archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  Dei har arbeidd aktivt med å få til auke i skuldersesongane og det har gitt utteljing Investeringa med utandørs badestamp har vore eit godt lokkemiddel for fleire Inge Menes frå Sværefjorden i Balestrand som er både hytteigar og salsrepresentant for formidlingsbyrået Interchalet kan fortelja om auke i salet på dei 100 utleigeobjekta han formidlar i Sogn og Sunnfjord Pr 1 august hadde selskapet ein auke i salet på 9 5 Fleire av hyttene er oppe i 20 veker utleige På same tid er også fleire misnøgde med det byråa klarar å selja Slik vil det vera i eit området med mange feriehus som har ulik beliggenheit og standard Det viktigaste er å få til god dialogar der ein får til klare avtalar mellom partane og der det er opningar for fleire vegar til eit godt sal Sogn og Fjordane ditt nærmaste feriemål Etterkvart er det fleire som nyttar sitt eige fylke som feriemål Dette stadfestar Liv Turid Gjørøy på Bulandet Midt på sommaren kjem hovudstraumen frå bergensområdet men det er svært gledeleg å få ut fleire og fleire landkrabbar frå dei indre delane av fylket Ho har stort sett fullt fram til midten av oktober Atle Tomasgard frå Hornindal fortel også om mykje lokal trafikk Og om det ikkje berre er folk frå fylket så er det mykje Ålesundsfolk og andre frå mørekysten som vil inn til oss i Nordfjord Dette har vore aukande dei siste åra seier han Dei har også utvikla eit godt samarbeid med hotellet i bygda Alle dei større og mindre arrangementa både sommar og vinter betyr mykje for små hyttegrender som oss avsluttar Atle Tomasgard som også kan melda om ein god sesong Fjordmenyprosjektet ei nyskaping I løpet av 2004 er det gjennomført eit prosjekt i regi av Norsk Bygdeturisme og Norsk gardsmat i Sogn

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4551&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  ser heilt klart at det vil vere skilnader i driftsformer i dei ulike delane av fylket Dette gjev ulike miljøutfordringar til dømes på kysten i høve til i indre deler av fylket Dette kan vi ta høgde for ved hjelp av ulike stønadsordningar tilpassa ulike driftsformer slik er gjort med ordningar som stønad til styrt beiting på innmark stønad til utgangarsau og kystgeit stønad til bratt areal stønad til stølsdrift

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4550&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  for å breiband til alle i bygda og i dag var Arne Reksnes frå Bravida på plass i sentralen i Torvika og kopla dei fyrste brukarane til nettet gjennom ADSL Vi har no prøvd oss på nettet med ei 2 Mb linje og dette går så det susar Vi takkar KKUL for godt samarbeid i denne saka og tek dette som eit godt prov på at det nyttar å stå

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4549&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  frå våren 2003 eit sams grendalag Grendalaget står ein del faste tilskipingar gjennom året der inntekta går anten til skulen grendahuset på Årebrot eller grendahuset i Botnane Bygdene vekslar på å ha sommarbasaren fordi den gjev mest inntekter då det

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4543&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  vidare innblikk i arbeidet enn andre Og han tykkjer mykje av det han har sett er bra men altså ikkje bra nok for dei minste bygdene Må meir til Det må meir til seier Inge Ryan SV Det er fint med tilskot til nærbutikkar og bensinstasjonar i grisgrende strok men det må meir til seier Ryan Mellom anna saknar han eit eige næringslivsprogram for småbygder Saknar tiltak No er ikkje

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4542&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  på øyane Reksta og Kinn som ligg vest i havet i Flora kommune Bygdelaget Havglimt arbeider for trivselen i bygda og har lokale i sambruk med Rognaldsvåg skule Her går alle store arrangement av stabelen slik som 17 mai feiring

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4537&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  ute skaper interesse for kvalitet i naturen En økt miljøbevissthet er en forutsetning for en bærekraftig forvaltning av vår natur og kulturarv Det som gir gode opplevelser blir vi glade i og det vi blir glade i ønsker vi å ta vare på sier miljøvernminister Knut Arild Hareide Barn og unge eksponeres i dag for mange impulser og konkurrerende tilbud Hensikten med Friluftslivets År 2005 er å stimulere og motivere

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4530&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  til Bjarte Nordanger er arbeidsgruppa sett saman av Jostein Kvåle frå Bonde og småbrukarlaget Per Kjelstad frå skogeigarlaget Jan Herstad frå KS Rune Lotsberg frå Innovasjon Norge Sogn og Fjordane og ein representant frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune Christian Rekkedal frå Fylkesmannen si Landbruksavdeling er leiar for gruppa og Egil Nestande er sekretær Det vil seie ei særdeles mannstung forsamling til eit oppdrag med konsekvensar for begge kjønn Gruppa reknar

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4529&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive