archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  valt å konsentrere seg om tre tiltak retta mot reiseliv kompetanseoppbygging og barn og unge 1 Ein vegviser kr 250 000 Reiseliv er ei av landsdelens viktigaste næringar De reisande etterspør i aukande grad opplevingar som til dømes kultur original mat Spesielt blant individuelt reisande er det behov for å vite korleis ein kan utforske by og bygd Forslaget inneberer at det utarbeidast ein vegviser for besøkande som på eigen hand vil oppleve Vestlandet Vegvisaren skal lagast på norsk og på engelsk Den skal fyst og fremst vere nettbasert slik at den enkelt kan oppdaterast Den lagast i eit format slik at den lett kan trykkast opp Formålet med vegvisaren er å synliggjere dei mange attraksjonar som finns og beskrive natur historie kultur næringsliv og kulinariske opplevingar langs tre ruter nordover austover og sørover på kart over Hordaland i fyste omgang med muligheit for eventuelt å inkludere Sogn og Fjordane ved eit seinare høve Vegvisaren skal innehelde avstandsopplysningar ferjetider med meir Det skal leggast inn linkar til anna informasjon for eksempel Kulturhistorisk vegbok når denne er oversatt til engelsk nettversjon og til meir spesifisert informasjon om dei enkelte reisemåla 2 Kompetanse kr 250 000 Professor Rolf J Brunstad ved Noregs Handelshøgskole har i samarbeid med direktør i landbruksavdelinga Ole Bakkebø presentert ideen til eit bokprosjekt som skal imøtekomme behovet for kunnskap for folk som ønskjer å dra i gang nye prosjekt innan gardsopplevingar reiseliv og gardsmat småskalaproduksjon Boka skal samle stoff innan ein rekke sektorar og i hovudsakleg være basert på allereie tilgjengelig materiale Eksemplar på tema er design og verdiskaping merkevarebygging nisjematsatsing og nye eigeformer 3 Tiltak for å skape trivsel og identitet på bygdene kr 250 000 Det har vært drøfta ulike tiltak for å gjøre bygdene meir attraktive for personar i oppvekst og etableringsfasen Med attraktive bygder

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5427&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  informasjon og komande hendingar Av Stølen Karen Fyrste gong publisert 30 11 2005 I Stryn kommune er det mange ulike lag og organisasjonar Desse kan no registrere generell informasjon om organisasjonen med kontaktpersonar medlemstal og ulike aktivitetar m m I

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5424&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Nyhende TILSKOT TIL KULTURMINNEVERN 2006 Av Sogn og Fjordane Fylkeskommune Søknadsfrist 15 februar Henta her Sist oppdatert 04 desember 2005 20 23 Gå til nyhendearkiv CMS dagenDin

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5423&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Eidaportalen Nok ei Nordfjordavis er ute med nettløysing Denne gongen er det Gloppe avisa Firda Tidend Nettadressa er www firdatidend no Ta turen innom Sist oppdatert 01 desember 2005 22

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5418&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Hovudmålet med samarbeidet med Nord Skottland er å lære noko av kvarandre som vi kan dra nytte av i eige fylke og som samstundes samsvarer med innretninga på gjeldande fylkesplan Samarbeidet vil i stor grad rette seg mot konkrete prosjektsamarbeid både gjennom eigeninitierte prosjekt og gjennom allereie planlagde prosjekt utvikla av andre partnarar Det er òg eit viktig mål å engasjere oss i Europa samarbeidet først og fremst rundt Nordsjøen

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5415&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  statsråder skal møte fast fiskeri og kystminister Helga Pedersen fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande Røys kultur og kirkeminister Trond Giske landbruks og matminister Terje Riis Johansen nærings og handelsminister Odd Eriksen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete Andre statsråder trekkes inn etter behov Helhetlig politikk betyr å finne gode løsninger på tvers av eller i fellesskap mellom politikkområder og sektorer Mange av de gode løsningene for hvordan vi fra statlig hold

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5414&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  januar Vi tek ikkje sjansen på å lansere MiSide før vi har fått nok tid til testing og kvalitetssikring Innbyggjarane skal ha tillit til at informasjonen deira vert trygt handsama seier fornyingsminister Heidi Grande Røys Ho er sjølv svært nøgd med at så vel Sikkerhetsportalen for trygg innlogging og Miside løysinga begge er på plass til jul Det gir rom for god uttesting Ministeren skal sjølv opne Sikkerhetsportalen den 15

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5413&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Prisen går til selskaper som har utmerket seg gjennom verdiskaping nytteverdi og markedsmuligheter i tillegg til kreativitet Prisen skal inspirere til nyskaping rettet mot teknologi og oppfinnersegmentet Paneda AS i Selje i Sogn og Fjordane har utviklet trådløst kabel TV for folk i vanskelig tilgjengelige strøk Med sendere som kan gjemmes i terrenget og små mottakere som kan skjules under takskjegget kan både hytter og hus som ellers ikke får

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5410&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive