archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  å skape meir sosiale bumiljø enn det som har vore muleg på bygdene med enkeltståande bruk og spreidd busetnad Og dei har fått fleire til å slå til på ideen No er det klart for utbygging av fleire hus Mellom anna får dei ein til å flytte til frå Bergensområdet For fleire er det slik at dei har eit arbeid der dei like godt kan arbeide frå ei datamaskin i Jølster som på eit kontor i Bergen Motivasjonen deira er å kome i nærare kontakt med natur og dyr i eit gardsmiljø fortalde Dvergsdal Generelt håper han at dette kan medverke til å få attende tilflytting til bygdene Om dei ikkje får til dette karakteriserte han framtida for busetnaden på bygdene som dyster På bygdene i Sogn og Fjordane har iallfall busetnaden vorte tynnare og tynnare I 1995 var det 5300 bruk i drift Til i fjor var dette talet redusert til 3900 bruk av totalt 11500 eigedomar Folketalet på bygdene har gått dramatisk ned Det vanlege når kommunane har tenkt busetjing på bygdene har vore ein redsel for å blande busetjing med landbruksdrift Det har resultert i at det har vorte færre og færre av begge kategoriane og dei som er att har vorte meir og meir isolerte oppsummerte Dvergsdal Men samstundes fortalde prosjektleiaren om ei marknadsgransking dei hadde gjennomført i Bergensområdet og som viste at der iallfall var over 4000 personar som ønskjer seg til eit anna bumiljø med tilgang på noko meir enn ei tomt på 800 kvadratmeter I hovudsak var desse personane ute etter nettopp dei kvalitetane som busetjing i klyngetun på bygda prioriterer Nederlenderar På det same seminaret i Austefjorden kom det også fram at det er fleire enn byfolk i Noreg som kan tenkje seg eit nytt liv i bygder på Vestlandet Nederlendaren Marcel

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5226&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  net frå 8 kommuner samt fylkeskommunene og fylkesmennen i møre og romsdal sogn og fjordane 2 radio tv kanalar nettaviser nrk no mr og nrk no sfj innslag av forvaltningsinformasjon statlege institusjoner innslag av lokalt og nasjonalt nyhende innslag av

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5225&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  perioden Hensikta er å synleggjere satsinga på distrikta seier ho I løpet at stortingsperioden er det ambisjonar om å ha besøkt alle fylka i landet I første omgang vert det satsa på å leggje regjeringskonferansar til alle landsdelar Det er

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5221&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  kvinnesida i bygda Det vi har felles er ekteskap og eller yrke som knyter oss til nærmiljøet her og nokon har barn i barnehage og eller skule Ved bruk av tekstilar bilder handverk mat muntleg orientering og rett og slett prat rundt bordet kunne vi glede oss saman over ein triveleg kveld som gav nye kunnskapar om kvarandre og ynskje om å utvide kontakta I juni arrangerte bondekvinnelaget i Hyen

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5220&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  manla på dette talet eitt år etter utbygging No er dette året gått og det syner seg at svært mange har bestilt breiband enten gjennom Telenor eller andre breibandtilbydarar og dermed blir kostnadane for kommunen minimale Tala ser slik ut Kjølsdalen sentral 55 breibandabonnentar Stårheim 72 Haugen 104 og Hjelle 75 Totalt blir det ei reikninga til Eid kommune på kr 38 000 for breiband til fire store bygder og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5217&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Sogn og Fjordane Av www fylkesmann no sfj Sytten kommunar har til no teke utfordringa frå Prosjekt Opne landskap hjå fylkesmannen om å kartleggja strekningar for utsiktsrydding langs veg i eigen kommune Les saka her Sist oppdatert 21 september 2005

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5211&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  ei klart definert kvalitetsplattform Fjordarv skal utvikle og spre kompetanse innanfor kvalitetsturisme med utgangspunkt i tradisjon natur kultur og elles internasjonalt anerkjende normer for berekraftig reiseliv arbeide for etablering av ei overbyggjande heilskapleg satsing på natur og kulturbasert næringsutvikling etter

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5208&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  2005 2008 er eit styringsdokument for utvikling i fylket Kommunane offentlege etatar næringslivet og frivillige organisasjonar har i fellesskap utvikla strategien under leiing av fylkeskommunen Det er også denne regionale partnerskapen som vil arbeide med strategiane gjennom felles program og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5207&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive