archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  kroner Maksimal tildeling for 2006 er 2 millionar kroner Ansvaret for å administrere ordninga er lagt til fylkeskommunen ved regionalavdelinga Fylkesutvalet er fondsstyre Fondet skal nyttast til tiltak i Sogn og Fjordane Følgjande kan søkje om støtte Sogn og Fjordane fylkeskommune Kommunane i Sogn og Fjordane Verksemder lag og organisasjonar som driv haldningsskapande enøkarbeid Tiltak som kan støttast er Enøkanalysar Enøkinvesteringar i bygningar og driftsanlegg Opplæring av nøkkelpersonell Haldningsskapande arbeid

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5680&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  arealbruk der kommunane vert oppmoda om å utarbeide ei strandsoneanalyse som grunnlag for arealplanlegginga i både overordna kommune del planar og reguleringsplanar for større utbyggingsområde mot sjø Bakgrunn I plan og bygningslova 17 2 ligg det eit forbod mot bygging og frådeling i 100 metersbeltet langs sjø Bestemmelsen gjeld ikkje i tettbygd strøk eller i område som vert omfatta av reguleringsplan eller strandplan Vi har alle eit ønskje om at

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5674&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  mot kommunale arealplaner Norsk matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere heter det i Soria Moria erklæringen Disse verdiene er mange steder truet av omfattende omdisponering og høyt omfang

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5673&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  tal frå Statistisk sentralbyrå viser at talet på jordbruksbedrifter frå 2004 til 2005 har gått ned med 2 300 til 53 200 I femårsperioden 2000 2005 har kvar femte jordbruksbedrift blitt lagt ned medan jordbruksareal i drift har endra seg

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5672&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Bygdeutviklingslag Av www hjalma no 1 mars kl 20 00 i Vårtun I tillegg til årsmøtesaker står Arealplan for Eid kommune på saklista Sjå her Sist oppdatert 21 februar 2006

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5668&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  fylkesplan Mellom strategiane er tilrettelegging for meir fysisk aktivitet Frukt og grønt skal betre kosthaldet vårt og kaldt vatn må gjerast tilgjengeleg som tørstedrikke for alle Fylkesplanen for Sogn og Fjordane 2005 2008 er eit styringsdokument for utviklinga i fylket Det overordna målet i planen er å halde oppe folketalet og busetnadsmønsteret i fylket Folkehelse og livsutfalding er eitt av sju satsingsområde i planen og er omtalt som eigen rapport

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5667&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  enkelte bygd i fylket Fleire kvinner i aldersgruppa 20 39 år og fleire barn er dei positive utviklingstrekka i den siste Bygdeanalysen for Sogn og Fjordane I 11 bygder har både folketal kvinneandel og tal born auka i perioden 1995 2004 Utviklinga er ulik i dei forskjellige regionane og den er ulik i høve til kyst og innland Det har skjedd ei sentralisering internt i fylket der folketalet i dei

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5666&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  fra Matmerk som ny norsk matspesialitet 15 02 2006 Rakfiskproduksjonen er en hjørnesteinsvirksomhet i den lille fjellbygda Vera i Verdal Rakfisken fra produsenten Verafisk har opparbeidet seg en stor og trofast kundekrets Fisken fra Vera er kjent for å være

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5665&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive