archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  Nyhende Mogelegheit for annonsering Av Jan Eide Kjølsdalen Frist 10 nov Norsk Bygdeturisme Sist oppdatert 07 november 2004 20 34 Gå til nyhendearkiv CMS dagenDin

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4638&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  og rettar seg inn mot ein marknad i Norge og ute i Europa Etablering av sølvsmie kunstproduksjon og produksjon av pellestovnar er andre gode eksempel på at det gror i bygda Veitastrond er ei solid landbruksbygd som framleis sysselset mange innan tradisjonelt landbruk Satsing på reiseliv gjennom etablering av ridesenter rydding av stiar kefedrift m m er døme på ny aktivitet i bygda Produksjon av geitost bakeri grøn omsorg og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4637&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  verksemdene i Sogn og Fjordane innan småskala mat og reiseliv Prosjektet er eigd av Norsk Bygdeturisme gardsmat i Sogn og Fjordane Fylkesmannen er med i styringsgruppa som saman med prosjektleiaren skal vidareføra det som vart sett i gang for 2004 Det er både eit trykt kart og ein Internett versjon og begge deler tek ein sikte på å vidareføra i 2005 Det er nettopp sendt ut invitasjon til alle medlemer

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4636&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  og evt hjort Torsdag var alle bøndene i Selje invitert til møte der planane vart presenterte Kring 40 bønder møtte opp og der er over 30 som no har sagt seg interesserte i å vere med på å etablere eit samvirkeslakteri Ervik er imponert over interessa og seier det no vil bli sendt søknad til Innovasjon Norge om støtte til bygging av eit 150 kvm stort slakteri i 3 etaasjoar

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4632&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  avtale Digitalarkivet er enno gratis å nytte sjølv om det går rykter om at ein tenkjer på avgifter her og På Fylkesarkivet ligg mykje som ikkje er korrekturlest Ho råda oss til å korrekturlese i staden for å starte på nye prosjekt Renate sitt store prosjekt er gravregistrering i samarbeid med kyrkjevergene og fotografering av alle gravsteinar i landet Her trengst det ein stor dugnad som kan vere fine oppgåver for folk med digitalkamera og interesse for å skrive tekst på data Planen er å legge bileta ut på internett for medlemar av DIS I S F er det Tone Britt Matisen som er den ein kan vede seg til om ein ynskjer å vere med på eit spanande og lærerikt prosjekt Olav Stendal fortalde om korleis han hadde arbeidd for å lage si slekt og gardshistorie Ei fjellgrend i Sunnfjord Steindalen slekter og gardar Han er ferdig med teksten på over 200 sider og 90 bilete eit impoerande arbeid Dei 20 som var tilstades var i undringe over det han hadde funne fram til Frå tida før Svartedauden og fram til i dag Olav var svært takksam for den hjelp han hadde fått med statsarkivet i Bergen No stod

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4631&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  stund har erfart at det stadig skjer nye ting og oppstår uventa situasjonar og at ein heile tida lærer noko nytt Men det er heldigvis lenge mellom kvar gong det oppstår slik dramatikk som i eit fjøs i Remmedalen sist

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4623&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  krysninga mellom reiselivet og jordbruket Dem største felles utfordringa dei no skal ta fatt i er den sterkt aukande attgroinga i kulturlandskapet etter kvart som beitedyra forsvinn som følgje av landbrukspolitikken Det skal opprettast ei felles arbeidsgruppe som skal sjå nærare på attgroingsproblemet Betre matopplevingar i reiselivet er også ei felles utfordring Både reiselivet og restaurantane ønskjer lokal og særprega mat velkomen Det krev sikre leveransar og er ei ny

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4622&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  inneheld ein teoretisk del med gjennomgang av fagområdet med førelesningar og gruppearbeid på ca 40 timar eit praktisk kurs i formidling ca 10 timar og ein dein praktisk del med skriving av prosjektoppgåve Oppgåva kan gjerast individuelt men helst to eller maks tre personar som samarbeider Det er såleis ein føremon med fleire søkjarar frå same bygdelag Det er mogeleg å byggje vidare på dette kurset med fleire modular i

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4621&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive