archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  1 5000 økonomisk kartverk Du vil og finne flyfoto for nokre kommunar På desse grunnkarta kan du som brukar leggje på ei lang rekkje data frå alle kommunane i fylket Døme på dette er stadnamn kulturminne reiselivstenester busstopp verna område oppdrettskonsesjonar kulturlandskap naturtypar og verneplan for vassdrag Kartet er soleis ein inngang til fleire hundre tusen ulike datapostar Bak kartet kan du og finne bilete video lyd med meir Nye tenester og nytt innhald vil kome etter kvart Det er laga to brukarversjonar av Fylkesatlas Den eine versjonen er retta mot publikum og kan nyttast til innsyn i kart og til ulike søk namn og gnr bnr Den andre versjonen er i hovudsak til bruk for sakshandsaming og har fleire kartlag og funksjonar Begge versjonane er tilgjengelege på Internett men det er publikumsversjonen som er opningsbiletet Etter kvart har vi fått mange ulike karttenester på nettet der mellom anna ein del direktorat syner sine nasjonale kartbasar Desse tek tid å finne fram i Eit av føremåla med Fylkesatlas er å samle mest mogeleg av kartbasert informasjon som gjeld Sogn og Fjordane på ein stad Når du nyttar karttenesta vil du mellom anna få tilgang til data henta frå Direktoratet for

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4702&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  mobiliserte igjen med tende faklar for å få behalde tryggleik i nærsamfunnet Legane ved Fylkesjukehuset på Nordfjordeid tok initiativet på sjølvaste Luciadagen og det var eit overveldande tog som gjekk gjennom gata på Nordfjordeid til folkemøte i Valhall 1000 faklar var annonsert til utdeling men 4000 menneske stillte opp noko som viser folket si meining og engasjement Kjensle av tryggleik for liv og helse må vere mogeleg i det rikaste

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4700&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  bakgrunn for diskusjonen på rådsmøtet Rapporten drøfter blant annet nasjonale prioriteringer i landbruksforskningen Bygdeutvikling bærekraftig landbruksproduksjon og bioteknologi kommer høyt på prioriteringslisten for mange land Den nye forskningskommissæren Potocnik deltok på denne delen av rådsmøtet Han varslet et høynivåmøte i februar 2005 og muligheten for medlemslandene til å diskutere prioriteringer og samarbeidsformer i den stående komité for forskning Til dette arbeidet er landene bedt om å oppnevne to eksperter Den stående komité for landbruksforskning er flyttet fra DG Landbruk til DG forskning Bygdeutvikling Bygdeutvikling Rural Development er landbrukspolitikkens andre pillar i EU Denne plassen fikk bygdeutvikling ved den forrige store reformen i EUs landbrukspolitikk Agenda 2000 Senere reformer Mid Term Review 2003 har så langt omfattet markedsordninger og direkte støtte som betegnes som første pillar Bygdeutvikling er unntatt det tak som er lagt på overføringene i første pillar av landbrukspolitikken i EU Disse overføringen kan bare øke nominelt med 1 i perioden fra 2007 til 2013 Det innebærer imidlertid at finansieringen av bygdeutvikling ikke er unntatt vurdering i forbindelse med behandlingen av EUs langtidsbudsjett Financial Perspectives som etter planen skal konkluderes neste år Det kommende vedtaket om EUs langtidsbudsjett vil i prinsippet avgjøre handlingsrommet for en politikk for bygdeutvikling i EU for perioden fram til 2013 Kommisjonens forslag til forordning for bygdeutvikling bygger på tre hovedelementer axis Økonomi med siktemål å øke konkurransevnen i jord og skogbruket gjennom tilskudd til omstilling Minimum 15 av midlene skal brukes på dette området Axis 1 Miljøtiltak for å øke miljøstandard og bedre arealforvaltningen for å sikre at jord og skogbruk bidrar positivt til utviklingen av distriktene Minimum 25 av midlene skal kanaliseres til dette området Axis 2 Sosiale formål for å bedre livskvalitet i distriktene og øke mangfoldet i den næringsmessige aktiviteten i områder som kvalifiserer for støtte Minimum 15 av midlene skal

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4697&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  og var med på fjellturar guida busstur bygdevandring utstillingar konsert open gard bygdedans og mykje anna I ettertid har bygdelaget fått mykje skryt og mange ønskjer at suksessen blir gjenteken skriv May Sissel Årvik Liga i brevet til Fylkesmannen der Ytre Stad Bygdeutviklingslag ber om å få betalt ut kr 20 000 i tilskot til eit arrangement som kosta oppunder kr 180 000 Knut Åland meiner at prosjektet har innfridd

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4694&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  har forskar Ola Alsvik peika på at system av typen LOKHIS vil viske ut grensene mellom sjangrane bygdebok årbok slektsbok I det ligg det at modellen har rom for bidrag også frå vanlege folk og ikkje berre er eit system der ekspertane må utføre alt arbeidet Etter mi vurdering vil LOKHIS også viske ut grensene mellom notid og historie Det er naturen som er bindeleddet Naturen har stort sett vore

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4693&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  ho no kan tilby eit bedriftsutviklingsprogram til bønder og andre småbedrifter i Eid Seks personar har alt meldt seg på dette opplegget som vil gå føre seg i januar februar og mars 2005 Gjennom bygdekompasset kan ein setje fokus på det ein har kva ein ynskjer og ikkje minst kvar ein vil i framtida Målet er å gjere ein i stand til å møte framtida på ein aktiv måte og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4692&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  målsetting å få med stoff frå heile kommunen Av stoffet i 2004 årgangen kan vi nemne Kraftverk på Hyeneset draumen som brast Bombenedslag ved Svarthammaren og andre krigsminne Har berga støylsmeieri om støylsmeieriet i Kandalen og Utvandringa frå bygdene våre til Vestfold Om austlandsfeberen som herja i mellomkrigsåra Bladet er i tillegg krydra med artige små kutt frå 1904 årgangen av Nordfjord ei avis som kom ut på Sandane og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4691&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  til bedriftsretta tiltak Den regionale strategien for landbruksrelatert nærings og bygdeutvikling skal leggast til grunn for fordeling av midlane Fylkesmannen har koordinert arbeidet med å utforme strategien gjennom ei arbeidsgruppe med representantar for fylkeskommunen Innovasjon Norge næringsorganisasjonane i landbruket og Kommunenes sentralforbund Ved utforming av strategien er det lagt vekt på samsvar mellom mål og prioriteringar for BU midlane i høve til målsetjingane i fylkesplanen 2005 2008 I samband med

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4690&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive