archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  har referanse til Bjugn saka Namnet Selbu kom også skeivt ut i noen krinsar etter at det vart sterk diskusjon om oppretting av asylmottak i bygda Men i januar 2005 må vi ned til treff nr 49 for å finne denne saka Og oppslaget er frå UDI som viser at striden om asylmottaket fekk ei lykkeleg løysing Alt før dette er positive oppslag om handballdamer og Selbu rosa Det moderne Hitra har skapt seg sjølve gjennom havbruksnæringa og fisketurismen Hyttefolket har vorte viktige til å marknadsføre øyregionen No satsar Frøya på å skaffe seg ubetalte ambassadørar ved å invitere noen utvalde personar til nettverkssamling Her skal dei sjarmerast i senk av naturen maten og folket Etterpå skal dei dukke opp overalt som misjonærar og medlemmar av eit virtuelt nettverk Kanskje misser frøyværingane litt av kontrollen etter kvart over kva Frøya skal vera for oss andre Reiselivet har vorte ein kraftig motor for å prege det bildet vi har av stader og bygder Av det som rimelegvis kan kallast bygder i Norge er det Oppdal som får flest treff i søkebasen Google på nettet 536 000 treff Det er berre våre ni største byar som har meir enn 1 million treff Dei andre bygdene med mange treff er og turistbygder slike som Hemsedal og Trysil Her i Sør Trøndelag kjem Hitra nest etter Oppdal med Melhus som god nummer 3 Rimelegvis har storleiken på kommunen eller bygda mye og seie Men små kommunar som Meldal Rindal og Tydal har makta å gjera seg godt synlege For ikkje å snakke om Tolga i Hedmark som har fleire treff enn Røros med bystatus Bygder som ikkje er eigne kommunar slike som Singsås og Budal har også makta å gjera seg godt synlege på nettet Hausten 2003 viste bygda Næroset i Ringsaker seg fram

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4858&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  22 februar 2005 09 02 Selja er ein skatt ikkje berre for Selje og Sogn og Fjordane men for heile landet Det er eit unikt anlegg som fortener meir merksemd Difor startar vi eit venelag som skal vere ein pådrivar for positive tiltak knytta til klosteret på Selja seier Torkjell Djupedal som er ein av initiativtakarane til den nye foreininga Planane om eit klostersenter på fastlandet bør hentast fram igjen

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4857&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Den norske veterinærforening Vi er eit engasjert ambassadør korps som jobbar lokalt med Dagrosprisen men for å finne dei som verkeleg gjer ein ekstra innsats er vi avhengige av hjelp frå publikum Derfor oppmodast alle som har ein aktuell Dagrospris kandidat til å ta kontakt med oss i den lokale ambassadørgruppa seier Odd Fauske i TINE som seier at forslag på kandidatar må vere sendt innan 15 mars i år Det er svært viktig at forslaget har ei fyldig grunngiving Skjema for utfylling får ein hos kontaktpersonen som er Odd Fauske i Tine og elles Karl Vie Gilde og i Rasmus Felde Vetrinærforeininga Premiering av forslagsstillarar Å skape positiv merksemd om det gode dyrevelferdsarbeidet som blir gjort innan storfénæringa og gje honnør til nokon av dei som fortener det mest er det primære målet for Dagrospris arbeidet Men det lokale engasjementet for å finne desse personane er også vel verdt ei merksemd Utan eit publikum med blikk for god dyreomsorg får vi ikkje inn så mange gode kandidatar seier Odd Fauske og røper at nokon av forslagsstillarane vil motta ei triveleg overrasking i posten i form av smakfulle produkt frå TINE og Gilde Landsjuryen har siste ordet Det er dei

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4856&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Ny leiar i Hyen Utviklingslag er Kjartan Aa Berge Vil du lese meir om Hyen og årsmøtet gå til www hyen com Kjartan si e postadr er kjartan aa berge sfauto no Med venleg helsing Ole Matias Aa Sist oppdatert

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4855&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  kroner i miljø og næringsmidlar for 2005 Tildeling av midlar er gjort på grunnlag av kommunen sin tiltaksstrategi men og med vekt antal bruk og tidlegare forbruk av midlar Ein reservepott på kr 400 000 vil bli fordelt seinare etter

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4853&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  tysdag møtte det opp 15 nye medlemmar I tillegg har fleire meldt si interesse for å vere med Dette er ein stor auke frå dei 6 medlemmane laget hadde før møtet På oppstartmøtet var det gjennnomgang av laget si historie og idemyldring om kva laget kan arbeide med i tida framover Møteplan med møte ein gong i månaden vart sett opp Møtestaden vert på Orheimstunet Det gamle styret i laget

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4852&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  BU midlar til utgreiing og tilrettelegging For 2005 har fylkesmannen 5 4 mill kroner til disposisjon for prosjekt og tiltak som fell innafor formålet med BU midlane og prioriterte innsatsområde i Strategi for landbruksrelatert nærings og bygdeutvikling Les meir her

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4851&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  etter ein bustad der det er god plass gode oppvekstvilkår og vakker natur Nettstaden www gardsbruk no registrerte i fjor i gjennomsnitt 11 583 søk per månad etter ledige bruk Dei som ynskjer å flytte til bygda er ofte ressurspersonar som bygdene treng seier ho Ho viser til at kommunar som Ørskog og Stordal går aktivit ut og kontaktar eigarar av tome gardsbruk for å få fleire gardar lagde ut

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4846&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive