjennomført mange tiltak og prosjekt som fell under nemninga bygdemobilisering der folket får rådgjeving og økonomisk støtte til utviklingsarbeid og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4235&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  DAMENE Bedriftsportal Av Kjølsdalen Krins NæringsNettverk Elisabeth Gulner står bak bedriftsportalen www damene no Sjå nærare på www damene no Sist oppdatert 17 februar 2004 20 30 Gå til nyhendearkiv

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4233&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive