archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  Jølster med ei veglengd på 14 km frå Ev 39 på Klakegg til Fonn som er endepunkt på vegen Dalbotnen ligg frå omlag 260 til 300 m o h med 13 1400 m høge fjell på begge sider Mot aust

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4490&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  Nyhende Jeg fant jeg fant Av www fantasimat no en ny vei til norsk matproduksjon www fantasimat no Sist oppdatert 26 august 2004 17 47 Gå til nyhendearkiv CMS dagenDin

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4489&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  tilbake 5 6 år seinare og sjå korleis det hadde gått med arbeidet Ein omfattande idedugnad var den gong nyleg gjennomført og dei kreative arka hang på veggen i storsalen i grendahuset Og eg må seie det var ei stor glede og overrasking å sjå kva folket i Fjordane hadde fått til desse åra Den første synlege endringa var skilting av alle gardstun samt Grendahuset Etter sjølve konferansen fekk vi besøkje verksemda Flexibo som hadde utvida betydeleg både lokale og arbeidsstokk Eit bustadfelt like ved verksemda hadde fått mange nye hus og minst 15 innflyttarar av ulik nasjonalitet 3 nye handicaphytter var bygde opp og både skule barnehage og bygdebutikk levde i beste velgåande Det er når ein får slike opplevingar at ein verkeleg får bevis på at systematisk bygdeutviklingsarbeid nyttar Og at ein må dyrke fram bygdeentreprenørane støtte opp om folk som vil noko og er villege til å ta ansvar og gje rom for den type bygdekultur som viser seg å ha suksess Her ser vi Jarle Midttun saman med Eli Grete Høyvik under Bygdesamlinga i år Grendalaget skipa til eit flott arrangement og dei som ville det fekk høve til å lære litt av bygda å kjenne

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4487&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  det er behov for det og vi formidlar informasjon gjennom bygdene sitt eige internett nettverk www bygdeutvikling no Korleis nettverket vil utvikle seg framover er opp til oss alle De som besøkjer sida vil sjå at lista over utviklingslag etterkvart vert lenger og vi vil prøve å formidle litt frå dei lag som har eigne websider Målet vårt er at bygdene tek i bruk data som reiskap for å tileigne

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4486&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  til smale fagblad eller avisorgan for meiningsfellar som Nationen og Bondebladet Smått og godt Det var ikkje lenge sidan det var annleis Noreg kunne i mange samanhengar med rette kallast annleislandet for nokre tiår sidan Historikaren Francis Sejersted har studert framveksten av den norske kapitalismen etter den industrielle og samferdslemessige revolusjonen i siste halvdel av attenhundreåra Han viser at den norske kapitalismen var prega av små og oversiktelege einingar Den svenske derimot var prega av store kapitalkonsentrasjonar og langt større klasseskilje Den norske kapitalismen var lokalt forankra i samfunn med ein egalitær sosial struktur og nasjonal eigarskap av natur og næringsressursar har heilt fram til det siste vore sett på som eit gode Den politiske tradisjonen i Noreg har bygd på dei same ideala om det nære lokale og oversiktlege Arven frå formannsskapslovene og det lokale sjølvstyret har vi hatt med oss heilt fram til våre dagar og denne arven har mellom anna sikra distrikta relativt god representasjon i Stortinget Politisk var det periferiinteressene som langt på veg sette dagsordenen då Noreg voks fram som sjølvstendig nasjon frå starten av det førre hundreåret Venstrepolitikk målsak bygdenæringar og bygdekultur var det fundamentet nasjonen vart tufta på då han fann plassen sin mellom andre frie nasjonar Sidan vart landsbygda og distrikta knytte til positivt lada omgrep som sjølvråderett sjølvforsyning og lokaldemokrati Nyare forsking har vist at også store norske konsern som Orkla heilt fram til dei siste åra har lagt vekt på dei særnorske verdiane som nasjonal eigarskap og lokal forankring Halde på eigenarten Det er først dei aller siste åra at fortøyningane til det særnorske bidraget til internasjonal økonomi og politisk kultur synest å slitne Vi er i ferd med å normalisere oss og gå opp i ein høgare global einskap og heilskap Nasjonal eigarskap har ikkje lenger den same verdien for dei nye pengeflyttarane trygging av arbeidsplassar i distrikta er ikkje lenger noko mål dersom arbeidsplassane ikkje løner seg distriktsrepresentasjonen i Stortinget er under vurdering det same er framtida til dei små og nære primærkommunane lokal sjølvforsyning av mat må vike for billege varer frå industrielt landbruk sidemålsundervisninga i skulen vert marginalisert lokale musikk og dansetradisjonar vert raritetar på turistskip medan internasjonal listepop vert the real thing også for bygdeungdom Distrikta og utkantane har kome i ein kraftig malstraum som ikkje berre har teke frå dei mykje av det politiske og kulturelle initiativet dei hadde for nokre tiår sidan men som altså også har gjort dei til mobbeoffer i følgje distriktstalsmann Reidar Almås Kva skal distrikta gjere for å kome på offensiven att Må vi ule med ulvane Det er vel det dei har gjort i den sjølvproklamerte fristaden Lucky Næroset i Ringsaker på Hedmark Dei skipar til eigne bygde begeistringsseminar og har oppnemnd fantasiminister og bygd luftslott Dei tek i bruk samtidas humoristiske ironiske sjargong og skaffar seg merksemd også internasjonalt Skilt som peikar til Lucky Næroset skal visst finnast i dei fleste verdshjørne Eller skal folket i distrikta halde fram som dei stemnar og verne om nett det

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4480&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  nærleik til lokal kultur og natur og fokus på fysisk aktivitet Vi har mellom anna fått pussa opp lokala med lyse trivelege fargar Slikt er med på å fremje eit godt læringsmiljø Første skuledagen var det avduking av det nye namnet på skulen Bjørkedal nærskule Bjørkedalen er ei naturperle av dei sjeldne og dette vil også reflektere seg i skulekvardagen Skulen har tilgang til båt og det vert jobba med

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4479&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  blei eit pent overskot til arrangørane På bryggjedansen om kvelden blei det selt 545 billettar og Steinar Engelbrektson sitt danseband laga stor stemning i det fine veret Festen gjekk fredelig føre seg utan noko form for bråk og utan at nokon ramla i sjøen Dei dyktige arrangørane i Swing Linedanceklubben reknar med eit overskot på 60 70 000 kroner Dei har planar om å bruke ein god del av desse

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4478&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  og Sogn Dette står i omtalen som guiden vår Målfrid Sværen delte ut til oss på bygdeturen 15 august i høve Bygdesamlinga sist helg Og kva kunne passe betre enn å gå denne gamle hovedvegen no når vi utvidar nettverket vårt til å omfatte bygder i heile Sogn og Fjordane Linda Vibeke Holstad har skrive omtale av driftevegane gjennom fylket og vi har sett inn avsnittet som omtalar Sværen Les

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4475&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive