archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  ligg det føre eit framlegg om ein omfattande kommunedelplan for området Planen gjev romfor bygging av 200 hytter og ein reknar verdien berre av hyttene til å vere på 150 millionar kroner I tillegg kjem kostnader til infrastruktur pluss eit eventuelt nytt skitrekk til 5 10 millionar kroner Leiar i utmarkslaget Roar Kjørstad fortel at ein satsar på store hytter og at ein vil satse på både sommar og vinteraktivitetar

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4888&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  merknader innan torsdag Leiar i utmarkslaget Roar Kjørstad presenterte planframlegget for forsamlinga og fekk positive attendemeldingar på det meste Det var berre eitt punkt som vekte sterkt engasjement Det gjeld korleis ein skal forhalde seg til søknader om frådeling av tomter inne på setrane I framlegget til plan er det lagt opp til ei svært restriktiv linje når det gjeld behandling av dispensasjonssøknader på setrane Setrene er LNF område og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4887&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  skape næringar i Sogn og Fjordane Kva med den kreative faktoren har vi utnytta den godt nok i vårt fylke Regjering og Storting har bede fylkeskommunen prioritere utviklingstiltak og rolla som utviklingsaktør i åra framover Kulturdepartementet har på si side etter pålegg frå Stortinget arbeidd med ei eiga melding om koplinga kultur og næring I Sogn og Fjordane er vi først ute Hovudutval for kultur og Hovudutval for plan og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4886&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  heimesider Dei nye internettsidene til dei 7 Nordfjord kommunane er eit nybrotsarbeid i Nordfjord Sidene til den enkelte kommune er tiltalande å besøkje med flotte foto og stadig meir informasjon lagt ut på nettet Besøk kommunen din og dei andre

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4884&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  har etablert seg i Stordal og som har henta inn ei rekkje familiar frå Nederland som vil ut av trengsla og slå seg ned i utkant Norge seier ordførar Charles Tøsse Tilflytta nederlendarar står for ein del av folkeauken i Stordal fjor men ikkje alt Ein møbelindustri som går godt har også ein stor del av æra for at fleire slått seg ned i kommunen seier han Kommune merkar også ein tendens tendens til at fleire unge familiar kan tenkje seg å flytte tilbake Etter møbelkrakket for få år sidan har Stordal kommune lagt ned ein stor innsats for å leggje til rette for næringsutvikling og tilflytting Både private og offentlege husvære står klar til å ta imot og her er både ledig næringsareal og eit privatfinansiert næringsfondet som kan støtte folk med initiativ seier han Også Sula opplever ein kraftig vekst og fekk 111 nye innbyggjarar i fjor Ålesund kommune fekk 286 nye innbyggjarar og er no oppe i eit folketal på 40 287 På plussida finn vi også Sykkylven Skodje og Herøy På minussida er Vanylven og Sande men også Ørsta gjekk tilbake med 43 innbyggjarar i året som gjekk Volda miste 28 og Haram heile 69 Møre og Romsdal fekk totalt 109 nye innbyggjarar frå januar 2004 til januar 2005 og talde ved årsskiftet 244 679 innbyggjarar Sogn og Fjordane gjekk tilbake med 213 innbyggjarar i året som gjekk og landa på eit innbyggjartal på 107 009 Nordfjordkommunane Vågsøy 70 Selje 51 Eid 13 Hornindal 6 og Stryn 13 må sin del av skulda for det Totalt fire fylke opplevde å minke i fjor I tillegg til Sogn og Fjordane gjekk også Oppland Nordland og Finnmark tilbake i folketal Møre og Romsdal 244 679 109 Molde 24 132 97 Kristiansund 17 021 84 Ålesund 40 287 286

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4883&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Av FMLA Bygdeutviklingsprogrammet i Sogn og Fjordane er eit løpande tiltak for områderetta bygdeutviklingsarbeid To nye bygder skal takast opp i 2005 Les meir Sist oppdatert 27 februar 2005 19

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4864&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Folkeakademia med programmet Om og av Per Sivle Måndag 28 2 vert han å treffe i Lote Grendahus Jen Brekke er kjend som kåsør i NRK lærar og kulturarbeidar Han er leiar i Sivlelaget og redaktør av boka Berre ein hund som kom ut på Selja Forlag i 2004 Arrangørane Lote Bygdekvinnelag Eid Folkeakademi og Henden Bygdekvinnelag ønskjer alle velkomne til ein triveleg kveld i Lote grendahus I tillegg til

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4861&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  varm drikke og bål ved Langevatnet frå kl 22 00 Turen tek ca 1 2 time ein veg og arrangørane lovar faklar langs med løypa Medarrangør er Midtre Nordfjord Turlag Skal du ha ei litt spesiell oppleving ute i det fri så bli med på ein sosial tur på ski i måneskin Ein fin slutt på årets vinterferieveke som slo til med strålande ver i bygdene skjer det mykje spennande

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4859&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive