archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  på Hotel Alexandra i Loen Frå programmet Utstillinga Design underveis i regi av Norsk Designråd Bruk av design i lokale innovative bedrifter Trendar og trendanalyse Designstrategi kvifor korleis og med kva resultat Designutdanning og designfokus i skuleverket www stryn nh

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4593&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  i utgangspunktet ikkje peiling på gardsdrift men hadde desto meir planar og pågangsmot Skal du leve av villsau så trengs det volum Førebels er dei i ferd med å bygge seg opp ein stamme i samarbeid med sambygdingen Ola Drage For å kunne leve av sau reknar dei med å måtte opp i 6 700 dyr Og planen er å slakte og foredle dyra lokalt og utnytte alt på dyret

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4592&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  helheten i dagens distrikts og regionalpolitikk blant annet basert på en drøfting av mål verdigrunnlag og problemforståelser i forhold til aktuelle utfordringer i distrikts og regionalpolitikken Distriktskommisjonen har hatt 15 medlemmer Åtte av medlemmene ble utpekt av de enkelte partiene som ble representert på Stortinget ved valget i 2001 De partiuavhengige medlemmene er personlig oppnevnt Johan Petter Barlindhaug styreformann i Barlindhaug AS har ledet kommisjonen Utredningen blir sendt på en

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4590&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  i Sogn og Fjordane vert arrangert 11 17 oktober under mottoet Læring og livskvalitet Det vert over hundre arrangement i og omkring veka Haustfestar soppkurs konsertar trenarsamling og kurs i ikkjevoldeleg kommunikasjon viser bredda i tilbodet Les meir Sist oppdatert

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4589&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  flyttar i staden for å melde seg ledige Tala for sysselsettingsutvikling i fylket kan tyde på det Sogn og Fjordane er det fylket som saman med Finnmark har mista flest arbeidsplassar i perioden 1995 til 2002 ein nedgang på 4 Det er ikkje noko som tyder på at det har vore ei positiv endring i 2003 Kommuneøkonomi Kommunane har til saman eit oppsamla underskot på 100 mill kr Det er hovudårsaka til at 16 kommunar var underlagt statleg godkjenning og kontroll ROBEK ved utgangen av 2003 Omfattande omstilling må til for å dekke inn att underskota Undervisning og barnehagar Barnehagedekkinga i Sogn og Fjordane auka relativt mykje frå 2002 72 4 til 2003 74 6 og er blant dei høgste i landet Utgift i kroner per elev i grunnskulen i Sogn og Fjordane ligg om lag 7 000 kr høgre enn i landet totalt Tal elevar per lærarårsverk i grunnskulen auka frå 10 0 i 2001 til 10 2 i 2002 og til 10 5 i 2003 På landsbasis har auken vore enno kraftigare Helse og sosialområdet Vi ser at den delen av befolkninga som får sosialhjelp er lågare i Sogn og Fjordane enn i landet og det har ikkje

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4588&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Regjeringen følger opp etableringen av Innovasjon Norge med en videreføring av rammene i forhold til 2004 Budsjettet konsoliderer finansieringen av våre oppgaver og det er spesielt gledelig med en økning innen reiseliv internasjonalisering landbruk og etablering av nye landsdekkende såkornfond

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4586&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  miljøutfordringar i kommunane og kva tiltak som skal prioriterast Fylkesmannen skal sende forslag til Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane til Statens Landbruksforvaltning i løpet av oktober Det er laga ei eiga nettside for Sogn og Fjordane der det kjem

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4585&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  skal ikkje lenger skattleggjast For mange bønder betyr det meir skatt Høve til å trekkje ifrå på skatten vedlikehaldsutgifter forsikring og kloakkavgifter og liknande er ei særordning som landbruket har hatt i lang tid For dei fleste bønder har dette vore ein skattemessig nettogevinst av di leigeverdien av bustaden i mange tilfelle er mindre enn driftsutgiftene Bruttolikningsordninga legg forventa utleigeinntekt til grunn for å fastsetje den inntektsverdien som bustaden står

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4584&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive