archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  opp i det små I narvik Nord Norge er det full aktivitet mere å gjøre en en klarer å følge opp På Rena er en også godt igang til tross for at fylket ikke finner penger til å stimulere oppstarten i første omgang De vil likevel sikre at senteret får oppgaver fra fylket og fylkesmnnen På Vestlandet er saken inne for vestlandsrådet som ser ut til å ville prioritere småsamfunn

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4768&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  samfunnsengasjert person og har vore medlem av sokneråd kommunestyre H og oppvekstutval Han er i dag mellom anna leiar av soknerådet ved Ikornnes kyrkje I motsetnad til ein del andre industrileiarar i Sykkylven har Arve Ekornes valt å bli buande i heimbygda nær arbeidsplassen I fritida er han oppteken av oppvekstmiljø barneidrett kyrkje og skule Møbelkonsernet Ekornes har hovudsetet sitt på Ikornnes i Sykkylven Etter nokre si meining er stadvalet

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4759&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  eigen ved vere noko som andre set pris på Dette er spørsmål som Inger Langvik og Ivar Bergset eigarar av Abrahamtunet på Bergset ynskjer svar på Dei er eit av to prosjekt som er i gong i Sogn og Fjordane for å sjå på om aktive gardsbruk kan vere ein buplass for andre enn bonden og hans familie Bruket driv i dag med sau og i tillegg blir det produsert

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4757&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  har vore ein enkel kunnskap men vi har lært den på den tunge måten For fleire år sidan trudde ein at ved å slå samen mange små skular så skulle alt bli bedre og då særleg økonomien men kva var det som skjedde For å sitere ein av de eldre som summerte heile omveltinga slik Det vart som å pisse i buksa varmt med det same men søren så kaldt etter ei stund Skular vert framleis nedlagde i dette landet samstundes som vi klagar på dårlige resultat ved dei nasjonale prøvene Vi trykker elevane saman i store utrivelige bygg opptil 30 35 i klassen og helst med ein lærar Det finst nokre enkle grunnleggande reglar som alle burde prøve 1 Lag ein spørrerunde og få eit svar frå ungane foreldra og samfunnet rundt om korleis dei ser på frammlegga som ligg føre 2 Både byar og utkantar treng gode skular 3 Dette for å gje borna ein tjangs til å trivast og gå vidare i livet så lenge dei er friske Dette var ein liten innføring i noko av det som bygdeutviklingslaga kjempar for i sine lokalsmfunn Etter å ha arbeidd på eit bygdekontor sidan 1999 har ein lært mykje samfunnsnyttig men jammen var det mange ting eg aldri hadde trudd at eg skulle få bruk for Når nokon tek kontakt med bygdekontoret etter å ha lese en annonse om eit hus eller ein gard er til sals så kjem det ein del spørsmål so vi må svare heilt ærlig på før dei kjem på synfaring Dei vanligste spørsmåla er Kor langt er det til lokalbutikken Kor langt er det til legekontoret legevakta helsesøster Kor langt er det til sjukehus fødeavdeling Når det gjeld bygdeutvikling så har ein også som mål å lokke tilbake ungdommen etter at dei er ferdige med utdanninga Mange er då i ein etableringsfase både privat og i arbeidslivet Med alle dei tekniske hjelpemidlene som er tilgjengelige i dag er det svært mykje enklere å skape seg eit firma i små kommuner som har folk som kan trå til for å hjelpe Dessverre gjer den usikre situasjonen med lokalsjukehust det svært vanskeleg å få til nye etableringar i det lokale næringslivet Det er bygdeutviklingslaga sitt store ønske at politikarane ser alvoret i å ha eit stabilt lokalsjukehus som ikkje må sikrast og garanterast årlig Slik som det fortonar seg for vårt arbeid så må det vere like viktig for både kommunaldepartementet og næringsdepartementet når nyutdanna vegrer seg for å starte opp bedrifter når ein får ein usikker situasjon i forholdet til hjelp for ansatte og familie Bygdene i utkantene har gjennom fleire år hatt nedadgåande folketal men om somrane er det mykje tilreisande og til fortvilelse for oss som arbeider for auka trivsel er nett desse momenta som forlite arbeid for lite fritidsaktiviteter her som vi har dei beste mulighetene for å drive ekstremsport Der har vi igjen problemet med å ikkje ha faste holdepunkt Mange er tøffe nok til å blåse av våre innsigelsar og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4755&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  i dag Gardskart på Internett For første gang kan man få kartinformasjon fra flere offentlige etater på en gang sa statssekretær Leif Helge Kongshaug Gardskart på Internett gjør at det man før måtte innom diverse offentlige kontorer for å få tak i nå kan ordnes med noen tastetrykk hjemmefra Initiativtakere til Gardskart på Internett er jordbruksavtalepartene Både bondeorganisasjonene og Landbruks og matdepartementet bidrar med betydelige midler for å finansiere prosjektet

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4752&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  januar i Sandane Næringshage Dei fem næringshagane og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane står for arrangementet Forskar Knut Vareide held foredrag om kva som kjenneteiknar regionar og kommunar som har gode bedrifter som veks og er lønnsame Arnar Kvernkvik snakkar om Småkraftverkutbygging ei ny gullgruve adm direktør Vidar Grønnevik frå INC om vekststrategiar factorymanager Tove Rygg frå NTP om krav til bedriftsorganisasjonen ved høg vekst og næringssjef Per ARne Tveit

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4748&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  rundt i fylket og fortelje om eit omfattande kompetansekartleggingsprosjekt Sogn og Fjordane vert pilotfylke for denne kunnskapskampanjen til Vox nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Ambassadørteam Kampanjen startar opp måndag 17 januar i Florø med styreleiar Yngve Hågensen fylkesordførar Nils R Sandal og leiar i NyKunnskap Leif Røv på deltakarlista Prosjektet skal halde fram til 14 februar og har med seg andre lokale representantar i ambassadørteamet som produksjonssjef Harald Holmøyvik og hovudtillitsvald Edvind Haugen ved Ekornes Møbler avdeling Grodås bunadstilverkar Janna Muller Planting i Stryn og Per Gulestøl frå Kalvåg Kampanjen er ein freistnad på å få fleire lokale bedrifter til å ta i bruk kompetanseattest og er eit samarbeid med fylkeskommunen Systematisk kartlegging av faktisk kunnskap er viktig for å styrkje omstillingsevna til bedrifter og den einskilde tilsette Vox har difor utvikla eit system med kartlegging av kompetanse og bruk av kompetanseattest Bodskapen er Du har meir enn du trur Du kan meir enn du trur Pilotprosjekt Arbeidet blir etter kampanjeperioden vidareført av selskapet NyKunnskap på Nordfjordeid som er eigd av fylkeskommunen og lokale næringsinteresser Kampanjen er eit pilotprosjekt og erfaringane frå Sogn og Fjordane skal brukast i liknande kampanjar i andre delar av landet Leiarar tillitsvalde og tilsette

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4743&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  er bosatt i distriktene Mål Kommisjonens forslag til forordning for bygdeutvikling bygger på tre hovedelementer Axis Økonomi med siktemål å øke konkurranseevnen i jord og skogbruket gjennom tilskudd til omstilling Minimum 15 av midlene skal brukes på dette området Axis 1 Miljøtiltak for å øke miljøstandard og bedre arealforvaltningen for å sikre at jord og skogbruk bidrar positivt til utviklingen av distriktene Minimum 25 av midlene skal kanaliseres til dette området Axis 2 Sosiale formål for å bedre livskvalitet i distriktene og øke mangfoldet i den næringsmessige aktiviteten i områder som kvalifiserer for støtte Minimum 15 av midlene skal brukes på dette satsingsområdet Axis 3 Det fjerde innsatsområdet er LEADER Programmet for lokalt initiert bygdeutviklingstiltak som er forutsatt å utgjøre minimum 7 av bevilgningen i den framtidige satsingen på bygdeutvikling Innsatsen på dette området vil også telle som bidrag til de tre tematiske satsingsområdene som er nevnt over Virkemidler Kommisjonens forslag legger opp til en forenkling av virkemiddelbruken gjennom etableringen av et enkelt fond for bygdeutvikling European Agricultural Fund for Rural Development til erstatning for den mangfoldige organiseringen EU i dag har på dette området Den framtidige politikken for bygdeutvikling forutsetter medfinansiering fra medlemslandene Medfinansieringen skal være innenfor et bestemt intervall fastsatt for hver av de tre hovedområdene axis Intervallene ligger innenfor 20 50 av det totale tilskuddet 75 for konvergensområdene Axis 2 vil ha en maksimum medfinansiering på 55 Øvrige deler av landbrukspolitikken markedsordninger og direkte støtte er i prinsippet 100 finansiert fra fellesskapet Kommisjonens forslag til forordning beskriver en mengde tiltak som er aktuelle innenfor de tre hovedområdet i EUs framtidige politikk for bygdeutvikling I dag utgjør bevilgningene til bygdeutvikling om lag 5 milliarder EUR pr år Forslaget er at dette skal øke til vel 14 milliarder i 2013 realverdi 2004 EUR Samlet allokering til bygdeutvikling i perioden

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4742&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive