archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  Nyhende Fra dal til fjell Aktiviteteter i fjellet og på garden i Gudbrandsdalen Brosjyre Sist oppdatert 06 mars 2006 19 08 Gå til nyhendearkiv CMS dagenDin

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5707&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  i Bygstad og om korleis Steinar Sørli og Yngve Brakestad er i ferd med å gjere om ein tradisjonell vestlandsgard med litt under middels ressursgrunnlag i tradisjonell agronomisk forstand til ein myldreplass i kvalitetskreativitet Førebels er operaarrangementa den viktigaste næringssatsinga

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5694&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  no Djupnekoter under karttemaet Havbruk og Fiskeri medan i avansert løysing finn du temalaget under Statens Kartverk Dette er ei wms teneste Web Map Service frå Statens kartverk sjø Primar Stavanger som vi henter over Internett Temalaget syner kystkontur med flater og skjer referert til vannstand for Middel Høgvann Djupnekoter med flater djupnepunkt grunnar og tørrfall er referert til Sjøkartnull Data som er presentert i Fylkesatlas kan ikkje brukast til

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5693&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  kundeeigede selskapa Gjensidige og Sparebanken Sogn og Fjordane har inngått ein avtale om å bygge opp ein ny nasjonal nettbank med hovudkontor i Førde Satsinga kan på sikt bety rundt 100 nye arbeidsplassar i Sogn og Fjordane Samtidig blir Gjensidige medeigar i den omdanna Sparebanken Sogn og Fjordane og får 34 prosent av aksjane Begge styra i dei to konserna og forstandarskapet i Sparebanken Sogn og Fjordane har sagt ja

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5691&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  av nye næringar er den viktigaste utfordringa for bygdene framover Vi har derfor i Rogaland allokert betydelege ressursar til dette arbeidet Dersom vi har tilstrekkelege ressursar til å finne og foredle gode prosjekt kan vi oppnå betydelege endringar jamvel om vi har lite omstillingsmidlar Det er personar som kan ta ansvaret for framdrift og dermed gjennomføring av konkrete prosjekt det ofte skortar på Gode prosjekt er det som oftast råd

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5690&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  og Knut Grove frå Rokkansenteret Den 24 februar inviterte Innovasjon Norge Hordaland fylkeskommune og landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen til arbeidsseminar om lokalsamfunnsutvikling bygdeutvikling og næringsutvikling å seminaret blei rapporten om bygdeutvikling i Hordaland dei siste ti åra presentert av Martin Byrkjeland

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5686&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  frå Landbruksdepartementet skal Fylkesmannen kvart år sende rapport over bruken av virkemidlane til landbruksbasert næringsutvikling Det skal rapporterast om måloppnåing i forhold til dei regionale strategiane I Hordaland har vi i 2005 hatt ein høy aktivitet innan bygdeutvikling Etterspørselen etter utvikling og investeringsmidlar har vært sers god og grunna inndratte og overførte midlar har FMLA og IN gjeve langt meir tilskot enn tidligare år I tildelingsbrevet frå Landbruksdepartementet skal Fylkesmannen

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5685&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  siste året medan kommunane på Ytre Søre har hatt ein nedgong i folketalet Tala frå Statistisk Sentralbyrå viser at det i dag bur totalt 8373 innbyggarar i Herøy medan det i 2005 budde 8386 personar i kommunen Dette vil seie

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5684&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive