archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Bytransport
  nettstedet Velkommen Dette nettstedet er et arbeidsnettsted for noen forsknings og utviklingsprosjekter i Statens vegvesen som omhandler byer og tettsteder Her finner du informasjon om det løpende arbeidet med prosjektene erfaringer og resultater Prosjektene som er med finner du listet opp på venstre side av skjermbildet Annen informasjon om Statens vegvesen finnes på www vegvesen no Dette nettstedet er også en kommunikasjonskanal til ulike deltakere som på en eller annen

  Original URL path: http://www.bytransport.no/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Etatsprogram Miljøvennlig bytransport
  skal gjøres ved å bearbeide og utvikle ny kunnskap som kan bidra til Å få til et mer miljøvennlig effektivt og tilgjengelig transportsystem for næringsliv og befolkning i byer og tettsteder At en økende del av persontransporten i byer og tettsteder lettere kan gjennomføres med kollektive transportmidler sykkel og gange særlig for jobb og fritidsreiser Å kunne dempe veksten i bilbruk i byer og tettsteder Gjennomføre helhetsløsninger og få fram synergieffekter ved å se ulike tiltak og tilrettelegging av ulike transportmidler i sammenheng Resultatmål Utvikle en database av gode eksempler på tiltak som kan bidra til mer miljøvennlig bytransport Databasen skal fingere som en verktøykasse for gjennomføring av tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre enkeltvis eller sammen i en avgrenset sone eller i et helt byområde Gjennomføre evalueringer av ulike tiltak og virkemidler som kan føre til mer miljøvennlig bytransport og som skal inn i verktøykassen Prøve ut et utvidet opplegg for kartlegging og sammenligning Benchmarkingsindikatorer av miljøvennlig bytransport mellom byer og byområder Prøve ut og etablere en metode for helhetlige inspeksjoner av transportanlegg i by Utarbeide og etablere en metodikk for gateplanlegging formiljøvennlig bytransport Oppfølging av pågående FoU prosjekter finansiert av andre Rapporter Artikler Få gjennomført diverse forskningsoppgaver

  Original URL path: http://www.bytransport.no/miljoevennlig-bytransport.83451.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Transport i by
  på noen utvalgte temaer knyttet til bytransport og presentere noen av resultatene fra etatsprosjektet Konferansen ble avholdt på Plaza Hotel i Oslo Det var 300 deltakere som kom for å høre om miljøvennlig bytransport de tre dagene konferansen varte Les mer og last ned innleggene her Eksempelsamling Tiltak i virksomheter og kommuner Å redusere omfanget av tjenesteresier og arbeidsreiser kan være viktig for å bedre helse og miljøkvalitetene i byområder Bedrifter og offentlige virksomheter er derfor viktige aktører når det gjelder dette som vi kaller Mobility Management Denne eksempelsamlingen legger hovedvekten på konkrete tiltak som er gjennomført Først beskrives eksempler på fellestiltak som Sykle til jobben aksjonen så tiltak i enkeltbedrifter kommuner og til slutt i kollektivselskap Rapporten Håndbok Byen og varetransporten Vareleverandører møter en rekke problemer og hindringer som kan rettes ved bedre planlegging og utforming av gater og varemottak Noen av hindringene medfører også trafikale problemer i byene Som et delprosjekt i Transport i by er det utarbeidet et utkast til håndbok for å gi faglig veilidning til planleggere og saksbehandlere i Statens vegvesen og kommunene i spørsmål som angår varelevering i by Utkastet er utarbeidet i samarbeid med representanter for vareleverandører og transportnæringen Direktoratet for Arbeidstilsynet og Miljøverndepartementet Håndbok 250 Bilag til Samferdsel Sykkelekstra Samferdsel er et tidsskrift som leses av personer i hele samferdselssektoren For å få opp opmerksomheten om spørsmål knyttet til sykkel ble det derfor laget et eget bilag til Samferdsel Hensikten var å presentere erfaringer fra Norge og utlandet når det gjelder tilrettelegging for sykkeltrafikk til nytte og inspirasjon for alle som arbeider med dette feltet Bilag til Samferdsel nr 3 2005 Håndbok Sykkelveginspeksjoner I løpet av perioden 2006 2009 har Statens vegvesen som mål å gjennomgå og forbedre 25 av eksisterende sykkelanlegg innenfor sitt ansvarsområde Arbeidet med å utvikle et verktøy for sykkelveginspeksjoner er en del av dette arbeidet og har vært et delprosjekt innen etatsprosjektet Transport i by Registreringsverktøyet skal fange opp både trafikksikkerhet og andre forhold som er viktige for syklistene som f eks framkommelighet komfort og opplevelse Sykkelveginspeksjon er primært utviklet med tanke på riksvegansvaret men metodikken som beskrives anbefales brukt også på det kommunale og fylkeskommunale sykkel vegnettet Håndboken finner du her Rapport Evaluering av sykkelparkering ved busstopp I løpet av 2004 ble det i samarbeid mellom Statens vegvesen Sør Trøndelag og Trondheim kommune satt opp sykkelparkeringsanlegg ved seks bussholdeplasser i Trondheim Hvert anlegg har plass til ti parkerte sykler Tilbudet er primært etablert ved endeholdeplasser og holdeplasser med forholdsvis lang avstand til boliger Formålet er å øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet og gjøre kollektivtransporten til et dør til dør alternativ SINTEF har gjennomført en evaluering av tiltaket med sikte på å dokumentere brukernes vurdering og eventuelle endringer i reisevaner Rapporten Rapport Evaluering av gratisbuss i Bergen I Bergen er det etablert et tilbud med gratis Parkeringsbuss som kjører i pendel gjennom byen fra ByGarasjen til Nøstet Det er p anlegg i begge endepunktene Bussen har avganger hvert 10 minutt og er gratis for alle Parkeringsbussen ble opprinnelig etablert

  Original URL path: http://www.bytransport.no/transport-i-by.72252.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Prosjekt Bystrategi Region sør
  og 3 november Les mer og last ned rapporter her 16 juni 2010 av Eva Preede Rapport Bystrategisamling Kristiansand Prosjekt Bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom et bredt og forpliktende vedtak om strategier i Statens vegvesen Region sørs ledermøte 16 september 2009 Les mer 25 mai 2010 av Eva Preede Samlerapport Denne rapporten er laget for alle politikere folk i næringslivet interesseorganisasjoner og det offentlige som på en eller annen måte er involvert i byutvikling på kommunalt regionalt eller nasjonalt nivå Les mer 24 mars 2010 Fylkeskommunene fikk møte regjeringen i Drammen i går Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete Sp trakk fram Drammensregionen som et godt eksempel på regionalt samarbeid Nå er Drammen en av framtidens byer og et godt eksempel på regional og lokal utviklingskraft Les mer her Drammen Tidende Av Eva Preede 02 mars 2010 Bystrategisamling i Kristiansand Statens vegvesen tar initiativ til bystrategisamling i Kristiansand 5 6 mai Sentrale temaer blir metodikk arenaer og virkemidler for å løse transportutfordringene i byområder Les mer Pressemelding 5 februar 2010 280 millioner til Buskerudbyen Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa undertegnet i dag sammen med fylkesordfører og ordførerne i Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker og Kongsberg en fire årig avtale om statlige belønningsmidler til bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk Les mer Av Eva Preede 2 februar 2010 Grønn mobilitet En mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i Region sør Les mer Hovedrapport Byutvikling 2 0 Nå foreligger hovedrapporten fra prosjekt Bystrategi Region sør med tittelen Byutvikling 2 0 Denne rapporten er laget for alle politikere folk i næringslivet interesseorganisasjoner og det offentlige som på en eller annen måte er involvert i byutvikling 2010 01 15 Les mer Pressemelding 24 november 2009 5 årig samarbeidsavtale Buskerudbyen Fylkesrådmann Fylkesmann og rådmenn i 5 kommuner i Buskerud samt statlige transportetater anbefaler en 5 årig

  Original URL path: http://www.bytransport.no/prosjekt-bystrategi-region-soer.71096.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Velkommen
  løpende arbeidet med prosjektene erfaringer og resultater Prosjektene som er med finner du listet opp på venstre side av skjermbildet Annen informasjon om Statens vegvesen finnes på www vegvesen no Dette nettstedet er også en kommunikasjonskanal til ulike deltakere som

  Original URL path: http://www.bytransport.no/om-nettstedet.83455.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Velkommen
  for noen forsknings og utviklingsprosjekter i Statens vegvesen som omhandler byer og tettsteder Her finner du informasjon om det løpende arbeidet med prosjektene erfaringer og resultater Prosjektene som er med finner du listet opp på venstre side av skjermbildet Annen informasjon om Statens vegvesen finnes på www vegvesen no Dette nettstedet er også en kommunikasjonskanal til ulike deltakere som på en eller annen måte er med i arbeidet med prosjektene

  Original URL path: http://www.bytransport.no/velkommen.523865-83443.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Bytransport
  løpende arbeidet med prosjektene erfaringer og resultater Prosjektene som er med finner du listet opp på venstre side av skjermbildet Annen informasjon om Statens vegvesen finnes på www vegvesen no Dette nettstedet er også en kommunikasjonskanal til ulike deltakere som

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Etatsprogram Miljøvennlig bytransport
  som kan bidra til Å få til et mer miljøvennlig effektivt og tilgjengelig transportsystem for næringsliv og befolkning i byer og tettsteder At en økende del av persontransporten i byer og tettsteder lettere kan gjennomføres med kollektive transportmidler sykkel og gange særlig for jobb og fritidsreiser Å kunne dempe veksten i bilbruk i byer og tettsteder Gjennomføre helhetsløsninger og få fram synergieffekter ved å se ulike tiltak og tilrettelegging av ulike transportmidler i sammenheng Resultatmål Utvikle en database av gode eksempler på tiltak som kan bidra til mer miljøvennlig bytransport Databasen skal fingere som en verktøykasse for gjennomføring av tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre enkeltvis eller sammen i en avgrenset sone eller i et helt byområde Gjennomføre evalueringer av ulike tiltak og virkemidler som kan føre til mer miljøvennlig bytransport og som skal inn i verktøykassen Prøve ut et utvidet opplegg for kartlegging og sammenligning Benchmarkingsindikatorer av miljøvennlig bytransport mellom byer og byområder Prøve ut og etablere en metode for helhetlige inspeksjoner av transportanlegg i by Utarbeide og etablere en metodikk for gateplanlegging formiljøvennlig bytransport Oppfølging av pågående FoU prosjekter finansiert av andre Rapporter Artikler Få gjennomført diverse forskningsoppgaver knyttet til relevante problemstillinger Formidle resultater fra prosjektet i

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?cat=83451 (2015-08-20)
  Open archived version from archive