archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  frå Bryggja Saniteten har hatt fylkesstemne og skyttarane gjorde det bra i Førde Besøk Bryggja på nettet og sjå fine bilder Sist oppdatert 14 juni 2005 18 53 Gå til

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5070&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  alle bilda blir tydelege og det fører til at boka blir på 1 2 kg Det er mjuk perm og med klaffar framme og bak til å bruke som bokmerke På framsida er det bilde frå Nærøyfjorden i Aurland og bak eit flybilde med innteikna rutestrek på ein tur på Stadlandet i Selje Og så er det i alt kring 1000 bilde og kart i boka karta er berre oversiktskart

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5055&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  over som prosjektleiar etter Veronika Seim som slutta 1 mai Ingunn er utdanna rettleiar i prosjektet og kjenner med det arbeidsoppgåvene som ventar Det er flott at Bygdekompasset får høve til å forlenge prosjektperioden ut året seier leiar i styringsgruppa

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5053&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  å samarbeide Det vil med jamne mellomrom verte sendt ut nyheitsbrev om prosjektet til dei viktigaste allianse og samarbeidspartane Arbeidet med å kontakte og reise på synfaring til interesserte grunneigarar er starta og det er laga møteplan for møter med m a dei ulike destinasjonsselskapa og aktive reiselivslag Det vert parallelt arbeidd med å kartlegge potensielle produkt og produktleverandørar Det er dessutan gjennomført møte og synfaring i fylket med Din Tur Det er prioritert deltaking på fagsamling arrangert av Din Tur medio mai saman med prosjektleiarane i Troms Nordland Sør og Nordtrøndelag samt Møre og Romsdal Særskilt er det produkta jakt fiske og aktive feriehus det vil vere viktig å fokusere på i dette nettverket Kurs i Jaktsal Det er i regi av utmarksavdelinga ved Sogn og Fjordane Skogigarlag Hjortesenteret på Svanøy og Skogbrukets Kursinstitutt gjennomført kurs i jaktsal Det har vore stor oppslutnad Dei som har gjennomført kurset får no tilbod om å delta i prosjektet for oppfølging av kvar enkelt som ønskjer å gå vidare med utvikling av produkt Truleg vert det arrangert også kurs i jaktguiding når tida er rett til det Samarbeid med ulike lokale prosjekt Det er naturleg å arbeide tett med i gangsette lokale prosjekt som er eller kan rettast mot utmarksbasert reiseliv Eit prosjekt som naturleg vert kopla til prosjekt Utmarksbasert reiseliv er prosjektet Utviklingsprosjekt for primærnæringane i Fjaler kommune Det lokale prosjektet har som mål å auke næringsmessig utnytting av jaktressursen hjort i kommunen m a ved å kople dette opp mot samarbeid med dei som driv overnatting I tillegg er ei marknadsmessig kvalitetsheving av fiskeressursane knytt til innlandsfiske viktige satsingområde Første kontaktmøte med prosjektleiar for utmarksbasert reiseliv og dei lokale nettverksgruppene utmark fiske og jordbruk vert gjennomført ultimo mai Andre lokale prosjekt Fleire av deltakarane som deltok i Bygdekompasset 2004 i

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5050&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  kr 1500 pr dag Gjestejegere og utleiejakt har lenge vært et betent tema blant lokalt etablerte jaktlag Ringebu Natur startet i år opp praksisen med gjestejakt og daglig leder i Ringebu Natur Knut Høystad ser med positive øyne på en videre utvikling av denne praksisen Praksisen med gjestejegere har slikt jeg ser det kun positive sider Skal vi kunne markedsføre ei slikt jakt kreves det grundig planlegging og tilrettelegging Dette

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5049&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  bruk digital tv levert frå Selje Der har grendene Helset og Løset eigen sendar Vi låg i ein satelittskugge og kunne ikkje fåt inn signal frå parabol Derfor gjekk vi i lag og fekk oss eigen sendar seier Karl Ander Helset frå Bjørkedalen som før berre kunne sjå NRK Saman med 14 andre lokale abonnentar er Karl Anders Helset fornøgde kundar av Paneda Systemet har fungert fint sidan det kom

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5047&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  landbruksråd i Brüssel Knut Øistad Det ble holdt rådsmøte for landbruk i Luxembourg tirsdag 26 april 2005 Ministrene fortsatte sitt arbeid med forslaget til forordning for bygdeutvikling i EU Formannskapet fra Luxembourg legger stor vekt på at det skal oppnås enighet om politikken for bygdeutvikling i løpet av første halvår Mye tyder på at de vil klare det men usikkerheten om tidspunktet for avklaringen av EUs langtidsbudsjett og mulige konsekvenser

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5043&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  år til en uke med naturopplevelser og fokus på helse og sunnhet Friluftsveka vil være fra 31 juli til 7 august i Stryn Sogn og Fjordane Stryn er svært kjent for storslagen natur her vil du oppleve fjord fjell og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5038&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive