archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  til å delta i eit program der kvar bedrift vert tildelt ein ekstern ressurs sparringpartner som skal bidra til å setje fokus på ulike strategiske tiltak og nyskaping i bedrifta Har du idear tankar som kan bidra til auka lønnsemd gjennom marknads eller produktutviklingstiltak kan du få hjelp og rådgjeving til å utvikle dette i di bedrift Bedriftene som har delteke i dette utviklingsprogrammet før er godt nøgde 8 bedrifter

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4652&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  Lidl etablerte seg på Eid Av Kompetansebygder merkast det på omsetnaden i nærbutikken på Ytre Stadlandet Skrive av Fjordenes Tidende Sist oppdatert 15 november 2004 22 30 Gå til nyhendearkiv

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4651&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Kjell Råd er no klar med stølsboka om setrane i Loen og Olden Pensjonisten frå Breim har gjort eit fantastisk arbeid for å ta vare på og vidareføre kulturarven om setrane i indre Nordfjord Sist oppdatert 15 november 2004 22

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4650&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  saksbehandling I tillegg omfatter Folloprosjektet samarbeid med forskning og næringsliv i forbindelse med etablering og utprøving av elektroniske signaturer Dette er eksempler som viser at det er stor aktivitet Bredbåndsutviklingen er nå meget god og dekning og tilknytning øker stadig Det er avgjørende at vi har som bakteppe at et ensidig fokus på teknologi eller infrastruktur alene ikke er tilstrekkelig Uten fokus på kompetanse til å ta tjenestene i bruk eller at vi har godt og interessant innhold å fylle det med kommer man ingen vei sier Erna Solberg Varige verdier Samarbeidet i Follo er tuftet på et samarbeid som har tradisjoner i regionen og som lenge hare vært koordinert gjennom organisasjonen Follorådet It samarbeidet har dermed hatt en plattform å gå ut fra når det skulle etableres Ikke alle kommuner har et slikt utgangspunkt Kommunene skriver selv at en viktig forutsetning for prosjektet er å skape varige verdier Prosjektet skal designe pilotere teste og evaluere nye systemer for interkommunalt samarbeid for deretter å implementere dette i en fullverdig driftsløsning for hele regionen Prosjektet er nå delt opp i en rekke delprosjekter og svært mange mennesker i alle kommunene er etterhvert involvert i prosjektgjennomføringen forteller Tor Kvien i Oppegård kommune som er leder for totalprosjektet Ambisjoner Kort fortalt består Follo prosjektet i dag av følgende elementer En felles portal Folloportalen som inngangsport for den digitale folloinnbygger Gjennom denne skal både innbyggere og det offentlig tilbys elektroniske saksbehandling i form av skjemaer og leveranser mv Det skal testes ut løsninger for sikker kommunikasjon pki i samarbeid med næringslivet Det skal etableres et felles virtuelt byggesakskontor for Follo Kontoret skal basere seg på elektronisk saksbehandling i alle ledd Det skal etableres et felles bredbåndsnettverk med sikker kommunikasjonsløsninger i hele regionen Det skal etableres en felles Noark4 elektronisk sak og arkivløsning Skjær i

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4647&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Satsing og prioriteringar for framtida vil baserast på eigendefinerte mål og ynskjer og auka lønsemd skapt med utgangspunkt i garden bedrifta sine totaleressursar For ein bonde småbedriftsleiar vil ein ny ide verte skapt ut frå eit val mellom fyljande fire moment Utvikle og forbetre seg på eksisterande verksemd Etablere tilleggsnæring Ta lønna arbeid i utanfor garden bedrifta Avslutte nåverande verksemd heilt selje og starte eit anna liv Det er ingen andre enn den næringsdrivande sjølv med sin familie som kan ta valet mellom desse alternativa Kursa Målgruppa for bygdekompasset er bonden bondefamilien og andre som driv små bedrifter i distrikta Kursa blir så langt som mogleg lagt til deltakarane sitt eige nærmiljø Kvart kurs går over 20 timar I tillegg får kvar deltakar 1 time individuell rettleiing på slutten av kurset Erfaringar syner stor føremon dersom fleire av dei involverte i drifta t d ektefellar barn foreldre deltek på kurset og dermed arbeider mot felles drøfta mål For å oppmode til slik brei deltaking er kursavgifta sett til kr 1 500 for enkeltdeltakar og kr 2 500 for to personar Opplegget høver like godt for dei som vil være offensive og dei som er usikre på si framtid i næringa

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4645&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Oppstryn Bygdeutviklingslag Av www oppstryn com Her kan du lese kva bygeutviklingslaget i Oppstryn arbeider med for tida Besøk Oppstryn på nettet Sist oppdatert 08 november 2004 21 55 Gå

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4641&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  skal være ferdig til badesesongen neste sommar Då skal eit eige sanitærbygg til 1 5 mill byggast Mesta skal mure for 0 8 mill og er det trong stiller helt sikkert bygdefolk opp og gjer nødvendig dugnad innimellom Spørsmålet no er om ein får får vann kloakk og andre tekniske anlegg inn i prosjektet slik at ein slepp å ta dette igjen seinare Det må være sett ny norgesrekord i sakshandsaming for å få alle detaljar og formalitetar på plass i Kyrkjebukta Alle som har vore part i prosjektet har gjordt ein kjempejobb og no står det at berre nokre økonomiske avklaringar før kontraktsunderskriving Eikefjord kan være stolt over det som er gjordt i annleggsperioden på RV5 Først fekk vi gjennomgangstrafikken ut av sentrum sjølvsagt vart det til ulempe for bensinstasjonen I butikkane derimot går handelen livleg endå Deretter blei sentrum opprusta med fortau og murar slik at mjuke trafikkantar og bilar er godt skilde Krysset vart oversiktleg og buss stoppen stor og fin Til og med eit lite torg vart det plass til Så kom Eurorasteplassen på Stien Her er det litt arbeid å gjere for at folk skal komme fram på kanten og få lyst til å reise

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4640&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  om den gjæve Frivilligheitsprisen Dette har dei gjort etter den imponerande utviklinga i bygda dei siste åra med den raske og kreative godkjenninga av planane i Kyrkjebukta som den siste godbiten Rådmann Fredrik W Gulbranson opplyste formannskapet nyleg om at

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4639&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive