archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  gratis Internettversjonen av Fjordmeny som no er lansert hentar informasjonen frå Norsk Bygdeturisme og Gardsmat NBG sin søkemotor http www nbg nett no Dette sikrar at informasjonen er oppdatert til ei kvar tid NBG medlemmer i Sogn og Fjordane vert presentert på ein ny og spennande måte og ein håpar at dette skal vera med å synleggjere dei ulike produkta endå meir I tillegg er det nettverksbyggande og eit godt

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4471&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  stor evne til å trekke kunnskap til bygdene Dette har medført ein sterk entreprenørskapskultur Tilflyttarar frå inn og utland er i denne samanheng viktige både for næringsutvikling og sosial utvikling I søknaden om fylkesprisen karakteriserer dei seg sjølve som kjerringa mot straumen og viser til god utvikling i næringslivet dei siste åra med vekst i folketalet Folk tør å satse og å tenke nytt Vidare meiner dei at ein viktig grunn til at folk trivst og vil bu i desse vestlege øysamfunna er at dei har eit inkluderande fellesskap Det er brei støtte og oppslutning omkring dugnadsarbeid og basarar uavhengig av om inntekta går til ungdomslaget eller indremisjonen Det er viktig med takhøgd i eit så lite samfunn som det vi har Vevring Grendalag Grendalaget slår fast at I Vevring er det godt å bu Her har vi eigen skule barnehage kyrkje nærbutikk og rasteplass med ein av dei største skulpturparkane i Sogn og Fjordane og vi har Vevringutstillinga Vevringutstillinga har etter 20 år vorte ein institusjon som blir lagt merke til vidt om kring og har gjort bygda kjent langt utover landets grenser I utgangspunktet ein umogleg idé om årleg kunstutstilling i ei lita bygd har trassa alle negative spådommar og synt seg svært så levedyktig Omkring denne aktiviteten har bygda opparbeidd eit internasjonalt nettverk som ikkje berre har tilført bygda nye impulsar men og har gjort bygda attraktiv for utlendingar og andre tilflyttarar Dette dristige utstillingsprosjektet ofte kombinert med konsertar og andre kulturytringar har medført at kunst har vorte eit kjenneteikn for bygda og ei kjerne for bygdeutvikling Den årleg utstillinga har utvikla seg til det sosiale høgdepunktet i året og engasjerer mest heile bygda i førebuing og gjennomføring For utanforståande kan det derfor synast som ei krevjande bygd å bu i der folk forventar involvering og vilje

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4467&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  tilbakemeldingar på Mange besøkjande har vore tilfeldig forbipasserande og fleire har vore gledeleg overraska over å finne ein så anerkjent kunstnar på ein såpass avsides stad Skrede ser ikkje vekk ifrå at det kan bli fleire sommarutstillingar her desse lokala er svært godt egna til denne typen utstilling dessutan har vi gjort enkelte investeringar for å tilretteleggje for denne utstillinga som vi kan nytte oss av seinare Grendalaget hadde kjøpt

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4463&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  følgje kontrakta vere avslutta 28 oktober 2005 Solheim har eit håp om vegopning allereie i september Pr i dag ligg vi litt etter ruta rett og slett fordi vi ikkje hadde meir enn ein borerigg i drift dei fem første månadene Svein Løvlid frå Hornindal har køyrd denne riggen Kort tid før ferien fekk vi inn Per Hatledal frå Stryn med rigg nummer to Hatledal jobbar frå Hennebygda sida medan Løvlid er om lag midvegs på strekninga Vi vurderer å setje på ein tredje rigg frå Hopland sida Der har vi ikkje starta enno seier Solheim Han har også leigd inn maskinkøyrarane Stig Kandal frå Sandane og Odd Strand frå Vanylven Bratt terreng Tre kilometer av den fem kilometer lange strekninga er så langt forvandla til veganleggsområde 84 år etter at det første kravet om veganlegget vart sett fram kan folk i Hennebygda gle seg over å sjå traseen mot Stryn tydeleg i landskapet For entreprenørane er det til dels ei utfordrande oppgåve å byggje veg høgt over fjorden fordi traseen går i bratt terreng Det er sidebratt mange stader Difor må vi vere forsiktige Det bratte terrenget gjer også at vi mange stader må leggje store fyllingar seier Solheim Han opplyser at 80 000 kubikkmeter fjell skal sprengjast Av dette skal 60 000 kubikkmeter flyttast Flotte utkikspunkt Anleggsarbeidarane brukar sprengt masse frå traseen til å byggje vegen men må flytte mykje for å fylle opp Til no har dei sprengt 20 prosent og har kome opp til Kvalen øvste punktet der ein ser ned til Hopland Ein kilometer av strekninga er allereie klar for legging av pukk og toppdekke Det vert ingen tunnelar på strekninga Vegen ligg fint i terrenget med fleire flotte utkikspunkt over fjorden Vegen får ei breidde på fire meter med mange møteplassar Mykje vatn i

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4459&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  hos FMLA blir det god oppslutnad om Bygdesamlinga også i år Og fagleg blir dette ei samling med svært aktulle og lærerike tema for bygdeutviklarar i bygdene våre Samlinga er open for alle interesserte ikkje berre for aktive i utviklingslaga

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4458&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  endringer og har betydelig erfaring i å søke nye veier for å løse befolkningens behov for tjenester Mange bygdesamfunn har ved hjelp av kommunen klart å beholde skole butikken og helseheim m m ved at bygda selv gjennom etablering av kooperasjon har overtatt driften av disse Det er også gode eksempler på næringsutvikling som har sin rot i bygdemobilisering Kompetanse har vært et viktig stikkord i utviklingsarbeidet I Sogn og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4456&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  hvor vi fortløpende under hele turen vil kunne drøfte de utfordringer mindre samfunn og mindre kommuner står overfor Muligens finner vi noen utfordringer vi i et fellesskap kan løse og noen kan bearbeides videre Nettverket som skapes på turen bør utvikles til noe mer over tid på tvers av fylkeskommuner og landsdelsgrenser Kostnader Deltakeravgift blir Kr 3800 Denne dekker administrasjon bussutgifter kost og losji under hele studieturen Reisekostnader fra heimkommunen til Værnes samt fra Gardermoen tilbake til heimkommunen må dekkes av den enkelte Denne kostnad kommer således i tillegg til deltakeravgiften Reisen fra heimkommunen til Værnes og retur fra Gardermoen må ordnes av den enkelte deltaker Påmelding Påmelding sendes til vår rådgiver Terje Risholm Telefon 32730387 90078309 Fax 32724548 Mail risholm online no eller Høgskolen i Narvik v Johannes Ryan Telf 76966000 Mail jr hin no Høgskolen i Hedmark v Inge Hermanrud Telf 62430400 Mail inge hermanrud osir hihm no Høgskolen i Volde v Nils Magne Magerøy Telf 70075000 Mail nmm hivolda no Det forutsettes å kjøre med en buss Vi må derfor ta forbehold om at de siste som melder seg på ikke kommer med i denne omgang Så vær raske med å melde dere på Påmeldingsfrist 3 september 2004 Håper dere finner interesse og tid til å delta på studiereisen en reise som vil skape nye kontakter og ny kunnskap om våre naboers utviklingsarbeid Vel møtt 04 08 2004 Med hilsen Småsamfunnssenteret Småsamfunnssenteret Småsamfunnssenteret Høgskolen i Narvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Volda avdeling Rena For Småsamfunnssenteret Terje Risholm Program Studiereise 21 23 september 2004 Et besøk til Glesdygdsverket Østersund Entreprenørskapsskolen i Leksand og småkommuner i Sverige Dag 1 21 september Cirka kl 11 30 Avreise fra Værnes Orientering om det nasjonale Småsamfunnssenteret gis i bussen Cirka kl 15 00 Besøk på Glesbygdsverket i Östersund Orientering om Glesbygdsverkets

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4455&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  det svenske Brottsførebyggande rådet Sidan 1994 er nærare 250 gamle kulturgjenstandar mange av dei kulturhistorisk uvurderlege stole frå kyrkjer og kapell særleg i Nord Sverige I tillegg kjem tjuveri frå museumo g ulovlege utgravingar Lars Korsell i BRÅ seier at

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4453&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive