archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  meter høge Ramnefjellet og 62 menneske omkom Skredet losna 500 meter oppe i fjellsida og sopa med seg ei stor ur under Fjellstykket var omlag 100 meter høgt 50 meter breidt og 10 meter tjukt Det vil seie at steinhammaren var omlag 50 000 kubikkmeter tilsvarande ei vekt på 125 000 tonn I tillegg kom ura og grusen slik at ein reknar med at kring 870 000 tonn masse rasa ut i Loenvatnet Alle hus rauk med Flodbylgja steig kring 40 meter på det høgste og sopte med seg alle husa i Ytre Nesdal Det same hende i Bødal der alle husa nede ved vatnet vart knuste med unntak av eit par løer og nokre mindre uthus Turistbåten Lodalen vart slengt 350 meter innover land Tilsaman omkom 24 menneske i Bødal sjølve rasnatta og 3 menneske seinare av skadane dei fekk I Nesdal omkom 34 menneske Berre 9 av dei omkomne vart funne att og gravlagde Raset i 1905 øydela ialt 60 hus og drap 94 kyr 10 hestar 145 sauer og 16 grisar Ein minnestein vart reist på Nesodden same året men den vart riven bort av raset i 1936 Eindel av folket snakka om å flytte frå dalen

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4737&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  der ho er sjølvstendig næringsdrivane Ho er særleg oppteken av å medverke til at det vert sikra gode vilkår for næringutvikling med vekt på kunnskap nyskaping og resurrsutvikling Liv Signe var med i den kjende Distriktskommisjonen som la fram sluttrapporten sin hausten 2004 På Distriktstinget den 5 februar på Hundeidvik Grendahus i Sykkylven vil ho fortelje frå arbeidet der Ho vil også vere med i diskusjonspanelet der mellom andre statssekretær

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4736&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  presenteres en større og mer omfattende messe og fagprogram enn noen gang tidligere Nærings og handelsminister Børge Brende holder åpningsforedraget Future frame conditions for the travel industri og setter søkelyset på rammebetingelsene for reiselivsbransjen i Norge Det blir debatt om trender og servicekonsept innen luftfart Det blir også trendforedrag kurs og seminarer innen travel management og møteplanlegging Fagdagene arrangeres torsdag 13 januar og fredag 14 januar frem til kl 14

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4734&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  med Sverige skal norsk landbruk vise hvilket fantastisk mangfold som finnes rundt om i landet Mat fra samtlige fylker I disse to dagene vil samtlige fylker fra Finnmark i nord til Agder i sør presentere seg og sine matspesialiteter Hvert fylke vil ha en stand der du kan smake deres fylkesrett sammensatt av spesialiteter og unike produkt fra deres region På noen få meter vil du kunne smake og spise

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4732&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  5 år sidan det lause nettverket vart etablert men Rom vart heller ikkje bygd på ein dag Vi byggjer stein på stein sakte men sikkert vegen vert til medan ein går som det heiter Det viktige er at småsamfunna kan gjere seg nytte av data som reiskap for busetnad næring og trivsel Nettverk og samarbeid på kryss og tvers av interesser av geografi kan gjere oss til verkelege eksklusive verdsborgar

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4731&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  røter tilbake til Barmen Ein har no laga liknande treff på Silda og ytre Stad Ideen er å prøve å samle så mange barmarar utflytta 2 genrasjons inngifte etterkomarar osv som mogleg Om fleire tykkjer dette høyrest spanande ut er

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4730&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  å gjera noko tilsvarande for å demma opp seier Bergsaker Me må stå hardt på for at staten skal flytta ut makt og viktige oppgåver både til vestlandsregionen og til kommunane Me må visa gjennom aktiviteten i Vestlandsrådet at me er i stand til å ta oppgåvene legg Sandal til Skrekkscenariet hans er ei kvasi regionalisering der me bare får større fylke regionar utan at desse får meir makt Både han og Selsvold Nyborg er klare på at sjukehusa må styrast av dei nye regionane Rogaland Dei tre er samde om at den aller viktigaste milepålen i 2005 er landsmøta i partia Då skal dei nye programma vedtas og desse må stortingsrepresentantane retta seg etter Her vil det bli kamp i alle parti seier Bergsaker Men når Aftenbladet spør om korleis den nye vestlandsregionen skal sjå ut blir dei meir varsame Før dei svarer skikkeleg på det vil dei at Vestlandsrådet skal utgreia dette nærare Ei minimumsløysing må vera Rogaland pluss kommunar i randsona i Sunnhordaland og i Vest Agder seier Bergsaker Møre og Romsdal har gitt uttrykk for at dei helst vil vera eit eige fylke Dersom dei ikkje blir med har mange spekulert i at då vil heller ikkje Sogn og Fjordane av frykt for å verta for veik i høve til Hordaland og Rogaland Og hopehavet mellom Nordfjord og Sunnmøre er sterkt Sandal meiner det er for tidleg å dra opp grensene Han vil først ha ei avklaring på kva makt og oppgåver staten er budd til å flytta ut Er Rogaland pluss Hordaland stort nok Ja svarar Selsvold Nyborg På lag med byane Ingen av dei har sans for Victor D Norman sitt syn om at storbyane Kristiansand Stavanger og Bergen bør ha ansvaret for utvikling i by og bygd på Sørvestlandet Skal regionane ha det

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4727&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  om humor i distriktsarbeidet Nestleiar i Senterpartiet Liv Signe Navarsete fortel frå arbeidet i Distriktskommisjonen Statssekretær Leif Helge Kongshaug held foredrag om Jordbruket og distriktet Paneldebatt Emne Korleis byggje bruer i distriktsarbeidet Deltakarar i panelet blir m a Direktør Arve Ekornes Ekornes ASA statssekretær Leif Helge Kongshaug nestleiar i SP Liv Signe Navarsete gardbrukar Oddvar Tynes frå Norges Bondelag og statsminister Arne Haukåssveen frå Lucky Næroset Det vert rikt høve

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4725&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive